Evaluare bunuri mobile

Evaluari bunuri mobile conform Standardelor Internationale de Evaluare 2016 adoptate de Asociatia Nationala a Evaluatorilor.
Colectivul de evaluatori ai societatii executa rapoarte de evaluare pentru toate tipurile de bunuri mobile. In functie de tipul bunului mobil enumeram urmatoarele tipuri de evaluari:

evaluare autovehicule

evaluare autoturisme

evaluare autoutilitare

evaluare autospeciale

evaluare masini

evaluare echipamente

evaluare utilaje

evaluare stocuri

evaluare obiecte de inventar

evaluare licente

evaluare brevete de inventii

 

Inspectia bunurilor mobile reprezinta o etapa obligatorie in cadrul procesului de evaluare a bunurilor mobile.
Mijiloacele fixeВ mobile vor fi inspectate de ingineri autorizati ANEVAR pe domeniul evaluarii bunurilor mobile.

Rapoartele de evaluare pot fi folosite pentru informare, garantare bancara, stabilirea valorii bunurilor in vama, raportari financiare, aporturi in natura la capitalul social, casare, lichidare.