Evaluare firme

Evaluare firme – Evaluare intreprinderi

Acest tip de evaluare este adresat entitatilor patrimoniale caracterizate prin existenta unui numar de salariati, detinerea unor active imobilizate si curente, realizarea unei cifre de afaceri din vanzarea de marfuri, produse sau din prestarea de servicii, in scopul obtinerii de profit.
In cadrul procesului de evaluarea a firmelor (intreprinderilor) pot fi calculate atat valorile specificate in Standardul International de Evaluare IVS200 – “tipuri de valoarea diferite de valoarea de piata” cat si “valoarea de piata” asa cum este definita in Standardul International de Evaluare IVS Cadru General.
Conform Standardelor Internationale de Evaluare editia 2016, evaluarea firmelor se realizeaza utilizand cele trei abordari in evaluare:

Abordarea prin piata
Abordarea prin venit
Abordarea bazata pe active