Taxe si cotizatii ANEVAR 2016

În conformitate cu hotarârea HCD 63/2015, cuantumul cotizatiei aferente anului 2016 este:

  • pentru membrii titulari si pentru membrii acreditati: nivel 1* – 700 de lei ; nivel 2* – 1050 de lei ;
  • pentru membrii corporativi – nivel 1* – 1700 de lei ; nivel 2* – 2550 de lei ; si
  • 300 lei pentru membrii stagiari**.
 
*  nivelul 1 este valabil în cazul achitarii cotizatiei pâna la 31 martie 2016, iar nivelul 2 este valabil în cazul achitarii cotizatiei între 1 aprilie si 31 decembrie 2016.
** cotizatia anuala pentru membrii stagiari se achita pâna la 31 decembrie 2016.

Însemnele de membru aferente anului 2016 vor fi puse la dispozitia membrilor titulari si corporativi în urmatoarele conditii:

  • achitarea integrala a cotizatiei pentru anul 2016 în termenul stabilit prin hotarârea Consiliului director;
  • efectuarea celor 20 ore pregatire continua aferente anului 2015 (în cazul membrilor titulari); 
  • raportarea a activitatii de evaluare pentru anul 2015.
 

 

Instructiuni privind plata cotizatiei: 

Plata cotizatiei se poate face prin virament bancar în unul dintre conturile Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din România (CUI 29508210):

  • IBAN RO78 RNCB 0072 1255 4277 0001, deschis la B.C.R. Sucursala Sector 1;
  • IBAN RO62 BTRL RONC RT02 5951 0401, deschis la Banca Transilvania Sucursala Victoria.

La detaliile platii se va preciza: “Ctz 2016, Leg. XXXXX, Nume si Prenume evaluator autorizat”. “XXXXX” reprezinta numarul de legitimatie al evaluatorului autorizat pentru care se realizeaza plata.  

 

Alte taxe:

  • taxa de înscriere în Asociatie ca membru corporativ este de 1.000 RON si se achita o singura data, dupa verificarea dosarului de înscriere de catre Comisia de evidenta a membrilor.
 

IMPORTANT:

  • Cotizatia de membru corporativ se achita în termen de 30 de zile calendaristice de la data acordarii calitatii de membru corporativ.

 

 

 

 

Anexa la HCD nr. 63/2015

 

Lista taxelor. cotizatiilor si indemnizatiilor Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din România pe

anul 2016

 

 

TABEL TAXE Sl COTIZATII 2016

 

 

SUME

1  Taxe înscriere

Taxa de înscriere în ASOCIATIE -persoane fizice în temeiul art. 15 alin. (6) din OG nr. 24/2011  300 lei

1.2  Taxa de înscriere în ASOCIATIE-membri corporativi 100 lei

2 Cotizatie anuala – lei

2.1 Membru stagiar 300 lei *

2.2 Membru titular

nivel 1** – 700 lei; nivel 2** -1050 lei

2.3 Membru inactiv   0 lei

2.4 Membru corporativ nivel 1** -1700 lei; nivel 2** – 2550 lei

 

3 Examen national de acces la stagiu – lei

3.1  Taxa examen national pentru membrii stagiari 50 lei

 

4 Taxe aferente perioadei de stagiu – lei

4.1 Taxa de retestare test final curs 100 lei

4.2 Taxa de reexaminare examen final curs 200 lei

4.3 Taxa reexaminare examen finalizare stagiu 300 lei

 

5 Taxe examen acreditare/reacreditare – lei

 

5.1 Verificare dosar de înscriere 250 lei

 

5.2 Examinare 250 lei

 

6 Taxe aferente specializarii VE – lei

 

6.1 Taxa de verificare dosar 250 lei

6.2 Taxa de curs de obtinere a primei specializari VE 450 lei

6.3 Taxa de curs de obtinere a celei de a doua sau a treia specializari VE 400 lei

6.4 Taxa de curs de obtinere a specializarii VE pentru membri acreditati 2250 lei

 

7 Cotizatii membri REV

 

7.1 Taxa înscriere REV 150 Euro

7.2 Cotizatie anuala REV 120 Euro

 

FORMARE PROFESIONALA

8 Taxa de participare la cursuri de formare profesionala membri – lei

8.1 Curs formare 120 de ore (4 module) 350 lei0 lei

 

PREGATIRE CONTINUA

 

9 Taxa de participare la seminarii de pregatire continua membri – lei

 

9.1 Seminar de 4 h la sala 300 lei

9.2 Seminar de 8 h la sala 400 lei

9.3 Seminar de 12 h (la sala) 600 lei

9.4 Seminar de pregatire pentru acreditare – 20 h (obligatoriu pentru participantii la examenul de acreditare) 100 lei

9.5 Seminar de autor 8 h 50 lei lei

9.6 Seminar cu testare on-line 5 h 150 lei

9.7 Seminar cu testare on-line 8 h 250 lei

9.8 Seminar cu testare on-line 12 h 350 lei

9.9 Conferinte profesionale 8 h 400 lei

9.10 Conferinte profesionale 4 h 300 lei

 

* cotizatia anuala pentru membrii stagiari se achita pâna la 31 decembrie 2016

**nivelul 1 este valabil în cazul achitarii cotizatiei pâna la 31 martie 2016. iar nivelul 2 este valabil în cazul achitarii cotizatiei între 1 aprilie si 31 decembrie 2016.

Postari similare

September 8, 2016 · admin · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: Taxe ANEVAR