activitatea de evaluare in vederea stabilirii valorii de impozitare a cladirilor

ASOCIATIA NATIONALA A EVALUATORILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA

In conformitate cu art. 4 din Hotararea Consiliului director nr. 8/2015 pentru reglementarea regimului juridic al documentelor emise in scopul aplicarii Standardelor de evaluare,

Consiliul director al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania adopta prezentele precizari.

 

PRECIZARI

privind activitatea de evaluare in vederea stabilirii valorii de impozitare a cladirilor

 

Prezentele precizari reprezinta un document profesional de sine statator, cu rolul de a aduce clarificari in intocmirea rapoartelor de evaluare avand ca obiect impozitarea cladirilor.

Cadrul legal al impozitarii cladirilor este constituit din:

  1. Codul fiscal (Titlul IX – Impozite si taxe locale)
  2. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016 (Titlul IX – Impozite si taxe locale)
  3. Ghidul de evaluare GEV 500 – Determinarea valorii de impozitare a cladirilor, aprobat prin Hotararea Conferintei nationale a Anevar nr. 3/2015

Aceste acte normative contin prevederi despre modalitatea in care se calculeaza impozitul pe cladiri luand in considerare doua criterii: proprietarul- contribuabil, care poate fi persoana fizica sau persoana juridica si utilizarea cladirii, care poate fi rezidentiala, nerezidentiala si mixta.

 

 

In functie de aceste cazuri exista prevederi privind modul de stabilirii a valorii de impozitare.

Evaluarea cladirii de catre un evaluator autorizat intervine in urmatoarele situatii:

 

  1. Contribuabil persoana fizica si utilizare nerezidentiala si mixta a cladirii
  2. Contribuabil persoana juridica si utilizare rezidentiala si mixta a cladirii
  3. Contribuabil persoana juridica si utilizare nerezidentiala si mixta a cladirii

 

Modul in care se realizeaza evaluarile in vederea stabilirii valorii de impozitare este descris in detaliu in Ghidul de evaluare GEV 500 – Determinarea valorii de impozitare a cladirilor.

 

Reiteram cateva aspecte importante care trebuie avute in vedere la momentul intocmirii rapoartelor de evaluare pentru stabilirea valorii de impozitare a cladirilor:

  1. Intrucat data rapoartelor de evaluare este situata in intervalul 1 ianuarie – 31 martie 2016, acestea trebuie sa poarte stampila valabila pe anul 2016;
  2. Potrivit prevederilor GEV 500, paragraf 9, „evaluarea in scopul stabilirii valorii impozabile a cladirii poate fi realizata numai de catre un evaluator autorizat avand ca specializare evaluarea proprietapi imobiliare (EPI) sau de catre un membru corporativ, caz in care raportul trebuie intocmit de unul sau mai multi evaluatori avand specializarea EPI.”
  3. Potrivit prevederilor GEV 500, paragraf 37, „Rapoartele de evaluare pentru impozitare sunt considerate finale si pot produce efecte numai daca sunt insotite de recipisa eliberata ca urmare a indeplinirii obligatiei de completare in baza de date BIF (Baza de informatii fiscale)”.
  1. In cazul in care cladirea supusa evaluarii nu poate fi incadrata strict in situatiile prevazute de anexa nr. 2 (de ex: tipul cladirii, structura constructiva, vechime, etc) evaluatorul autorizat va aplica rationamentul profesional pentru a ilustra starea cladirii la data evaluarii, tinand cont de standardul constructiei, materialele, instalatiile si alte indicii regasite cu ocazia inspectiei, respectiv si de istoricul utilizarii cladirii – subiect, folosind cu titlu orientativ informatiile din anexa nr. 2.

 

Presedintele Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania

Daniel Manate

 

Bucuresti, 10 martie 2016

 

 

Postari similare

October 21, 2016 · admin · No Comments
Tags: , , , , , , , ,  · Posted in: ANEVAR, Publicatii Anevar