Evaluare masini si echipamente

Evaluarea masinilor si echipamentelor specializate.
Evaluari in vederea estimarii unui anumit tip de valoare, functie de solicitarea beneficiarului.
Evaluarea masinilor si a echipamentelor tehnologice poate fi efectuata impreuna cu expertizarea tehnica a acestora.
Procesul de expertizare tehnica este efectuat de catre un expert tehnic atestat de ministerul de resort.

Tipuri de bunuri mobile:

Instalatii:
Instalatiile reprezinta un ansamblu de active care poate include constructiile specializate nepermanente, masinile si echipamentele netehnologice.
Exemplu: Instalatie de recuperare a vaporilor de benzina la statiile de distributie a carburantilor pentru autovehicule.

Masini:
Masinile si utilajele individuale sau grupuri de masini si utilaje.
O masina este un aparat care foloseste sau aplica putere mecanica, avand mai multe parti, fiecare cu o functie definita si ca re efectueaza impreuna un anumit tip de operatie.
Exemplu: Automobile, autoutilitare, masini-unelte.

Echipamentele.
Activele care sunt folosite pentru a facilita functionarea intreprinderii/entiatii.
Exemplu: echipament de masurare a calitatii aerului. Include totalitatea instalatiilor si aparatelor de masurare a parametrilor aerului.

Scopul evaluarii bunurilor mobile:
evaluarea bunurilor mobile pentru garantarea angajamentelor bancare
evaluari pentru litigii.
evaluari pentru informare. Stabilirea unui tip de valoare.
evaluari pentru asigurarea masinilor si echipamentelor.
evaluari pentru inregistrarea valorii in situatiile financiare.