Archive for the ‘definitii evaluare’ Category

Audit – Definitie

Definite AUDIT AUDIT reprezintă termen folosit pentru a desemna verificarea profesională a unei informaÅ£ii/situaÅ£ii în vederea exprimării unei opinii competente, argumentate ÅŸi independente pe baza raportării la un criteriu (standard) de calitate. Audit înseamnă verificare, revizie contabilă sau control financiar realizat de un specialist, de un profesionist independent, având calificarea de cenzor, expert contabil sau […]

October 20, 2011 · admin · No Comments
Tags: , , , ,  · Posted in: definitii evaluare

KNOW-HOW

KNOW-HOW Definitie. KNOW-HOW reprezintă un termen ceare semnifică o cunoaÅŸtere a modului în care poate fi făcut ceva (a ÅŸti cum). Know-how reprezintă priceperea, îndemânarea de a desfăşura o anumită activitate. Potrivit Comisiei Camerei de ComerÅ£ cu sediul la Paris, know-how-ul reprezintă ansamblul de noÅ£iuni, cunoÅŸtinÅ£e, de experienţă, de operaÅ£ii ÅŸi procedee necesare fabricării unui […]

October 20, 2011 · admin · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: definitii evaluare

Situatii financiare (Financial Statements)

Situatiile financiare (Financial Statements) reprezinta: i) Un set complet de situatii financiare care include: a) un bilant; b) un cont de profit si pierdere; c) o situatie care sa reflecte fie: (i) toate modificarile capitalurilor proprii, fie (ii) modificarile capitalurilor proprii, altele decat acelea provenind din tranzactii cu detinatorii de capitaluri proprii care actioneaza in […]

October 20, 2010 · admin · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: definitii evaluare

Opratiunile de leasing prin prisma evaluarii

Clasificarea operatiunilor de leasing din punct de vedere al evaluarii Conform IAS 17, pentru includerea in situatiile financiare, operatiunile de leasing trebuie clasificate fie ca leasing operational, fie ca leasing financiar: Leasingul financiar este operatiunea de leasing care transfera, substantial, toate avantajele si riscurile neprevazute aferente dreptului de proprietate asupra unui activ. Titlul de proprietate […]

September 8, 2010 · admin · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: definitii evaluare

ACUMULARE PRIMITIVA

ACUMULARE PRIMITIVA este un proces de formare ÅŸi creÅŸtere a capitalului unor agenÅ£i economici pe seama valorilor preluate de la alÅ£ii constrânÅŸi să le cedeze, de regulă, prin mijloace extraeconomice. Baza a.p. este forÅ£a sau puterea care îmbracă diferite forme de la forÅ£a brută, violentă, la informaÅ£ie. A.p, s-a manifestat pe scară larga la începuturile […]

August 10, 2010 · admin · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: definitii evaluare

Evaluator extern (External Valuer)

Definitie evaluator extern (External Valuer) Numim “evaluator extern: un evaluator care, impreuna cu oricare asociat, nu are legaturi importante cu clientul, cu un agent care actioneaza in numele clientului sau cu proprietatea supusa evaluarii. A se vedea si Evaluator independent, Evaluator intern. Cod Deontologic ANEVAR , 3.5

May 17, 2010 · admin · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: definitii evaluare

Costul de oportunitate al capitalului

Definitie: Costul de oportunitate al capitalului reprezinta rata rentabilitatii ce poate fi obtinuta de un capital daca acesta este destinat altor utilizari cu acelasi risc. Poate fi rata rentabilitatii pe care investitorii o pot obtine pe pietele financiare.

May 10, 2010 · admin · No Comments
Tags:  · Posted in: definitii evaluare

Costul capitalului

Costul capitalului reprezinta castigul pe care investitorii il asteapta prin plasarea fluxurilor de trezorerie disponibile in alternative investitionale cu risc similar. v. Costul de oportunitate al capitalului

May 1, 2010 · admin · No Comments
Tags:  · Posted in: definitii evaluare

Active necorporale (Intangible Assets)

Active necorporale (Intangible Assets) Sunt active care se manifesta prin proprietatile lor economice; ele nu au substanta fizica; acorda drepturi si privilegii proprietarului acestora si in general produc venituri pentru proprietarii lor. Activele necorporale pot fi clasificate ca derivand din drepturi, relatii, active necorporale grupate, sau proprietate intelectuala. In general, acceptiunea contabila limiteaza recunoasterea activelor […]

May 1, 2010 · admin · No Comments
Tags:  · Posted in: definitii evaluare

Proprietati imobiliare utilizate de proprietar (Owner Occupied Property)

Proprietati imobiliare utilizate de proprietar sunt proprieta detinute (de proprietar sau de locatar in baza unui contract de leasing financiar) pentru a fi utilizate in productia sau furnizarea de bunuri sau servicii sau in scopuri administrative. IAS 40, 5; IPSAS 16, 6

March 22, 2010 · admin · No Comments
Posted in: definitii evaluare

Valoare amortizabila (Depreciable Amount)

Valoarea amortizabila reprezinta: i) Costul unui activ sau o alta valoare substituita costului (in situatiile financiare), din care s-a scazut valoarea lui reziduala. ii) Acel element al unui activ care se amortizeaza pe parcursul duratei lui de viata utila. Valoarea amortizabila reprezinta elementul epuizabil al activului, soldul fiind reprezentat de valoarea reziduala. Totusi, contractul de […]

March 22, 2010 · admin · No Comments
Tags: ,  · Posted in: definitii evaluare

Valoare de utilizare (Value in Use)

Valoarea de utilizare reprezinta: i) Valoarea actualizata a fluxurilor viitoare de numerar estimate ce se asteapta a fi realizate din utilizarea in continuare a unui activ si din cedarea sa la sfarsitul duratei de viata. ii) Valoarea actualizata a viitoarelor fluxuri de numerar preconizate sa se obtina de la un activ sau de la o […]

April 7, 2008 · admin · No Comments
Tags:  · Posted in: definitii evaluare, Link-uri evaluator