Asigurarea calitatii in activitatea de evaluare si in profesia de evaluator

 • Importanta asigurarii calitatii si increderea publicului in profesia de evaluator
 • Obiectivele sistemului de asigurare si control al calitatii
 • Elemente ale sistemului de asigurare si control al calitatii
 1. Responsabilitatile privind calitatea in cadrul firmei
 2. Cerinte de etica profesionala relevante
 3. Acceptarea si continuarea relatiilor cu clientii si a evaluarilor
 4. Resursele umane aferente realizarii activitatii de evaluare
 5. Realizarea evaluarii
 • Dosarul de lucru al evaluarii

 

 

IMPORTANTA ASIGURARII CALITATII SI INCREDEREA PUBLICULUI IN PROFESIA DE EVALUATOR

 • Interesul utilizatorilor¬† serviciilor¬† de¬† evaluare¬† privind¬† calitatea ¬†serviciilor a crescut semnificativ in ultimul deceniu.
 • Focusul pe profesia de evaluator se axeaza pe desfasurarea integrala a misiunii de evaluare, de la contract pana la raportul de evaluare livrabil clientului: relatia cu clientul, contractul de prestari servicii, respectarea standardelor de evaluare si a reglementarilor aplicabile, documentarea concluziilor, forma si continutul raportului de evaluare etc.
 • Nu exista un sistem uniform de asigurare si control al calitatii la nivelul profesiei de evaluator.
 • Increderea publicului in profesia de evaluator este relativ redusa, datorita unor deficiente calitative intalnite in piata evaluarilor din Romania.

 

 

OBIECTIVELE SISTEMULUI DE ASIGURARE SI CONTROL AL CALITATII

 

 • Obiectivele implementarii si mentinerii unui sistem de asigurare si control al calitatii urmaresc sa ofere evaluatorului, precum si altor parti interesate, o asigurare rezonabila ca:
 • Firma/evaluatorul si personalul sau respecta standardele profesionale si cerintele legale si de reglementare aplicabile, si
 • Rapoartele de evaluare emise de catre firma/evaluator sunt adecvate/conforme cu scopul evaluarii.
 • Aplicarea standardelor de evaluare, a Codului de Etica al profesiei de evaluator, precum si a altor cerinte legale si de reglementare aplicabile presupun ca:
 • Personalul din cadrul firmei ar trebui sa aiba o cunoastere si intelegere a standardelor de evaluare si a codului de etica a profesiei, inclusiv a ghidurilor de evaluare si a altor materiale explicative, sa inteleaga obiectivul si sa aplice cerintele sale in mod corespunzator.
 • Suplimentar fata de programul de pregatire profesionala continua, este recomandata participarea la seminarii, training-uri, conferinte pe teme legate de evaluare si etica in evaluare, precum si organizarea de training-uri interne avand ca scop cunoasterea si intelegerea cerintelor profesionale, legale si de reglementare aplicabile profesiei.

 

 

ELEMENTE ALE SISTEMULUI DE ASIGURARE SI CONTROL AL CALITATII

 • Este recomandat ca firma/evaluatorul sa implementeze si sa mentina un sistem de asigurare si control al calitatii, incluzand politici si proceduri care sa abordeze fiecare dintre urmatoarele elemente:
 1. Responsabilitatile conducerii privind calitatea in cadrul firmei
 2. Cerinte de etica profesionala relevante
 3. Acceptarea si continuarea relatiilor cu clientii si a evaluarilor
 4. Resursele umane aferente realizarii activitatii de evaluare
 5. Realizarea evaluarii
 • Este recomandat ca politicile si procedurile aferente fiecarui element sa fie concepute pentru a oferi o asigurare rezonabila privind obiectivul acelui element.
 • Firma/evaluatorul ar trebui sa documenteze politicile si procedurile privind sistemul de asigurare si control al calitatii si sa le comunice personalului firmei/colaboratorilor.

 

 

 1. RESPONSABILITATILE PRIVIND CALITATEA IN CADRUL FIRMEI

 • Firma/evaluatorul ar trebui sa stabileasca politici si proceduri menite sa promoveze o cultura interna bazata pe calitate, recunoscuta ca si caracteristica esentiala in indeplinirea activitatii de evaluare.
 • Astfel de politici si proceduri presupun asumarea din partea firmei/evaluatoului si a intregului personal a responsabilitatii finale pentru sistemul de asigurare si control al calitatii.
 • Firma/evaluatorul ar trebui sa aiba o persoana (mai multe persoane, in cazul firmelor de dimensiuni mari) cu atributii de asigurare si control al calitatii la nivel operational.
 • Este indicata stabilirea unor politici si proceduri menite sa furnizeze conducerii o asigurare rezonabila ca aceasta persoana (persoane) beneficiaza de experienta si capacitate suficienta si adecvata, precum si autoritate necesara, pentru a-si asuma aceasta responsabilitate.

 

 

 

 1. CERINTE DE ETICA PROFESIONLA RELEVANTE

 

 • Firma/evaluatorul ar trebui sa stabileasca politici si proceduri menite sa ii ofere o asigurare rezonabila ca managementul, personalul si colaboratorii acestuia mentin independenta fata de client si subiectul evaluarii. Astfel de politici si proceduri trebuie sa permita firmei/evaluatorului:
 • Sa comunice cerintele sale de independenta personalului si colaboratorilor;
 • Sa identifice si sa evalueze circumstantele si relatiile care creeaza amenintari la adresa independentei si sa ia masurile adecvate pentru a elimina aceste amenintari sau pentru a le reduce la un nivel acceptabil, sau, daca se considera necesar, sa nu efectueze evaluarea.
 • Astfel de politici si proceduri trebuie sa urmareasca:
 • Furnizarea de catre management a informatiilor relevante cu privire la client si evaluare, inclusiv scopul si utilizatorii desemnati ai serviciilor de evaluare, pentru a permite evaluatorului sa analizeze la nivel global indeplinirea cerintelor de independenta;
 • Notificarea prompta de catre personalul firmei privind circumstantele si relatiile care creeaza o amenintare la adresa independentei, astfel incat sa poata fi luate masuri corespunzatoare;
 • Stocarea si comunicarea informatiilor relevante catre personal, astfel incat acesta sa indeplineasca cerintele de independenta (firma poate stoca informatiile referitoare la independenta si poate lua masuri adecvate in ceea ce priveste amenintarile identificate la adresa independentei).

 

 1. CERINTE DE ETICA PROFESIONALA RELEVANTE

 

 • Firma/evaluatorul ar trebui sa stabileasca politici si proceduri menite sa ii furnizeze asigurarea rezonabila ca aceasta este notificata cu privire la incalcarea cerintelor de independenta si care sa ii permita sa ia masuri adecvate pentru rezolvarea unor astfel de situatii:
 • Personalul/colaboratorii sa notifice prompt firma privind o situatie de incalcare a independentei pe care a constatat-o;
 • Firma/evaluatorul sa comunice prompt aceste incalcari ale politicilor si procedurilor catre management, personal si colaboratori;
 • Firma/evaluatorul sa comunice, daca este cazul, actiunile intreprinse pentru a rezolva problema, astfel incat sa se poata determina daca sunt necesare masuri suplimentare.
 • Este recomandat ca firma sa obtina anual o confirmare scrisa a respectarii politicilor si procedurilor sale de independenta din partea tuturor persoanelor care trebuie sa respecte cerintele de independenta.

 

 

 1. ACCEPTAREA SI CONTINUAREA RELATIILOR CU CLIENTII SI A EVALUARILOR

 • Firma/evaluatorul ar trebui sa stabileasca politici si proceduri concepute pentru a oferi firmei o asigurare rezonabila ca accepta sau continua relatii cu clientii si evaluarile doar in situatia in care firma/evaluatorul:
 • Detine competentele pentru a efectua evaluarea si are capacitatile, inclusiv timpul si resursele pentru a face acest lucru;
 • Se poate conforma cerintelor legale si etice relevante; si
 • A luat in considerare integritatea clientului si nu are informatii care ar conduce la concluzia ca clientul nu dispune de integritate.
 • Politicile si procedurile privind acceptarea si continuarea relatiilor cu clientii si a evaluarilor presupun ca:
 • Firma/evaluatorul sa obtina informatiile pe care le considera relevante privind un client sau o evaluare inaintea acceptarii lucrarii de evaluare pentru un nou client, continuarii unei lucrari de evaluare existente sau acceptarii unei noi lucrari pentru un client existent;
 • Firma/evaluatorul sa stabileasca daca este adecvat sa accepte evaluarea in cazul in care este identificat un potential conflict de interese;
 • In cazul in care au fost identificate probleme si firma decide acceptarea sau continuarea relatiei cu clientul sau a unei misiuni specifice, se impune ca firma sa ia in considerare cerintele de etica profesionala aplicabile, sa faca cunoscute aspectele relevante partilor interesate si sa documenteze modul in care au fost solutionate problemele.

 

 1. ACCEPTAREA SI CONTINUAREA RELATIILOR CU CLIENTII SI A EVALUARILOR

 • Pentru a reduce la minimum riscul de neintelegeri in ceea ce priveste natura, domeniul de aplicabilitate si limitarile serviciilor de evaluare care urmeaza sa fie efectuate, firma ar trebui sa stabileasca politici si proceduri care prevad obtinerea unei intelegeri clare a clientului privind serviciile de evaluare contractate, materializata in termenii de referinta ai evaluarii, mentionati si agreati in forma scrisa la inceperea evaluarii.
 • Societatea trebuie sa elaboreze politici si proceduri care abordeaza circumstantele in care firma obtine, ulterior inceperii relatiei cu clientul si a evaluarii, informatii care ar fi condus la refuzarea evaluarii si care nu au fost disponibile anterior.
 • Astfel de politici si proceduri trebuie sa includa luarea in considerare a urmatoarelor aspecte:
 • Responsabilitatile profesionale si legale aplicabile in circumstantele date, inclusiv daca exista o cerinta de raportare legala;
 • Posibilitatea juridica de a refuza evaluarea si de a incheia relatia cu clientul.

 

 1. RESURSELE UMANE AFERENTE REALIZARII ACTIVITATII DE EVALUARE

 • Firma/evaluatorul ar trebui sa stabileasca politici si proceduri menite sa ii ofere o asigurare rezonabila ca detine suficient personal cu competenta, capacitatile, precum si angajamentul fata de principiile de etica necesare, pentru:
 • A efectua evaluari in conformitate cu standardele profesionale si cu cerintele legale si de reglementare aplicabile;
 • A emite rapoarte de evaluare adecvate/conforme cu scopul evaluarii.
 • Este recomandat ca firma sa atribuie responsabilitatea pentru fiecare evaluare unui coordonator din cadrul managementului si sa desemneze personal adecvat pentru fiecare evaluare.
 • In functie de complexitatea firmei, politicile si procedurile stabilite pot sa prevada ca:
 • Identitatea si rolul coordonatorului evaluarii sa fie comunicate conducerii;
 • Coordonatorul evaluarii sa aiba competenta corespunzatoare, capacitatile si autoritatea de a-si indeplini rolul;
 • Personalul desemnat sa aiba competenta si capabilitatile necesare pentru a efectua evaluari in conformitate cu standardele profesionale si cu cerintele legale si de reglementare aplicabile si a emite rapoarte de evaluare adecvate/conforme cu scopul evaluarii.

 

 

 1. REALIZAREA EVALUARII

 

 • Firma/evaluatorul ar trebui sa stabileasca politici si proceduri menite sa ii ofere o asigurare rezonabila ca:
 • Evaluarile sunt efectuate in conformitate cu standardele profesionale si cu cerintele legale si de reglementare aplicabile;
 • Rapoartele de evaluare emise sunt adecvate/conforme cu scopul evaluarii.
 • Astfel de politici si proceduri trebuie sa includa aspectele relevante pentru promovarea consecventei in calitatea muncii de evaluare, responsabilitati de supervizare si verificare a evaluarii.
 • Firma/evaluatorul ar trebui sa stabileasca politici si proceduri menite sa ii ofere o asigurare rezonabila ca:
 • Exista resurse suficiente disponibile pentru a permite o consultare adecvata cu un membru experimentat al echipei privind aspecte complexe ale evaluarii si concluziile rezultate au fost intelese si puse in aplicare;
 • Evaluarile sunt supuse unui proces intern de verificare a calitatii, integral sau selectiv, in functie de dimensiunea firmei si criteriile de eligibilitate stabilite intern;
 • Natura, timpul si intinderea procesului intern de verificare a calitatii sunt stabilite in baza unor politici si proceduri care sa asigure finalizarea procesului intern de verificare inainte de emiterea raportului de evaluare;
 • Persoana responsabila¬† cu¬† verificarea¬† detine¬† calificarile¬† tehnice¬† necesare¬† pentru¬† a¬† indeplini¬† rolul,¬† inclusiv¬† experienta¬† si¬† autoritatea necesara, da dovada de obiectivitate si, daca resursele permit, nu este parte a echipei care a realizat evaluarea verificata.

 

 • Politicile si procedurile de verificare interna a calitatii urmate de persoana desemnata pentru realizarea verificarii ar trebui sa includa:
 1. Discutarea cu coordonatorul evaluarii a aspectelor semnificative si a oricaror probleme aparute in realizarea evaluarii;
 2. Citirea raportului de evaluare si a tuturor anexelor;
 3. Revizuirea dosarului de lucru al evaluarii si a documentatiei pe care se bazeaza principalele rationamente si concluzii;
 4. Analiza concluziilor raportului de evaluare si adecvarea acestora scopului evaluarii;
 5. Documentarea procesului intern de verificare a calitatii, care sa ateste concluziile efectuarii procedurilor cerute de politicile firmei privind controlul calitatii si faptul ca au fost efectuate inainte ca raportul de evaluare sa fie emis; in situatia identificarii unor neconformitati se va autoriza emiterea raportului de evaluare doar dupa efectuarea ajustarilor necesare.
 • Firma/evaluatorul ar trebui sa stabileasca politici si proceduri privind dosarul de lucru al evaluarii, care sa urmareasca:
 • Finalizarea dosarelor de lucru in timp util dupa emiterea rapoartelor de evaluare;
 • Mentinerea confidentialitatii, pastrarii in conditii de siguranta, integritatii si accesibilitatii dosarului de lucru;
 • Pastrarea dosarului de lucru pentru o perioada suficienta pentru a satisface cerintele standardelor, legislatiei si reglementarilor aplicabile.

 

 

DOSARUL DE LUCRU AL EVALUARII

 

 • Firma/evaluatorul ar trebui sa pastreze un dosar de lucru pentru fiecare evaluare. Este recomandata pastrarea dosarului de lucru in format electronic.
 • Continutul si structura recomandata a dosarului de lucru aferent unei evaluari este prezentat mai jos:
 1. Contractare – cerere de oferta si oferta, contract final, inclusiv document care specifica teremenii de referinta, proces verbal de predare-primire, scrisoare de reprezentare/confirmare, comanda de evaluare, facturi proforma si facturi finale;
 2. Informatii primite de la client – solicitarea de informatii transmisa clientului si toate documentele transmise de client privind identificarea si descrierea dreptului de proprietate evaluat, in versiune originala;
 1. Prelucrari si analize evaluator – documentare si suport pentru analizele care stau la baza concluziei privind valoarea;
 • Inspectie – documentatie fotografica, fise de inspectie, notite etc.
 • Informatii de piata – analize de piata, printscreen-uri, documentari privind tranzactii/oferte, link-uri, date statistice, extrase din baze date etc.
 • Fisiere de lucru – fisiere de lucru care includ prelucrari de date si informatii, calcule si analize, inclusiv fisierele finale care includ evaluarea;
 1. Raport de evaluare – raportul de evaluare in versiunea preliminara si finala transmis clientului.

Postari similare

November 1, 2016 ¬∑ admin ¬∑ No Comments
Tags: , , , , , , , , , ,  ¬∑ Posted in: ANEVAR, Articole pentru evaluatori