Evaluare utilaje

Evaluare bunuri mobile de tipul utilajelor.

Utilajele reprezinta ansamblul de instalatii, masini, aparate, unelte etc. necesare unei anumite lucrari sau pentru asigurarea procesului de munca intr-o intreprindere.

Inspectiile si rapoartele de evaluare pentru utilaje, instalatii si echipamente sunt realizate de catre ingineri autorizati ANEVAR in domeniul evaluarii bunurilor mobile.

Verificare integritatii sistemelor si a starii de functionare a utilajelor va fi efectuata intotdeauna de catre un inginer evaluator din cadrul societatii de evaluare impreuna cu personalul de specialitate si cu un reprezentant al beneficiarului.

La data inspectii vor fi culese informatii relevante asupra starii tehnice a bunurilor inspectate. Informatiile vor fi stocate in format text, imagini electronice sau fisiere video.

Raportul de evaluare va include informatii privind descrierea tehnica a utilajelor evaluate, fotografii relevante, elemente de identificare precum si extrase din documentatia tehnica si de provenienta a utilajelor.
Existenta avizelor si autorizatiilor necesare functionarii va fi mentionata in cuprinsul raportului de evaluare.

v. Evaluare bunuri mobile