Archive for the ‘Revista de Evaluare’ Category

Revista de Evaluare – Numărul 6 (1), 2011

Revista de Evaluare – Numărul 6 (1), 2011 ÃŽntrebări Frecvente despre Evaluarea Activelor Necorporale ale unei ÃŽntreprinderi Sorin V. STAN Rezumat >> ContraprestaÅ£ia Contingentă – Noua Provocare în Evaluarea Efectuată în Conformitate cu Prevederile IFRS 3 (Rev. 2008) Lars F. WIECHEN Rezumat >> Descompunerea Indicelui de PreÅ£ al unei Case în Componentele Aferente Terenului È™i […]

August 3, 2011 · admin · No Comments
Tags:  · Posted in: Revista de Evaluare

Utilizarea Metodei Fuzzy Delphi în Selectarea Caracteristicilor Reamenajării Proprietăţilor Imobiliare Dezafectate

Utilizarea Metodei Fuzzy Delphi în Selectarea Caracteristicilor Reamenajării Proprietăţilor Imobiliare Dezafectate Există o serie întreagă de definiÅ£ii care explică natura proprietăţilor imobiliare dezafectate, iar reamenajarea acestora este considerată ca fiind generatoare de numeroase beneficii pentru societate. Din această perspectivă, literatura existentă prezintă o gamă largă de aspecte privind reamenajarea proprietăţilor imobiliare dezafectate, conturând astfel diversele […]

August 3, 2011 · admin · No Comments
Tags: , , , , ,  · Posted in: Revista de Evaluare

Descompunerea Indicelui de Preţ al unei Case în Componentele Aferente Terenului și Construcţiilor: O Abordare prin Regresie Hedonică

Descompunerea Indicelui de PreÅ£ al unei Case în Componentele Aferente Terenului È™i ConstrucÅ£iilor: O Abordare prin Regresie Hedonică Lucrarea utilizează tehnici de regresie hedonică în scopul descompunerii preÅ£ului unei case în componentele aferente terenului ÅŸi construcÅ£iilor, folosind date uÅŸor accesibile despre vânzări de proprietăţi imobiliare dintr-un oraÅŸ olandez. Pentru a obÅ£ine rezultate relevante, a fost […]

August 3, 2011 · admin · No Comments
Tags: , , , , , ,  · Posted in: Revista de Evaluare

Întrebări Frecvente despre Evaluarea Activelor Necorporale ale unei Întreprinderi

ÃŽn acest articol am încercat să redăm, într-o formă sintetică, câteva probleme metodologice cheie ale evaluării activelor necorporale ale unei entităţi, conforme atât cu cerinÅ£ele Standardului InternaÅ£ional de Practică în Evaluare GN 4 – Evaluarea activelor necorporale, revizuit în 2010, cât ÅŸi cu raÅ£ionamentul profesional al evaluatorului, care cunoaÅŸte ÅŸi aplică în mod adecvat principiile […]

August 3, 2011 · admin · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: Revista de Evaluare

Procesul de Elaborare a Modelelor de Evaluare Automată a Proprietăților Imobiliare

Procesul de Elaborare a Modelelor de Evaluare Automată a Proprietăților Imobiliare Autori: Irina Ana-Maria MIHÄ‚ILESCU, Anamaria CIOBANU Rezumat: Această lucrare prezintă etapizat procesul în baza căruia se pot dezvolta modele statistice, de tip regresie liniară multiplă, pentru evaluarea automată a proprietăţilor imobiliare, necesară în evaluarea globală. Ca exemplificare au fost dezvoltate două modele de evaluare […]

December 22, 2010 · admin · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: Revista de Evaluare

Costul Capitalului Propriu şi Costul Mediu Ponderat al Capitalului, în Perpetuităţi cu Creştere Constantă

Costul Capitalului Propriu ÅŸi Costul Mediu Ponderat al Capitalului, în Perpetuităţi cu CreÅŸtere Constantă Autori: Felipe MEJIA-PELAEZ, Ingnacio VELEZ-PAREJA Rezumat: Articolul de faţă prezintă o derivare formală a expresiilor de calcul generale pentru costul capitalului propriu (Ke) ÅŸi costul mediu ponderat al capitalului propriu (CMPC), în perpetuităţi cu creÅŸtere constantă, expresii care nu au la […]

December 22, 2010 · admin · No Comments
Tags: , , , ,  · Posted in: Revista de Evaluare

Previziunea pe Termen Lung a Situaţiilor Financiare Reinvestirea Profiturilor Nedistribuite

Previziunea pe Termen Lung a SituaÅ£iilor Financiare Reinvestirea Profiturilor Nedistribuite Autori: Sergei Vasilievich CHEREMUSHKIN Rezumat: Scopul acestui studiu este acela de a analiza diversele abordări ale problemei legate de reinvestirea profiturilor nedistribuite, cu scopul de a construi un model adecvat de previziune financiară. De fapt, o previziune optimistă ar putea implica creÅŸterea exponenÅ£ială a cifrei […]

December 22, 2010 · admin · No Comments
Tags: , , , ,  · Posted in: Revista de Evaluare

Evaluarea ÃŽntreprinderii în Cazul unei Economii Emergente – Studiu de Caz TIMANCO S.A.

Evaluarea ÃŽntreprinderii în Cazul unei Economii Emergente – Studiu de Caz TIMANCO S.A. Autori: Ingnacio VELEZ-PAREJA, Joseph THAM Rezumat: ÃŽn acest articol vom analiza un caz real dintr-o Å£ară emergentă, pentru a ilustra evaluarea prin metodele fluxurilor de numerar, care includ aspecte complexe, cum ar fi: impozite neplătite, pierderi reportate, datorii din schimburi valutare, profit […]

December 22, 2010 · admin · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: Revista de Evaluare

Revista de Evaluare – Numărul 5 (2), 2010

Evaluarea ÃŽntreprinderii în Cazul unei Economii Emergente – Studiu de Caz TIMANCO S.A. Ingnacio VELEZ-PAREJA, Joseph THAM Previziunea pe Termen Lung a SituaÅ£iilor Financiare Reinvestirea Profiturilor Nedistribuite Sergei Vasilievich CHEREMUSHKIN Costul Capitalului Propriu ÅŸi Costul Mediu Ponderat al Capitalului, în Perpetuităţi cu CreÅŸtere Constantă Felipe MEJIA-PELAEZ, Ingnacio VELEZ-PAREJA Procesul de Elaborare a Modelelor de Evaluare […]

December 22, 2010 · admin · No Comments
Tags: , , , ,  · Posted in: Revista de Evaluare