Precizari privind Baza Imobiliara de Garantii Anevar

BIG – ANEVAR

Precizari privind Baza Imobiliara de Garantii

Prin Hotararea Conferintei Nationale nr. 3/2015 a Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania au fost adoptate Standardele de evaluare care intra in vigoare la data de 1 iulie 2015, cu exceptia celor care intra in vigoare la datele precizate in cuprinsul acestora.

In cuprinsul Standardelor de evaluare cu privire la garantarea imprumuturilor se precizeaza expres faptul ca „Rapoartele de evaluare finale, transmise pe orice cale institutiilor de credit de catre evaluatorii agreati de acestea, trebuie sa contina dovada scrisa ca au transmis informatiile in baza de date Baza Imobiliara de Garantii (BIG) a ANEVAR, conform procedurii stabilite prin normele interne ale institutiei de credit.”

Tot incepand cu data de 1 iulie 2015 se constituie baza de date – Baza Imobiliara de Garantii – BIG – cu informatii centralizate, desprinse din rapoartele de evaluare realizate de membrii ANEVAR pentru garantarea imprumuturilor.

Potrivit Hotararii Consiliul director al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania nr. 33/2015, evaluatorii autorizati au obligatia de a introduce informatii din rapoartele de evaluare realizate pentru banci, pentru garantarea imprumuturilor. La finalizarea completarii formularului se emite o recipisa, care contine un cod unic de identificare a raportului introdus in baza de date si care constituie dovada inscrierii informatiilor in baza de date BIG.

Din coroborarea textelor de mai sus, este esential de retinut faptul ca rapoartele de evaluare sunt considerate finale si pot produce efecte numai daca sunt insotite de recipisa eliberata ca urmare a indeplinirii obligatiei de completare in baza de date BIG.

Detalii despre utilizarea BIG puteti regasi in urmatoarele link-uri:

 • HCD 33/2015
 • Revista Valoarea, oriunde este ea – nr. 6
 • Articol presa
 • Newsletter ANEVAR nr. 03/2015 din data de 31 martie 2015

 

 

Etapele inregistrarii in BIG (http://big.anevar.ro/) sunt urmatoarele:

 1. Bancile intocmesc si pun la dispozitia ANEVAR (la adresa de mail:big@anevar.ro) lista cu evaluatorii – persoane fizice si juridice – cu care au incheiat contracte de colaborare pentru activitatea de evaluare;
 2. Bancile desemneaza un responsabil (administrator din partea bancii) pentru activitatea de evaluare care se raporteaza in BIG si comunica ANEVAR datele de identificare ale acestuia; responsabilul din partea bancii va putea vizualiza datele introduse in BIG de catre evaluatorii angajati/colaboratori ai bancii respective si va mentine relatia cu ANEVAR in ceea ce priveste orice relatii referitoare la BIG;
 3. ANEVAR emite parole de acces in BIG pentru membrii corporativi/evaluatorii independenti care se regasesc pe listele comunicate de banci, conform pct. 1, in maximum 3 zile de la primirea listelor; in aceasta etapa, nu se emit parole de acces pentru colaboratorii membrilor corporativi.
 4. Membrii corporativi care au primit parole de acces in BIG transmit catre ANEVAR listele cu evaluatorii autorizati angajati/colaboratori care au acces in BIG in numele lor;
 5. ANEVAR emite parole de acces pentru evaluatorii care se regasesc pe listele comunicate de membrii corporativi, conform pct. 4, in maximum 3 zile de la primirea listelor;
 6. Evaluatorii autorizati care figureaza pe cel putin una din listele bancilor transmise conform pct. 1 si care au contracte de colaborare cu banci care inca nu au transmis liste cu evaluatori catre ANEVAR, trebuie sa puna la dispozitia ANEVAR si numele acestor banci;
 7. ANEVAR va verifica impreuna cu bancile care figureaza pe listele transmise de catre evaluatori conform pct. 6 daca evaluatorii respectivi sunt pe lista evaluatorilor agreati de respectivele banci, urmand sa valideze inregistrarea sau sa o anuleze.

 

Informatiile preluate din raportul de evaluare vor fi introduse in BIG dupa cum urmeaza:

 1. In cazul evaluatorului autorizat membru titular – colaborator direct al bancii

Evaluatorul autorizat care a intocmit si a semnat raportul de evaluare va accesa aplicatia BIG prin introducerea urmatoarelor informatii:

 • Numar legitimatie membru titular
 • Parola evaluatorului autorizat – transmisa de catre ANEVAR

 

 1. In cazul evaluatorului autorizat membru titular angajat/colaborator al unui membru corporativ care este in relatie contractuala cu banca

Evaluatorul autorizat care a intocmit si a semnat raportul de evaluare va accesa aplicatia BIG prin introducerea urmatoarelor informatii:

 • Numar legitimatie membru titular
 • Parola evaluatorului autorizat – transmisa de catre ANEVAR
 • Numar de autorizatie membru corporativ
 • Parola membrului corporativ – transmisa de catre ANEVAR membrului corporativ

 

 1. In cazul evaluatorului autorizat angajat al bancii:

Evaluatorul autorizat care a intocmit si a semnat raportul de evaluare va accesa aplicatia BIG prin introducerea urmatoarelor informatii:

 • Numar legitimatie membru titular
 • Parola evaluatorului autorizat – transmisa de catre ANEVAR
 • Codul BIC al bancii
 • Cod acces – transmisa de catre ANEVAR bancii

Orice disfunctionalitate tehnica referitoare la introducerea in/accesul la/vizualizarea BIG se transmit la ANEVAR pe adresa erori.big@anevar.ro.

Va informam ca, prin exceptie, in cursul lunii iulie 2015, pot fi facute inregistrari in BIG si retroactiv pentru a se asigura indeplinirea obligatiei de inregistrare incepand cu data de 1 iulie 2015.

Avand in vedere cele de mai sus, pentru asigurarea accesului la aplicatia BIG, va rugam sa transmiteti catre ANEVAR, in regim de urgenta, la adresa administrator.big@anevar.ro, informatiile necesare pentru inrolarea in aplicatia BIG.

 

 

Postari similare

November 2, 2016 · admin · No Comments
Tags: , , , , , , ,  · Posted in: ANEVAR