Archive for the ‘Metode de evaluare’ Category

Evaluarea globala (Mass Appraisal)

Evaluarea globala este practica evaluarii unor proprietati in bloc, la o data stabilita, in urma aplicarii sistematice si uniforme a metodelor si tehnicilor de evaluare, care permit analizarea si verificarea statistica a rezultatelor.

September 16, 2010 · admin · No Comments
Tags: ,  · Posted in: Metode de evaluare

Industria petrolului (Petroleum Industry)

Industria petrolului este compusa din entitatile implicate in explorari pentru titei si in extractia, procesarea, rafinarea si vanzarea titeiului si gazelor asociate. GN 14 nu se refera si la activitatile din avalul procesarii sau rafinarii petrolului si gazelor naturale, cum ar fi activele implicate in distributia produselor petroliere rafinate catre retaileri.

April 15, 2010 · admin · No Comments
Posted in: Metode de evaluare

Vanzare fortata (Forced Sale)

Vanzare fortata reprezinta o situatie in care un vanzator este obligat sa vanda si/sau nu are o perioada de comercializare adecvata. Pretul obtenabil in aceasta situatie nu indeplineste cerintele din definitia valorii de piata. Pretul obtenabil va depinde mai degraba de natura presiunii de a vinde, la care este supus vanzatorul, sau de motivele pentru […]

February 17, 2010 · admin · No Comments
Posted in: Metode de evaluare

Ipoteze speciale, neobisnuite sau extraordinare

Inainte de a incheia tranzactia de achizitie a unei proprietati, un cumparator prudent trebuie sa faca investigatii proprii (due diligence), interesandu-se pe piata despre respectiva proprietate. Este normal ca evaluatorul sa utilizeze ipotezele privind rezultatul probabil al acestei analize si sa se bazeze pe informatia pe care clientul i-o pune la dispozitie in aceasta problema. […]

February 15, 2010 · admin · No Comments
Posted in: Metode de evaluare

Impozitarea in functie de valoare (Ad-valorem Property Taxation)

Impozitarea in functie de valoare reprezinta o procedura de prelevare a veniturilor, bazata pe estimarea valorii proprietatii, in corelare cu o scala a impozitarii definita prin lege, cu specificarea intervalului de timp. A se vedea Valoare de impozitare, de impunere sau Valoare impozabila, evaluare pentru impozitare

February 10, 2010 · admin · No Comments
Tags:  · Posted in: Metode de evaluare

Valoarea contabila corectata (Adjusted Book Value)

Valoarea contabila corectata reprezinta acea valoare contabila care rezulta atunci cand valoarea unuia sau mai multor active sau datorii este corectata prin adaugare, eliminare sau modificare de sume fata de valoarea lor de inregistrare contabila.

December 31, 2009 · admin · No Comments
Posted in: Metode de evaluare

Valoarea contabila (Carrying Amount)

Valoarea contabila reprezinta valoarea la care un activ este recunoscut, dupa scaderea amortizarii cumulate precum si a pierderilor cumulate din depreciere. Valoarea la care este recunoscut un activ in situatia pozitiei financiare.

December 30, 2009 · admin · No Comments
Posted in: Metode de evaluare

Pret de lichidare a stocului (Hammer Price)

Pretul de lichidare a stocului este oferta acceptata si anuntata, care nu include taxele si comisioanele si, in consecinta, dar nu neaparat, pretul de achizitie. A se vedea si Pret de licitatie, Vanzare prin acord privat.

December 3, 2009 · admin · No Comments
Posted in: Metode de evaluare

Active (Assets)

Activele reprezinta: i) O resursa controlata de catre entitate ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru entitate. Proprietatea asupra unui activ este ea insasi necorporala. Totusi, activul detinut poate fi atat corporal, cat si necorporal. ii) O resursa controlata de catre entitate ca rezultat […]

December 2, 2009 · admin · No Comments
Posted in: Metode de evaluare

Deprecierea externa – Depreciere economica

Deprecierea externa (depreciere economica) este deprecierea rezultata din influente externe poate afecta valoarea unui activ. Factorii externi se refera la modificarea conjuncturii economice, care afecteaza oferta si cererea de bunuri si servicii produse de activ sau cheltuielile de exploatare ale activului. Factorii externi se refera si la costul si existenta rezonabila a materiilor prime, utilitatilor […]

December 1, 2009 · admin · No Comments
Posted in: Metode de evaluare

Formula de calcul pentru rata de actualizare

Actualizarea reprezinta calculul valoarii prezente sau actualizate a unei sume viitoare (ce reflecta o plata sau o incasare). Tehnica actualizarii conta in calculul matematic invers fata de cel aratat in formula compunerii, respectiv: notatii: Vn = capitalul viitor(dintr-un an viitor) V0 = capitalul initial investit K = rata rentabilitatii ceruta/dorita/acceptata de investitor n = perioda […]

December 1, 2009 · admin · No Comments
Posted in: Metode de evaluare

Principiul substitutiei (Principle of Substitution)

Principiul substitutiei in evaluare O persoana prudenta nu va plati pentru un bun sau serviciu mai mult decat costul de achizitie pentru un bun sau serviciu acceptabil ca substitut, in absenta factorilor timp, risc sau neadecvare. Costul cel mai mic al celei mai bune alternative, pentru un bun substitut sau pentru un bun identic, va […]

November 29, 2009 · admin · No Comments
Posted in: Metode de evaluare

Actualizarea – Factor de actualizare

ACTUALIZARE, rationament economic prin care se determina pretuirea (evaluarea) prezenta a unui venit, bun, activ, utilitate viitoare. In cadrul acestui rationament se tine seama de factorul timp si de conditiilc modificate ale fiecarei perioade. actualizarea este un procedeu de calculare a valorii unei resurse banesti pornind de la principiul ca o suma prezenta S0 valoreaza […]

November 29, 2009 · admin · No Comments
Posted in: Metode de evaluare

Durata de viata legala (Legal Life)

Durata de viata legala reprezinta durata de viata a unui activ necorporal stabilita prin lege (de ex.perioada de protectie legala sau contractuala a activului necorporal). GN 4, 3.16; 5.8.2.1.4.2 v. Durata de viata utila

November 28, 2009 · admin · No Comments
Posted in: Evaluarea constructiilor, Metode de evaluare

Evaluarea intreprinderii (Business Valuation)

Evaluarea intreprinderii reprezinta actul sau procesul prin care se ajunge la o opinie sau la o estimare a valorii unei intreprinderi sau participatii la aceasta. Conform Standardelor Internationale de Evaluare 2007 (IVS ) evaluarea intreprinderilor se poate faca prin trei abordari distincte: Abordarea pe baza de active Abordarea pe baza de venit Abordarea prin comparatie

November 28, 2009 · admin · No Comments
Posted in: Metode de evaluare

Evaluare pentru impozitare (valuation for tax purposes)

Evaluarea pentru impozitare reprezinta procesul de evaluare in urma caruia este stabilit un anumit tip de valoare necesar stabilirii bazei de impozitare. Tipul de valoare estimat in raportul de evaluare este specificat de Directia de Impozite si Taxe Locale. Raportul de evaluare pentru impozitare este elaborat de catre un expert evaluator autorizat ANEVAR cu compentente […]

November 27, 2009 · admin · No Comments
Posted in: Metode de evaluare

Impozitarea in functie de valoare

(Ad-valorem Property Taxation) Impozitarea in functie de valoare reprezinta o procedura de prelevare a veniturilor, bazata pe estimarea valorii proprietatii, in corelare cu o scala a impozitarii definita prin lege, cu specificarea intervalului de timp. A se vedea Valoare de impozitare, de impunere sau Valoare impozabila , evaluare pentru impozitare

November 27, 2009 · admin · No Comments
Posted in: Metode de evaluare

Fond comercial (Goodwill)

Fondul comercial reprezinta: Un activ necorporal transferabil, bazat pe probabilitatea ca clientii sa continue sa apeleze la aceleasi locatii unde se desfasoara activitatea sub un anumit nume comercial sau acolo unde bunurile sunt vandute iar serviciile oferite sub o marca de comert, al carui rezultat este perspectiva de a obtine un profit acceptabil. Fondul comercial […]

November 26, 2009 · admin · No Comments
Posted in: Metode de evaluare

Fluxul de numerar net pentru capitalul investit

Flux de numerar net pentru capitalul investit reprezinta fluxul de numerar net pentru capitalul propriu plus dobanzile platite (dupa deducerea impozitului) minus cresterea neta a capitalului imprumutat investit.

November 26, 2009 · admin · No Comments
Posted in: Metode de evaluare

Firme de evaluare

Firmele de evaluare sunt societati comerciale care au ca principal obiect de activitate serviciile de evaluare. Codul CAEN Conform ANEVAR, in cadrul firmelor de evaluare cu statut de membru corporativ, activeaza minim trei experti evaluatori ANEVAR cu contract de exclusivitate. Firme de evaluare noile coduri CAEN

November 23, 2009 · admin · No Comments
Posted in: Metode de evaluare

Constructii ingineresti – Egineering Constructions

In categoria constructiilor ingineresti sunt cuprinse urmatoarele tipuri de constructii: cai de comunicatii, lucrarile de arta (poduri, tunele, viaducte), constructii hidrotehnice, cosurile de fum, turnuri de racire, turnurile de televiziune, conductele de apa, gaze, canal, liniile de transport energie electrica.

November 23, 2009 · admin · No Comments
Posted in: Metode de evaluare

Fluxul de numerar brut

Flux de numerar brut: Profitul net plus cheltuieli non-cash, cum este amortizarea.

November 23, 2009 · admin · No Comments
Posted in: Metode de evaluare

Fluxul de numerar net pentru capitalul propriu

Flux de numerar net pentru capitalul propriu reprezinta profitul net (dupa impozit) plus amortizarea si alte cheltuieli noncash, minus cresterile fondului de rulment, minus cheltuielile de capital, minus descresterea capitalului imprumutat investit sau plus cresterea capitalului imprumutat investit.

November 23, 2009 · admin · No Comments
Posted in: Metode de evaluare

Fluxul de numerar net

Flux de numerar net Pe o perioada de exploatare, fluxul de numerar net este acel numerar care ramane dupa ce au fost achitate toate cheltuielile in numerar ale intreprinderii. Fluxul de numerar net este definit ca fiind numerarul disponibil pentru capitalul propriu (actionari) sau pentru capitalul investit (investitori).

November 23, 2009 · admin · No Comments
Posted in: Metode de evaluare

Fluxul de numerar (Cash Flow)

Venitul net periodic, curent sau cel estimat, generat de veniturile si cheltuielile de functionare si de vanzarea unei proprietati, generatoare de venit. Tipuri de flux de numerar Fluxul de numerar brut Fluxul de numerar net Fluxul de numerar net pentru capitalul propriu Fluxul de numerar net pentru capitalul investit v. Analiza fluxului de numerar actulizat […]

November 23, 2009 · admin · No Comments
Posted in: Metode de evaluare

Ipotezele evaluarii (Valuation assumptions)

Ipotezele evaluarii reprezinta supozitii considerate a fi adevarate. Ipotezele implica fapte, conditii sau situatii care afecteaza subiectul sau abordarea unei evaluari, dar care nu pot fi verificate sau nu necesita o verificare. Acestea sunt aspecte care, dupa ce au fost declarate, trebuie acceptate in vederea intelegerii evaluarii. Toate ipotezele care stau la baza unei evaluari […]

November 22, 2009 · admin · No Comments
Posted in: Metode de evaluare

Evaluare proprietate specializata (Specialised Property Valuation)

Proprietatea specializata este o proprietate care se vinde rar pe piata sau niciodata, cu exceptia cazului in care se vinde intreaga intreprindere sau entitatea din care face parte, din cauza unicitatii ei rezultata din proiectul si natura sa specializata, din configuratia sa, din marimea, localizarea sau din alte caracteristici. Exemple de proprietati specializate sunt rafinarii, […]

November 20, 2009 · admin · No Comments
Posted in: Metode de evaluare

Metoda costurilor in evaluarea obiectelor de arta (Cost Approach for Valuing Fine Art)

Metoda costurilor Metoda costurilor reprezinta o abordare comparativa a valorii obiectelor de arta care ia in considerare, ca substitut pentru cumpararea unui anumit obiect de arta, posibilitatea crearii unui alt obiect de arta care sa inlocuiasca originalul. Estimarea evaluatorului se bazeaza pe costul de reproductie sau de inlocuire al obiectului de arta in cauza si […]

November 17, 2009 · admin · No Comments
Posted in: Metode de evaluare