Archive for the ‘Publicatii Anevar’ Category

activitatea de evaluare in vederea stabilirii valorii de impozitare a cladirilor

ASOCIATIA NATIONALA A EVALUATORILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA In conformitate cu art. 4 din Hotararea Consiliului director nr. 8/2015 pentru reglementarea regimului juridic al documentelor emise in scopul aplicarii Standardelor de evaluare, Consiliul director al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania adopta prezentele precizari.   PRECIZARI privind activitatea de evaluare in vederea stabilirii valorii de […]

October 21, 2016 · admin · No Comments
Tags: , , , , , , , ,  · Posted in: ANEVAR, Publicatii Anevar

Catalog ANEVAR – COSTURI DE INLOCUIRE. CLADIRI INDUSTRIALE, COMERCIALE SI AGRICOLE. CONSTRUCTII SPECIALE

COSTURI DE RECONSTRUIRE – COSTURI DE INLOCUIRE. CLADIRI INDUSTRIALE, COMERCIALE SI AGRICOLE. CONSTRUCTII SPECIALE. Editura IROVAL 2016     Acest catalog a fost editat in scopul sprijinirii evaluatorilor de proprietati imobiliare, in aplicarea abordarii prin cost in: evaluarea cladirilor industriale, evaluarea comerciale si agricole, precum si in evaluarea constructiilor speciale.   Structurat pe 4 capitole, […]

September 28, 2016 · admin · No Comments
Tags: , , , , , , , ,  · Posted in: Publicatii Anevar

Catalog COSTURI DE RECONSTRUIRE – COSTURI DE INLOCUIRE

COSTURI DE RECONSTRUIRE – COSTURI DE INLOCUIRE. CLADIRI CU STRUCTURI PE CADRE, ANEXE GOSPODARESTI, STRUCTURI MITEK SI CONSTRUCTII SPECIALE   Editura IROVAL – Cercetari in Evaluare Acest catalog, Costuri de reconstruire – Costuri de inlocuire. Cladiri cu structuri pe cadre, anexe gospodaresti, structuri MiTeK si constructii speciale, este o completare a cataloagelor I si II […]

September 27, 2016 · admin · No Comments
Tags: , , , , , ,  · Posted in: Publicatii Anevar

Carte de Aplicatii pentru evaluarea proprietatii imobiliare

Carte de Aplicatii pentru evaluarea proprietatii imobiliare O noua aparitie editoriala ANEVAR – ”Evaluarea proprietatii imobiliare. Aplicatii” IROVAL a publicat o nouă carte care conÅ£ine 26 de aplicaÅ£ii privind explicarea ÅŸi aplicarea metodelor ÅŸi tehnicilor recunoscute de evaluare a drepturilor asupra proprietăţii imobiliare. Această carte constituie o extindere a seriei iniÅ£iate prin publicarea „Standardelor InternaÅ£ionale […]

July 14, 2012 · admin · No Comments
Tags: , , , , , , , , , , ,  · Posted in: Publicatii Anevar

Revista de Evaluare – Numărul 6 (1), 2011

Revista de Evaluare – Numărul 6 (1), 2011 ÃŽntrebări Frecvente despre Evaluarea Activelor Necorporale ale unei ÃŽntreprinderi Sorin V. STAN Rezumat >> ContraprestaÅ£ia Contingentă – Noua Provocare în Evaluarea Efectuată în Conformitate cu Prevederile IFRS 3 (Rev. 2008) Lars F. WIECHEN Rezumat >> Descompunerea Indicelui de PreÅ£ al unei Case în Componentele Aferente Terenului È™i […]

August 3, 2011 · admin · No Comments
Tags:  · Posted in: Revista de Evaluare

Utilizarea Metodei Fuzzy Delphi în Selectarea Caracteristicilor Reamenajării Proprietăţilor Imobiliare Dezafectate

Utilizarea Metodei Fuzzy Delphi în Selectarea Caracteristicilor Reamenajării Proprietăţilor Imobiliare Dezafectate Există o serie întreagă de definiÅ£ii care explică natura proprietăţilor imobiliare dezafectate, iar reamenajarea acestora este considerată ca fiind generatoare de numeroase beneficii pentru societate. Din această perspectivă, literatura existentă prezintă o gamă largă de aspecte privind reamenajarea proprietăţilor imobiliare dezafectate, conturând astfel diversele […]

August 3, 2011 · admin · No Comments
Tags: , , , , ,  · Posted in: Revista de Evaluare

Descompunerea Indicelui de Preţ al unei Case în Componentele Aferente Terenului și Construcţiilor: O Abordare prin Regresie Hedonică

Descompunerea Indicelui de PreÅ£ al unei Case în Componentele Aferente Terenului È™i ConstrucÅ£iilor: O Abordare prin Regresie Hedonică Lucrarea utilizează tehnici de regresie hedonică în scopul descompunerii preÅ£ului unei case în componentele aferente terenului ÅŸi construcÅ£iilor, folosind date uÅŸor accesibile despre vânzări de proprietăţi imobiliare dintr-un oraÅŸ olandez. Pentru a obÅ£ine rezultate relevante, a fost […]

August 3, 2011 · admin · No Comments
Tags: , , , , , ,  · Posted in: Revista de Evaluare

Întrebări Frecvente despre Evaluarea Activelor Necorporale ale unei Întreprinderi

ÃŽn acest articol am încercat să redăm, într-o formă sintetică, câteva probleme metodologice cheie ale evaluării activelor necorporale ale unei entităţi, conforme atât cu cerinÅ£ele Standardului InternaÅ£ional de Practică în Evaluare GN 4 – Evaluarea activelor necorporale, revizuit în 2010, cât ÅŸi cu raÅ£ionamentul profesional al evaluatorului, care cunoaÅŸte ÅŸi aplică în mod adecvat principiile […]

August 3, 2011 · admin · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: Revista de Evaluare

“Metoda costurilor segregate” – Corneliu Schiopu – Evaluarea cladirilor

Carte noua – “Metoda costurilor segregate” de C. Schiopu O noua aparitie editoriala – “Metoda costurilor segregate”, autor Corneliu Schiopu Această carte prezintă modul de obÅ£inere a costului de reconstrucÅ£ie sau de înlocuire pentru clădiri sau construcÅ£ii specializate, prin însumarea costurilor pe elemente de construcÅ£ii ÅŸi instalaÅ£ii funcÅ£ionale ale clădirii. După prezentarea sistemelor ÅŸi subsistemelor […]

March 10, 2011 · admin · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: Publicatii Anevar

EVALUAREA PROPRIETATII IMOBILIARE

CARTI NOI IN DOMENIUL EVALUARII EVALUAREA PROPRIETATII IMOBILIARE, EDITIA 3-a CANADIANA, 2010 pune la dispoziÅ£ia evaluatorilor de proprietăţi imobiliare ÅŸi altor specialiÅŸti în piata imobiliara, un ansamblu coerent de cunoÅŸtinÅ£e vaste ÅŸi temeinice, cu pronunÅ£at caracter aplicativ. Faţă de ediÅ£ia anterioară a acestei cărÅ£i, publicata de Institutul Canadian de Evaluare în anul 1992, republicata in […]

January 12, 2011 · admin · No Comments
Tags: , , , ,  · Posted in: Publicatii Anevar

Procesul de Elaborare a Modelelor de Evaluare Automată a Proprietăților Imobiliare

Procesul de Elaborare a Modelelor de Evaluare Automată a Proprietăților Imobiliare Autori: Irina Ana-Maria MIHÄ‚ILESCU, Anamaria CIOBANU Rezumat: Această lucrare prezintă etapizat procesul în baza căruia se pot dezvolta modele statistice, de tip regresie liniară multiplă, pentru evaluarea automată a proprietăţilor imobiliare, necesară în evaluarea globală. Ca exemplificare au fost dezvoltate două modele de evaluare […]

December 22, 2010 · admin · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: Revista de Evaluare

Costul Capitalului Propriu şi Costul Mediu Ponderat al Capitalului, în Perpetuităţi cu Creştere Constantă

Costul Capitalului Propriu ÅŸi Costul Mediu Ponderat al Capitalului, în Perpetuităţi cu CreÅŸtere Constantă Autori: Felipe MEJIA-PELAEZ, Ingnacio VELEZ-PAREJA Rezumat: Articolul de faţă prezintă o derivare formală a expresiilor de calcul generale pentru costul capitalului propriu (Ke) ÅŸi costul mediu ponderat al capitalului propriu (CMPC), în perpetuităţi cu creÅŸtere constantă, expresii care nu au la […]

December 22, 2010 · admin · No Comments
Tags: , , , ,  · Posted in: Revista de Evaluare

Previziunea pe Termen Lung a Situaţiilor Financiare Reinvestirea Profiturilor Nedistribuite

Previziunea pe Termen Lung a SituaÅ£iilor Financiare Reinvestirea Profiturilor Nedistribuite Autori: Sergei Vasilievich CHEREMUSHKIN Rezumat: Scopul acestui studiu este acela de a analiza diversele abordări ale problemei legate de reinvestirea profiturilor nedistribuite, cu scopul de a construi un model adecvat de previziune financiară. De fapt, o previziune optimistă ar putea implica creÅŸterea exponenÅ£ială a cifrei […]

December 22, 2010 · admin · No Comments
Tags: , , , ,  · Posted in: Revista de Evaluare

Evaluarea ÃŽntreprinderii în Cazul unei Economii Emergente – Studiu de Caz TIMANCO S.A.

Evaluarea ÃŽntreprinderii în Cazul unei Economii Emergente – Studiu de Caz TIMANCO S.A. Autori: Ingnacio VELEZ-PAREJA, Joseph THAM Rezumat: ÃŽn acest articol vom analiza un caz real dintr-o Å£ară emergentă, pentru a ilustra evaluarea prin metodele fluxurilor de numerar, care includ aspecte complexe, cum ar fi: impozite neplătite, pierderi reportate, datorii din schimburi valutare, profit […]

December 22, 2010 · admin · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: Revista de Evaluare

Revista de Evaluare – Numărul 5 (2), 2010

Evaluarea ÃŽntreprinderii în Cazul unei Economii Emergente – Studiu de Caz TIMANCO S.A. Ingnacio VELEZ-PAREJA, Joseph THAM Previziunea pe Termen Lung a SituaÅ£iilor Financiare Reinvestirea Profiturilor Nedistribuite Sergei Vasilievich CHEREMUSHKIN Costul Capitalului Propriu ÅŸi Costul Mediu Ponderat al Capitalului, în Perpetuităţi cu CreÅŸtere Constantă Felipe MEJIA-PELAEZ, Ingnacio VELEZ-PAREJA Procesul de Elaborare a Modelelor de Evaluare […]

December 22, 2010 · admin · No Comments
Tags: , , , ,  · Posted in: Revista de Evaluare

Ghidul ANEVAR privind evaluarea pentru garantarea imprumuturilor

Ghidul ANEVAR privind evaluarea pentru garantarea imprumuturilor ANEVAR anunţă apariÅ£ia “Ghidului privind evaluarea pentru garantarea împrumuturilor”, un instrument important în activitatea de evaluare ÅŸi în special în aÅŸezarea pe o bază firească a relaÅ£iilor dintre evaluator, instituÅ£ia de credit ÅŸi solicitanÅ£ii de credite. Acest ghid a apărut din necesitatea de a clarifica atât aspectele tehnice […]

November 25, 2010 · admin · No Comments
Tags: , , , , , ,  · Posted in: ANEVAR, Publicatii Anevar

Noutati la editura IROVAL – Evaluarea terenului

Aplicatii cu evaluarea terenului Aplicatii cu evaluarea terenului In data de 02-11-2010 la editura IROVAL a fost pubilicata cartea “Aplicatii cu evaluarea terenului”. Coordonator al acestei publicatii este domnul dr. ec. Sorin V. STAN,expert evaluator, membru marcant al ANEVAR. Cartea reuneste 13 aplicatii concentrate pe explicarea metodelor si tehnicilor recunoscute de evaluare a terenurilor. Teren […]

November 2, 2010 · admin · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: ANEVAR, Publicatii Anevar

Ghidul ANEVAR pentru evaluarea garantiilor bancare

Ghidul pentru evaluarea garantiilor bancare. In atentia expertilor evaluatori, membri ANEVAR. A apărut proiectul Ghidului privind evaluarea garanÈ›iilor reale de natura activelor corporale, realizat de ANEVAR în strânsă colaborare cu Banca NaÈ›ională a României (BNR) È™i AsociaÈ›ia Română a Băncilor(ARB). Ghidul se adresează evaluatorilor externi sau interni ai instituÈ›iilor de credit care elaborează rapoartele de […]

September 7, 2010 · admin · No Comments
Tags: , , , , ,  · Posted in: ANEVAR, Publicatii Anevar

Costuri de reconstructie si Costuri de Inlocuire – IROVAL

Cost de reconstructie, inlocuire Corneliu Schiopu Costuri de reconstructie – Costuri de Inlocuire. Cladiri industriale, comerciale si agricole. Constructii speciale 26-04-2010 O noua aparitie editoriala: cartea „Costuri de reconstructie “ Costuri de Inlocuire. Cladiri industriale, comerciale si agricole. Constructii speciale” Cu ocazia Conferintei Nationale a ANEVAR, Sibiu 23-24 aprilie a.c., IROVAL- CERCETÄ‚RI ÃŽN EVALUARE a […]

April 26, 2010 · admin · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: ANEVAR, Publicatii Anevar