Ghidurile de Evaluare (GE) Ghidurile Metodologice de Evaluare ANEVAR (GME)

NOU! – Au aparut Ghidurile de evaluare (GE) & Ghidurile metodologice de evaluare (GME)

Ghidurile de Evaluare (GE) È™i Ghidurile Metodologice de Evaluare ANEVAR (GME), componente ale pachetului de Standarde ANEVAR 2012, alaturi de Glosarul IVS 2011 È™i Abordarea metodologica a unor definiÈ›ii È™i termeni din IVS 2011 in interpretarea ANEVAR sunt disponibile acum pe site-ul ANEVAR, fiind publicate in zona membrilor, la pagina de “Standarde”.

February 1, 2012 · admin · No Comments
Tags: , , , ,  · Posted in: ANEVAR

COMUNICAT Anevar referitor la plata cotizatiei pentru anul 2012

Va aducem la cunostinta urmatoarele:

Membrii titulari ANEVAR care au achitat cotizatia pentru anul 2011 primesc insemnele (legitimatia si parafa) pentru anul 2012, termenul limita de plata a cotizatiei pentru anul in curs fiind 30 septembrie a.c.

Incepand cu luna aprilie 2012, activitatea de evaluare va putea fi desfasurata numai de catre evaluatorii autorizati, membri ai Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania (UNEAR).

Termenul pentru plata cotizatiei de membru al Uniunii este de 31 martie 2012, pentru a putea obtine insemnele (legitimatia si parafa) in cursul lunii aprilie. Pentru cei care vor achita cotizatia in perioada 1 aprilie-30 iunie, insemnele vor fi eliberate in luna iulie 2012.

Continuarea activitatii ANEVAR, restructurarea sau incetarea activitatii asociatiei va fi decisa de Conferinta Nationala.

Calitatea de membru al uneia dintre cele doua organizatii sau al ambelor este o optiune personala. In functie de aceasta optiune, puteti achita cotizatiile de membru sau, in cazul in care ati realizat deja acest lucru si va schimbati optiunile, puteti solicita returnarea sumelor achitate.

Presedinte ANEVAR

ing. Marian Petre

 

sursa:www.anevar.ro

February 1, 2012 · admin · No Comments
Tags: , , , , , , ,  · Posted in: ANEVAR

HOTĂRÂREA ANEVAR 82/ 2011

HOTĂRÂREA NR . 82/ 2011 cu privire la documentele care vor fi ataşate cererii de înscriere în Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizati din Romania (UNEAR)

 
H 82/2011 – In temeiul art. 32 alin. (3) din O.G. nr. 24/2011 privind unele măsuri in domeniul evaluării bunurilor, Consiliul Director al ANEVAR hotărăşte:
Se aprobă lista documentelor care trebuie anexate la cererea pentru dobăndirea calităţii de membru titular al Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania, după cum urmează:
– Actul de identitate (copie)
– Diploma de licenţă (copie)
– Certificatul de cazier judiciar (original)
– Documentele care să ateste calitatea de evaluator, membru al unei organizaÅ£ii profesionale (alta decăt ANEVAR) care are ca profll de activitate domeniul de reglementare al Ordonantei 24/2011

Presedinte ANEVAR
ec. Filip Stoica, MAA, REV

Hotarârea a fost adoptată în condiţii de cvorum şi validitate.

Pentru a descarca documentul in format electronic accesati link-ul urmator.

Hotararea Consiliului Director ANEVAR nr 82 din 2011

January 11, 2012 · admin · No Comments
Tags: , , , , , , ,  · Posted in: ANEVAR

Chestionar privind evaluarea intreprinderilor – Proiectul POSDRU/86/1.2/S/53849

Chestionar privind evaluarea intreprinderilor – Proiectul POSDRU/86/1.2/S/53849

06-01-2012

 Chestionar privind evaluarea intreprinderilor

Proiectul  POSDRU/86/1.2/S/53849 – Aplicarea unui sistem de competente coerent cu cel european la nivelul masteratelor in domeniul analizei economice si evaluarii de active si afaceri

Universitatea BabeÈ™-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de ȘtiinÈ›e Economice È™i Gestiunea Afacerilor, împreună cu partenerii sai (AsociaÈ›ia NaÈ›ională a Evaluatorilor din România – ANEVAR; Corpul ExperÈ›ilor Contabili È™i a Contabililor AutorizaÈ›i din România; Academia de Studii Economice, BucureÈ™ti; Universitatea de Vest, TimiÈ™oara; Universitatea Alexandru Ioan Cuza, IaÈ™i; Universitatea Aurel Vlaicu, Arad), implementează proiectul POSDRU/86/1.2/S/53849, intitulat Aplicarea unui sistem de competenÈ›e coerent cu cel european la nivelul masteratelor în domeniul analizei economice È™i evaluării de active È™i afaceri.

Alături de alte obiective, se numără și elaborarea unei baze de date destinată în principal studenților masteranzi pentru aplicațiile practice pe care le realizează în cadrul disciplinelor cuprinse în programele de masterat și pentru pregătirea lucrărilor de disertație.

În acest sens a fost conceput un chestionar care să permită conturarea unei cât mai bune opinii vis-a-vis de metodele de evaluare a întreprinderilor aplicate în România. Informațiile culese prin intermediul chestionarului vor fi prelucrate statistic, iar baza de date obținută va fi pusă la dispoziția dumneavostră, dacă veți dori acest lucru.

Chestionarul este structurat pe 3 secțiuni:

  • SecÈ›iunea A: Date despre întreprinderea evaluată
  • SecÈ›iunea B: InformaÈ›ii financiare
  • SecÈ›iunea C: Date privind evaluarea întreprinderii

Timpul necesar pentru a completa acest chestionar este de aproximativ 7-10 minute. Tot ceea ce vă rugăm este să veniţi în întâmpinarea solicitării noastre accesând link-ul următor: https://www.surveymonkey.com/s/Chestionar_evaluarea_intreprinderilor_ANEVAR

Acest site de internet este găzduit de o companie internaţională specializată în acest gen de analiză şi este un site securizat.

Chestionarul este anonim şi respectă confidenţialitatea strictă a informaţiei.

Vă asigurăm de toată consideraţia noastră ca urmare a răspunsurilor şi sugestiilor primite de la dumneavoastră!

Cu deosebită stimă,

Echipa de management a proiectului

January 11, 2012 · admin · No Comments
Tags: , , , , ,  · Posted in: Evaluarea intreprinderilor

Taxe si cotizatii ANEVAR valabile in 2012

Taxe si cotizatii ANEVAR valabile in 2012

 

Consiliul Director a aprobat, cu ocazia sedintei din luna decembrie 2011, cuantumul taxelor, indemnizatiilor si cotizatiilor aplicabile de la data de 1 ianuarie 2012.

Informatiile privind cuantumul acestora sunt prezentate in fisierul atasat.

Cotizatia de membru titular expert evaluator va include si in acest an un seminar gratuit cu testare on-line, codificat D 2012, echivalat cu 8 ore de pregatire continua (cu conditia obtinerii unui punctaj de minim 70%), seminar care va fi accesibil din pagina http://pregatire.anevar.ro incepand din luna ianuarie.

Seminarul va contine intrebari din Statutul ANEVAR, Codul etic, IVS 2011 si actele normative care reglementeaza activitatea de evaluare din Romania.

 

Pentru a descarca fisierul va rugam sa accesati link-ul de mai jos:

*Taxe si cotizatii 2012 ANEVAR

December 21, 2011 · admin · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: Taxe ANEVAR

Programul de pregatire continua pentru anul 2012

Programul de pregătire profesională continuă din 2012 se va desfășura conform următoarelor principii:

  • 8 ore vor fi incluse (gratuit) în cotizaÅ£ie sub forma unui seminar on-line – codificat D 2012,  similar celui de anul trecut; echivalarea celor 8 ore de pregatire continua este conditionata insa de sustinerea testului si obtinerea unui punctaj  de minim 70% din total.

    Seminarul va contine intrebari din Statutul ANEVAR, Codul etic, IVS 2011 si actele normative care reglementeaza activitatea de evaluare din Romania.

  • 12 ore vor putea fi realizate în sistemul de pregătire propus de Comisia de calificare si atestare profesionala;
  • conferinÅ£ele tradiÅ£ionale, deja consacrate, vor continua sa asigure ore de pregătire continuă pentru participanÈ›i;
  • echivalarea diverselor activități profesionale si stiintificerelevante va completa numarul de ore de pregatire continua, conform regulilor enunÈ›ate.

 

 

PROGRAMUL DE PREGÄ‚TIRE PROFESIONALÄ‚ CONTINUÄ‚ A MEMBRILOR ANEVAR PENTRU ANUL 2012

I. Principii de desfăşurare a programului

II. Programarea seminariilor de pregătire continuă

III. Structura seminariilor de pregătire continuă

 

Pentru a descarca fisierul complet va rugam accesati link-ul de mai jos:
* Program_Pregatire_continua Anevar 2012*

December 21, 2011 · admin · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: Link-uri evaluator

III. Structura seminariilor de pregătire continuă

PROGRAMUL DE PREGÄ‚TIRE PROFESIONALÄ‚ CONTINUÄ‚ A MEMBRILOR ANEVAR PENTRU ANUL 2012

 

III. Structura seminariilor de pregătire continuă

1. Un seminar on-line de 8 ore (D-2012)sub forma unei grile cu 20 întrebări din standarde (IVS 2011), statut, codul etic și O.G. 24/2011. Acest seminar este gratuit și va putea fi accesat de către fiecare membru și este valabil pentru întregul an 2012;

2. Seminarii de 8 ore cu predare la sală pentru care membrii ANEVAR pot opta în funcție de nevoile individuale de pregătire continua, de data programată și de locația în care se programează seminarul, după cum urmează:

– D 04 – Evaluarea pentru garantarea împrumuturilor;

– D 06 – Standarde internaÈ›ionale de evaluare;

– D 08 – Evaluarea activelor necorporale;

– D 10 – Evaluarea stocurilor;

– D 19 – Seminar tutori;

– D 20 – Deprecierea construcÈ›iilor;

– D 22 – Ghid de aplicare – evaluarea pentru mijloace fixe mobile;

– D 23 – Evaluarea pentru raportare financiara

– D 28 – Identificarea cadastrala a proprietății imobiliare

– D 29 – Introducere in analiza celei mai bune utilizări

– D 30 – Particularități in evaluarea echipamentelor pentru garantarea împrumuturilor

 

3. Seminarii de 4 și de 8 ore, după caz, cu predare sau testare on-line care vor putea fi accesate de către fiecare membru, cu următoarele teme:

– D 04 – Evaluarea pentru garantarea împrumuturilor (webinar – predare on-line);

– D 06 – Standarde internaÈ›ionale de evaluare (webinar – predare on-line);

– D 08 – Evaluarea activelor necorporale (webinar – predare on-line);

– D 21 – Evaluarea costului de oportunitate al capitalului (webinar – predare on-line);

– D 24 – Abordarea prin venit (testare on-line);

– D 25 – Abordarea prin comparaÈ›ia vânzărilor (testare on-line), seminar recapitulativ pentru membrii ANEVAR specializaÈ›i in evaluarea proprietăților imobiliare;

– D 26 – Abordarea prin cost (testare on-line), seminar recapitulativ pentru membrii ANEVAR specializaÈ›i în evaluarea proprietăților imobiliare;

 

4. Seminarii de pregătire aprofundată la distanță de 12 ore:

– D 02 – Studiu aprofundat al metodelor de evaluare a bunurilor mobile;

 

5. Seminarii de pregătire aprofundată pentru acreditare:

– D 14 – Pregătire aprofundată în Evaluarea întreprinderii;

– D 15 – Pregătire aprofundată în Evaluarea proprietăților imobiliare.

 

6. Echivalarea diverselor activități profesionale efectuate de către membrii ANEVAR în cadrul asociației sau a orelor de pregătire profesională continuă efectuate în cadrul organizațiilor profesionale cu care ANEVAR a încheiat protocoale (în prezent sunt încheiate protocoale cu Camera Auditorilor Financiari din Romania și cu Camera  Consultanților Fiscali din Romania).

Echivalarea acestor activități profesionale se face în felul următor:

(a) îndrumarea stagiarilor ca tutore se echivalează cu 3 ore pentru fiecare stagiar care a absolvit examenul de finalizare a perioadei de stagiu. Numărul maxim de ore echivalate anual pentru activitatea de tutore este 12 ore;

(b) participarea la cursuri de formare profesională organizate de ANEVAR (pentru alte secțiuni) se echivalează cu 20 ore în anul în care a fost promovat examenul de absolvire;

(c) participarea la cursurile de pregătire profesională organizate de alte organisme profesionale cu care ANEVAR are protocoale de colaborare se echivalează pe baza atestatului/adeverinței de participare. Numărul maxim de ore echivalate anual este de 8 ore și se aproba de CCAP în funcție de conținutul cursurilor;

(d) participarea la conferințele organizate de ANEVAR se echivalează cu numărul de ore stabilit în programul conferinței;

(e) participarea la alte conferințe (interne sau internaționale) pe teme de evaluare se echivalează cu avizul Comisiei de Calificare și Atestare Profesionala;

(f) absolvirea cursurilor masterale recunoscute de ANEVAR (4 module din 4) la universitățile cu care exista acorduri se echivalează cu 20 ore în anul în care s-a susținut examenul de disertație, pe baza diplomei/adeverinței care atesta absolvirea studiilor;

(g) absolvirea altor cursuri masterale în domeniile tehnic, economic, juridic, informatic se echivalează cu 4 ore pe modul recunoscut, în anul în care s-a susținut examenul de disertație, pe baza diplomei/adeverinței care atesta absolvirea studiilor;

(h) promovarea examenului de doctorat în domeniile tehnic, economic, juridic, informatic se echivalează cu 20 ore în anul în care s-a obținut titlul științific;

(i) activitatea de lector ANEVAR, prin:

– susÈ›inerea de teme la cursurile de formare se echivalează oră la oră, o singură dată pe an o temă;

– seminarii recapitulative sau de pregătire continuă se echivalează oră la oră,o singura data pe an o tema;

– consultaÈ›ii pentru examen se echivalează 6 ore, o singura data pe an;

(j) activitatea didactică la cursurile universitare de licență sau de masterat care au ca subiect evaluarea proprietăților, recunoscute de ANEVAR (la universitățile cu care există acorduri), la disciplinele de evaluare, se echivalează cu 20 ore/an;

(k) participarea la comisiile/grupurile de lucru sau la comitetele științifice organizate de ANEVAR sau IROVAL se echivalează cu 8 ore/an;

(l) participarea la comisia de examinare la examenul de acreditare se echivalează cu 0,5 ore/candidat examinat;

(m) publicarea unei cărți de specialitate în domeniul evaluării sau unui seminar de pregătire continuă se echivalează cu 20 ore în anul apariției. Contribuția la cărți în domeniul evaluării/seminarii de pregătire continuă se echivalează cu 10 ore;

(n) elaborarea de materiale de specialitate se echivalează astfel:

– un articol în publicaÈ›iile editate de ANEVAR/IROVAL se echivalează cu 12 ore. ContribuÈ›ia la un astfel de articol în calitate de co-autor se echivalează cu 6 ore;

– elaborarea de întrebări la testele scrise, se echivalează cu 1 ora/5 întrebări;

– recenzie/verificare materiale solicitate IROVAL se echivalează cu 1 ora/5 pagini recenzie;

– elaborarea de subiecte de examen MAA, acceptate de comisia de acreditare se echivalează cu 4 ore/subiect;

(o) elaborarea și publicarea de materiale de specialitate pe teme de evaluare sau prezentări profesionale în mass media se echivalează cu 6 ore/material, cu avizul Comisiei de Calificare și Atestare Profesionala;

(p) prezentarea de comunicări științifice la conferințele ANEVAR se echivalează cu 8 ore;

(q) prezentarea de comunicări științifice la conferințele altor organizații profesionale, interne sau

internaționale, pe teme economice, tehnice sau juridice se echivalează cu 4 ore, cu avizul Comisiei de Calificare și Atestare Profesionala.

(r) pentru cazurile necuprinse la punctele a) – q), numărul de ore echivalate va fi stabilit de Comisia de Calificare și Atestare Profesionala

Orele de pregătire efectuate într-un an nu se pot reporta în anul următor.

December 21, 2011 · admin · No Comments
Tags: , , , , , , , , , , ,  · Posted in: Articole pentru evaluatori

II. Programarea seminariilor de pregătire continuă

PROGRAMUL DE PREGÄ‚TIRE PROFESIONALÄ‚ CONTINUÄ‚ A MEMBRILOR ANEVAR PENTRU ANUL 2012

II. Programarea seminariilor de pregătire continuă

 

Seminariile se vor desfăşura la datele şi în locaţiile stabilite de CCAP a ANEVAR urmărindu-se eficienta alocării resurselor;

Se programează seminarii cuplate în două zile consecutive pentru asigurarea a 12 ore de pregătire;

Seminariile de larg interes se vor organiza și în versiunea cu predare ”on-line”;

Seminariile recapitulative cu testare ,,on-line” sunt accesibile din orice locație cu conexiune la Internet, pe baza numărului de legitimație și a codului de acces.

December 21, 2011 · admin · No Comments
Tags:  · Posted in: ANEVAR

I. Principii de desfăşurare a programului

PROGRAMUL DE PREGÄ‚TIRE PROFESIONALÄ‚ CONTINUÄ‚ A MEMBRILOR ANEVAR PENTRU ANUL 2012

I. Principii de desfăşurare a programului

Programul de pregătire profesională continuă din 2012 se va desfășura conform următoarelor

principii:

8 ore vor fi incluse (gratuit) în cotizaţie sub forma unui seminar on-line (D-2012)

12 ore vor putea fi realizate în sistemul de pregătire propus de CCAP, astfel:

– Seminarii cuplate 8+4 =12 ore în două zile consecutive (vineri + sâmbătă, sau sâmbătă + duminică);

Seminariile vor fi susţinute pe zone (în principiu în localitatea de bază a Biroului Zonal şi/sau în zone turistice favorabile)

Numărul seminariilor cuplate va fi de 35-40 pe an repartizate pe zone astfel încât să asigure instruirea simultană a circa 80 -100 de participanţi la un seminar;

– Datele de desfăşurare vor fi alese pe următoarele considerente:

Zilele în care există Conferinţe ANEVAR (deja cunoscute) vor fi fructificate (cu o zi înainte sau după se vor desfăşura şi seminarii cu o temă diferită de cea a conferinţei);

Se vor evita concentrările pe ultima lună – decembrie, când se vor desfăşura eventual seminarii cu teme cerute în mod expres (cu interes profesional și nu cu scopul întregirii numărului de ore de pregătire continuă în ultimele zile ale anului).

Înscrierile vor fi făcute cu cel puţin 10 zile înainte de manifestare, pentru a se putea şti ce grad de încărcare are fiecare activitate şi a se putea stabili din timp nivelul logisticii necesare;

Conferinţele tradiţionale, deja consacrate vor continua sa asigure ore de pregătire continuă pentru participanți;

Echivalarea diverselor activități profesionale și științifice se va realiza conform regulilor enunțate la punctul 6.

December 21, 2011 · admin · No Comments
Tags: , , , ,  · Posted in: ANEVAR

In atentia expertilor evaluatori de intreprinderi (EI) care detin si calitatea de experti contabili judiciari

Comunicat ANEVAR – In atentia evaluatorilor de intreprinderi care au si calitatea de experti contabili judiciari


Avand în vedere solicitarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia Penală, cu privire la comunicarea unei liste cu experţi judiciari care deţin şi calitatea de expert evaluator (membru ANEVAR) şi de expert contabil autorizat (membru CECCAR), vă adresăm rugămintea de a vă comunica disponibilitatea de a efectua expertize judiciare în această dublă calitate, prin completarea formularului ataşat şi transmiterea acestuia până la data de 15 ianuarie 2012, la secretariatul ANEVAR din Str. Scărlătescu nr. 7, sector 1, București.

Pentru a descarca formularul de acord va rugam accesati link-ul de mai jos:
*Acord evaluatori intreprinderi_experti contabili judiciari*

December 21, 2011 · admin · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: ANEVAR

Comunicat ANEVAR privind standardele de evaluare si activitatea membrilor ANEVAR in anul 2012

Începând cu data de 1 ianuarie 2012 sunt obligatorii pentru toţi membrii ANEVAR Standardele de Evaluare ANEVAR 2012.

Standardele de Evaluare ANEVAR 2012 sunt compuse din ediţia 2011 a Standardelor Internaţionale de Evaluare (IVS 2011) la care se adaugă Ghidurile de Evaluare (GE) și Ghidurile Metodologice de Evaluare ANEVAR (GME), ediţia 2012, Glosarul IVS 2011 și Abordarea metodologică a unor definiții și termeni din IVS 2011 în interpretarea ANEVAR.

Pe măsura apariţiei unor noi Standarde Internaţionale de Evaluare (IVS) şi Ghiduri Metodologice de Evaluare (GME) emise de IVSC, acestea vor fi preluate de către ANEVAR, vor fi traduse şi puse la dispoziţia membrilor asociaţiei, urmând a face parte din pachetul de Standarde de Evaluare 2013, respectiv pentru  anul următor publicării.

Totodată, pe măsura elaborării de către ANEVAR sau a preluării de la The European Group of Valuers’ Association (TEGoVA) sau de la alte asociaţii profesionale de evaluare, a unor standarde, ghiduri metodologice, studii de caz etc., elaborate în completarea şi explicitarea Cadrului general şi standardelor conţinute de IVS 2011, acestea vor fi, după caz, analizate, traduse, prezentate, mediatizate, amendate şi puse la dispoziţia membrilor asociaţiei.

În evaluările realizate pentru raportarea financiară, a căror dată a evaluării este 31 decembrie 2011, se va utiliza Ediția a opta din anul 2007 a Standardelor Internaționale de Evaluare (IVS).

Activitatea de evaluare în anul 2012 se va desfășura de către membrii AsociaÈ›iei NaÈ›ionale a Evaluatorilor din Romania – ANEVAR, în această calitate, pe baza legitimaÈ›iilor È™i parafelor emise de ANEVAR până la data intrării în vigoare a art. 12(1) din OG nr. 24/2011. După această dată, activitatea de evaluare se va desfășura în condiÈ›iile reglementate de OG 24/2011, pe baza autorizaÈ›iilor È™i însemnelor eliberate de Uniunea NaÈ›ională a Evaluatorilor AutorizaÈ›i din România (UNEAR).

Standardele Internaţionale de Evaluare ANEVAR 2012 vor fi puse la dispoziție de către asociație în format tipărit sau în format electronic (CD).

December 21, 2011 · admin · No Comments
Tags: , , , , , , , ,  · Posted in: ANEVAR

Conferinta STANDARDELE INTERNATIONALE ÅžI PRACTICA DE EVALUARE IN LUME

STANDARDELE INTERNATIONALE ÅžI PRACTICA DE EVALUARE IN LUME
BucureÅŸti, 19 noiembrie 2011 ROMEXPO, Pavilion C3

Standardele Internationale de Evaluare IVS 2011 -
modificarile importante Dr. ec. Sorin V. Stan, Cercetator IROVAL

RICS - Standardele de evaluare într-o piaţă globală
Mrics Radu Boitan, National Director ]onts Lang LaSalle Services SRL
Standardele Europene de Evaluare EVS
Adrian Vascu, Fresedinte ANEVAR 2008-2009; Director Valuations Department KPMG Romania &Moldova

November 22, 2011 · admin · No Comments
Tags: , , , , , , , , ,  · Posted in: Articole pentru evaluatori, Conferinte evaluari - ANEVAR

Lista membrilor titulari UNEAR Litera Z

Lista membrilor titulari UNEAR

Litera Z

 

5301 ZABERCA MIHAI CONSTANTA 21.09.2011
5302 ZABLOTCHI NICOLAE BUCURESTI 04.10.2011
5303 ZADAROJSNI REMUS IONUT CARAS SEVERIN 30.09.2011
5304 ZAHARACHESCU TRAIAN PRAHOVA 03.10.2011
5305 ZAHARIA CRISTINA GABRIELA BRASOV 20.09.2011
5316 ZAHARIA DIRMON MARIA IULIA PRAHOVA 03.10.2011
5306 ZAHARIA ELENA IASI 23.09.2011
5307 ZAHARIA GEORGE RAZVAN BUCURESTI 26.09.2011
5308 ZAHARIA IRINA ANIELA BACAU 29.09.2011
5309 ZAHARIA LIDIA BUCURESTI 27.09.2011
5310 ZAHARIA LILIANA GEORGETA ARGES 28.09.2011
5317 ZAHARIA RUSU DAN BOTOSANI 05.10.2011
5311 ZAHARIA RUXANDRA IRINEL MADALINA BUCURESTI 26.09.2011
5312 ZAHARIA TEODOR BIHOR 28.09.2011
5314 ZAHARIA VALENTIN BUCURESTI 04.10.2011
5313 ZAHARIA VALENTIN GALATI 29.09.2011
5315 ZAHARIA VIORICA LAURENTEA PRAHOVA 19.09.2011
5318 ZAHARNEANU GABRIELA CONSTANTA 22.09.2011
5319 ZAIDEL VALENTIN ADRIAN ARGES 26.09.2011
5320 ZAIET STELUTA BRAILA 05.10.2011
5321 ZAINEA ADRIAN CONSTANTA 19.09.2011
5322 ZAINEA MIHAI IALOMITA 19.09.2011
5323 ZAITIU VIORICA MURES 26.09.2011
5324 ZAJZON HAJNAL ILONA MURES 04.10.2011
5325 ZAMFIR ADRIANA LUMINITA ARGES 21.09.2011
5326 ZAMFIR AURELIA IULIANA BUZAU 28.09.2011
5327 ZAMFIR CRISTINA MIHAELA BUCURESTI 28.09.2011
5328 ZAMFIR GABRIEL SORIN BUCURESTI 28.09.2011
5329 ZAMFIR MIHALACHE IALOMITA 28.09.2011
5330 ZAMFIRA ANCA CALARASI 22.09.2011
5331 ZAMFIRA TEODOR BUCURESTI 27.09.2011
5332 ZAMFIRESCU GABRIELA DANIELA BUCURESTI 15.09.2011
5333 ZAMFIRESCU MIHAI BIHOR 03.10.2011
5334 ZAMFIRESCU VALERIU ADRIAN BUCURESTI 27.09.2011
5335 ZAMFIROIU CATALIN VRANCEA 03.10.2011
5336 ZAN PAVEL SATU MARE 03.10.2011
5337 ZANELA GEORGETA HUNEDOARA 29.09.2011
5338 ZAPARTAN MIRELA TIMIS 19.09.2011
5339 ZAPOR VASILE NEAMT 28.09.2011
5340 ZARZARA DUMITRU TELEORMAN 27.09.2011
5341 ZAVACZKI LAURA EVA MARAMURES 20.09.2011
5342 ZDRITE ROMAN SALAJ 20.09.2011
5343 ZECHERU GEORGE BUZAU 04.10.2011
5344 ZECHERU VALENTIN BUCURESTI 28.09.2011
5345 ZGABEI NICUSOR SUCEAVA 03.10.2011
5346 ZGORCEA ION TELEORMAN 13.09.2011
5347 ZGREABAN RAMONA IONELA BUCURESTI 04.10.2011
5348 ZODIERU ANCA VASLUI 05.10.2011
5349 ZORILA GHEORGHE TELEORMAN 26.09.2011
5350 ZOTA CATALIN BRASOV 30.09.2011
5351 ZOTA CORNELIU BRASOV 30.09.2011
5352 ZSEMLYE OSCAR BIHOR 03.10.2011
5353 ZUBAC MARIANA DOLJ 23.09.2011

November 21, 2011 · admin · No Comments
Tags:  · Posted in: Membri Unear

Lista membrilor titulari UNEAR Litera W

Lista membrilor titulari UNEAR

Litera W

5299 WETTENSTEIN DANIEL NICOLAE BUCURESTI 13.09.2011
5300 WIECHEN LARS FELIX BUCURESTI 05.10.2011

November 21, 2011 · admin · No Comments
Tags:  · Posted in: Membri Unear

Lista membrilor titulari UNEAR Litera V

Lista membrilor titulari UNEAR

Litera V

5087 VAC AURORA BIHOR 03.10.2011
5088 VADUVA VASILE GORJ 26.09.2011
5089 VAIDA LIVIU CALIN CLUJ 05.10.2011
5090 VAIDEIANU LUCICA GORJ 22.09.2011
5091 VALCEANU SERGIU IASI 30.09.2011
5092 VALCU EMIL BUCURESTI 04.10.2011
5093 VALEA SIMONA HUNEDOARA 04.10.2011
5094 VALEANU ION BRASOV 27.09.2011
5095 VALSAN CALIN DOLJ 30.09.2011
5096 VALU FLORIN MARYUS OLT 24.09.2011
5097 VAMOS TRAIAN CLUJ 05.10.2011
5098 VANCEA BOGDAN FLORIN BRASOV 05.10.2011
5099 VANCEA FLOAREA BISTRITA NASAUD 29.09.2011
5100 VANCEA MONICA VIORICA SALAJ 03.10.2011
5101 VANCEA OVIDIU ANDREI BRASOV 26.09.2011
5102 VANCEA VALERICA BRASOV 05.10.2011
5103 VANCEA VASILE BISTRITA NASAUD 29.09.2011
5104 VANCICA ALEXANDRA OLT 26.09.2011
5105 VANDICI OCTAVIAN BUCURESTI 20.09.2011
5106 VANT MARIANA BIHOR 05.10.2011
5107 VARGA ANGELO STELIAN CLUJ 29.09.2011
5108 VARGA DOREL HUNEDOARA 19.09.2011
5109 VARGATU ADRIANA CRISTINA DOLJ 03.10.2011
5110 VARLAM LAURENTIA BACAU 03.10.2011
5111 VARNAV ANA IASI 27.09.2011
5112 VARODI GHEORGHE MURES 21.09.2011
5113 VARODI MIHAELA MURES 21.09.2011
5114 VARODI TUDOR CRISTIAN MURES 21.09.2011
5115 VARTEJIANU VIOLETA BUCURESTI 04.10.2011
5116 VARZARU ELENA DOLJ 27.09.2011
5117 VASCU ADRIAN CLUJ 21.09.2011
5118 VASELENIUC SIMONA NICOLETA CONSTANTA 30.09.2011
5119 VASIESCU REALTA NINIVE TIMIS 30.09.2011
5120 VASII ION CONSTANTA 23.09.2011
5121 VASII ION BOGDAN CONSTANTA 23.09.2011
5122 VASILACHE GICA GALATI 05.10.2011
5355 VASILACHE MARIA LAURENTIA SIBIU 05.10.2011
5123 VASILACHE VIOREL MARIAN BRASOV 19.09.2011
5124 VASILE AURORA BUCURESTI 03.10.2011
5125 VASILE CAMELIA IOLANDA GABRIELA BUCURESTI 20.09.2011
5126 VASILE CONSTANTA CARMEN BUCURESTI 03.10.2011
5127 VASILE CONSTANTIN BUCURESTI 26.09.2011
5128 VASILE DANIELA CONSTANTA 09.09.2011
5129 VASILE DOMNEL CONSTANTA 19.09.2011
5130 VASILE FLORIN TULCEA 19.09.2011
5131 VASILE IOAN SIMION BUCURESTI 03.10.2011
5132 VASILE LIDIA TATIANA BUZAU 20.09.2011
5134 VASILE MARIA BRAILA 22.09.2011
5135 VASILE MARIA BRAILA 23.09.2011
5133 VASILE MARIA PRAHOVA 14.09.2011
5136 VASILE MONICA ANISOARA BUCURESTI 28.09.2011
5137 VASILE TUDOREL BRAILA 14.09.2011
5138 VASILE VERONICA BRAILA 21.09.2011
5139 VASILESCU ADRIAN IULIAN GORJ 26.09.2011
5140 VASILESCU DIANA TIMIS 03.10.2011
5141 VASILESCU FLORIAN CALARASI 30.09.2011
5142 VASILESCU HORATIU BUCURESTI 27.09.2011
5143 VASILESCU MARIUS NICOLAE VRANCEA 23.09.2011
5144 VASILESCU VASILICA GORJ 26.09.2011
5145 VASILICA CORINA BUCURESTI 04.10.2011
5146 VASILIE EUGEN SIBIU 29.09.2011
5147 VASILIU CRISTINA CONSTANTA 20.09.2011
5148 VASILIU DUMITRU DAN BOTOSANI 29.09.2011
5149 VASILIU VASILE IOAN BRASOV 27.09.2011
5150 VASILOVSCHI VASILICA ILIE SUCEAVA 05.10.2011
5151 VASIU FELICIA MARIANA TIMIS 28.09.2011
5152 VASIU MIRELA GHEORGHINA CLUJ 27.09.2011
5153 VASIU SABINA TIMIS 04.10.2011
5154 VATAFU FLORENTA LAURENTIA BUCURESTI 03.10.2011
5155 VATAFU FLORIN BUCURESTI 28.09.2011
5156 VAVRITA RODICA ADRIANA MURES 03.10.2011
5157 VECERDEA DANUT LIVIU BUCURESTI 13.09.2011
5158 VECHIU CAMELIA RODICA BUCURESTI 05.10.2011
5159 VECHIU OCTAVIAN BUCURESTI 05.10.2011
5160 VEEGH ALEXANDRU MURES 21.09.2011
5161 VELCEA MARIAN BUCURESTI 19.09.2011
5162 VELEV MIHAELA GALATI 15.09.2011
5163 VELICHIE OLGA LILIANA MURES 19.09.2011
5164 VELICU BOGDAN CALIN BUCURESTI 15.09.2011
5165 VELICU CASIANA NICOLETA BRAILA 05.10.2011
5166 VELICU CRISTIAN IASI 27.09.2011
5167 VELICU ELENA CONSTANTA 15.09.2011
5168 VELNIC ALINA FELICIA IASI 30.09.2011
5169 VENEDICT DUMITRU BOTOSANI 05.10.2011
5170 VERDES AUREL NASTASE NEAMT 15.09.2011
5171 VERDES DAN TRAIAN SATU MARE 23.09.2011
5172 VERDES GABRIEL SILVIU MARAMURES 20.09.2011
5173 VERDES MIHAELA VIORICA BRASOV 14.09.2011
5174 VERDES XENIA MARAMURES 20.09.2011
5175 VEREB ANDREI EUGEN TIMIS 04.10.2011
5176 VEREHA LUCRETIA SUCEAVA 04.10.2011
5177 VEREHA VIOREL SUCEAVA 04.10.2011
5178 VERES DIANA BRASOV 30.09.2011
5179 VERES MIHAI SORIN BRASOV 30.09.2011
5180 VERZEA EUGENIA CONSTANTA 27.09.2011
5181 VERZEA VALENTIN CONSTANTA 27.09.2011
5182 VERZEANU ADRIAN VILCEA 13.09.2011
5183 VERZES VIOREL SATU MARE 28.09.2011
5184 VESA ZOICA CALARASI 30.09.2011
5185 VESCAN VIRGILIU-VASILE CLUJ 13.09.2011
5186 VESELIN ALEXANDRA SIBIU 03.10.2011
5187 VESELIN NICULIN SIBIU 03.10.2011
5188 VETEANU CRISTIAN GABRIEL BUCURESTI 05.10.2011
5189 VEXLER RICHARD NEAMT 15.09.2011
5190 VEZENTAN GHEORGHE SATU MARE 05.10.2011
5191 VEZURE IONELA MIHAELA GORJ 16.09.2011
5192 VICAS FLORICA VIORICA BIHOR 23.09.2011
5193 VICOL ALEXANDRU IASI 30.09.2011
5194 VICOL BOGDAN CONSTANTA 20.09.2011
5195 VICOVEANU MIHAI BUCURESTI 09.09.2011
5196 VIDA CONSTANTIN IOSIF SATU MARE 23.09.2011
5197 VIDA FLOARE BIHOR 05.10.2011
5198 VIDA MARIA IULIANA SATU MARE 23.09.2011
5199 VIEZUREAN SINELA HUNEDOARA 03.10.2011
5200 VIISOREANU FLORIAN TELEORMAN 23.09.2011
5201 VIISOREANU MARIAN DANIEL DOLJ 26.09.2011
5202 VIISOREANU VIORICA TELEORMAN 23.09.2011
5203 VIJIEAC MAGDA LETITIA BUCURESTI 29.09.2011
5204 VIJIEAC VIOREL BUCURESTI 29.09.2011
5205 VILAU VICTOR GORJ 19.09.2011
5206 VILCU ANCA ARGES 29.09.2011
5207 VILCU MARILENA BRASOV 04.10.2011
5208 VILCU OANA BUCURESTI 16.09.2011
5209 VINTILA ALINA MIHAELA BUCURESTI 29.09.2011
5210 VINTILA FLORINEL BUCURESTI 14.09.2011
5211 VINTILESCU ADRIAN CONSTANTA 19.09.2011
5212 VINTILESCU IULIAN CONSTANTA 19.09.2011
5213 VINTU MOISA GETA VASLUI 19.09.2011
5214 VIRAG NICOLAE PAUL SATU MARE 26.09.2011
5215 VIRTEJANU ADRIANA DANIELA BUCURESTI 23.09.2011
5216 VISAN ADRIANA BACAU 05.10.2011
5217 VISAN ALEXANDRU BUCURESTI 23.09.2011
5218 VISAN ANETA CLUJ 22.09.2011
5219 VISAN CONSTANTIN BUCURESTI 19.09.2011
5220 VISAN CONSTANTIN VIOREL MEHEDINTI 05.10.2011
5221 VISAN CRINA IOANA CLUJ 20.09.2011
5223 VISAN ELENA OLT 24.09.2011
5222 VISAN IONELIA CONSTANTA 27.09.2011
5224 VISOIU GHEORGHE BUCURESTI 09.09.2011
5225 VITA GHEORGHE BUCURESTI 08.09.2011
5226 VITEZ ANCA CRISTINA HUNEDOARA 29.09.2011
5227 VITIKAN AUREL SILVESTRU BUCURESTI 16.09.2011
5228 VITIKAN IVONNE BUCURESTI 16.09.2011
5229 VITTA SEBASTIAN FLORIN BRASOV 26.09.2011
5230 VIVSIC BUTNARU ANCA DANIELA GALATI 15.09.2011
5231 VIZI LADISLAU BIHOR 15.09.2011
5232 VIZITEU ANDREI BUCURESTI 16.09.2011
5233 VIZITIU ANDREEA MEHEDINTI 03.10.2011
5234 VLAD CARMEN DAMBOVITA 03.10.2011
5235 VLAD CLAUDIU MURES 21.09.2011
5236 VLAD DAN DUMITRU CARAS SEVERIN 03.10.2011
5237 VLAD DOINA MIHAELA CLUJ 13.09.2011
5238 VLAD GABRIELA BIHOR 26.09.2011
5239 VLAD GIGI DANIEL BUCURESTI 29.09.2011
5240 VLAD IONELA BUCURESTI 29.09.2011
5241 VLAD LILIANA CLAUDIA BACAU 29.09.2011
5242 VLAD MIHAELA HARGHITA 26.09.2011
5245 VLAD PETRU TIMIS 27.09.2011
5243 VLAD RAMONA ANGELA MURES 03.10.2011
5244 VLAD VASILE CORNELIU JEAN CLUJ 13.09.2011
5246 VLADOIU DACIAN ANDY VILCEA 26.09.2011
5247 VLADOIU ROMULUS BRASOV 16.09.2011
5248 VLADULESCU ADRIANA GORJ 26.09.2011
5249 VLADULESCU DANIEL GORJ 22.09.2011
5250 VLADUT FELICIA HUNEDOARA 26.09.2011
5251 VLADUT MIHAELA MEHEDINTI 05.10.2011
5252 VLAIC MARIN NICOLAE MURES 05.10.2011
5253 VLAICU MIHAELA MONICA BRASOV 30.09.2011
5254 VLAICU PAVEL SORIN ARGES 29.09.2011
5255 VLAICU RODICA SILVIA IALOMITA 19.09.2011
5256 VLAICU TRAIAN BRASOV 30.09.2011
5257 VOCHITA CEZAR LIVIU DOLJ 29.09.2011
5258 VOCHITA OCTAV IASI 28.09.2011
5259 VOGTH CIPRIAN CALIN ALBA 22.09.2011
5260 VOICA EUGENIA ARGES 22.09.2011
5261 VOICAN ALEXANDRU CALARASI 16.09.2011
5262 VOICESCU MARIUS EUSEBIU BUCURESTI 23.09.2011
5263 VOICU DANIELA VALENTINA BUZAU 28.09.2011
5264 VOICU GABREIL BUCURESTI 13.09.2011
5265 VOICU IOAN PRAHOVA 20.09.2011
5266 VOICU IONELA RODICA TIMIS 28.09.2011
5267 VOICU NICOLAE PRAHOVA 26.09.2011
5268 VOICU NICUSOR ALEXANDRU TELEORMAN 05.10.2011
5269 VOICULET LUMINITA ANA GALATI 26.09.2011
5270 VOILA GHEORGHE ALBA 29.09.2011
5271 VOINA ALEXANDRU DORIAN HUNEDOARA 20.09.2011
5272 VOINEA ALINA FLORENTA TULCEA 26.09.2011
5273 VOINEA MARIANA ARGES 19.09.2011
5274 VOINEA MIRELA CONSTANTA 03.10.2011
5275 VOINEA VALENTINA BUCURESTI 28.09.2011
5276 VOINIGESCU FLOAREA CLUJ 03.10.2011
5277 VOIVOD LIANA PETRUTA CLUJ 13.09.2011
5278 VOLOSETCHI OANA ADINA BUCURESTI 03.10.2011
5279 VOREL ALEXANDRINA BRAILA 26.09.2011
5280 VORNICEANU MARIUS BUCURESTI 05.10.2011
5281 VORNICEANU RODICA BUCURESTI 05.10.2011
5282 VORNICOGLU VASILE VRANCEA 12.09.2011
5283 VORNICU MIREL SORIN BUCURESTI 30.09.2011
5284 VORNICU PETRU BUCURESTI 29.09.2011
5285 VOSLOBAN FLORIN DORU BRASOV 21.09.2011
5286 VREME EUSEBIU IASI 28.09.2011
5287 VRINCEANU CARMEN IULIANA GALATI 22.09.2011
5288 VRINCEANU DANIEL LEONARDO GALATI 19.09.2011
5289 VUCEA GHEORGHE VILCEA 22.09.2011
5290 VULEA TIBERIU CLUJ 27.09.2011
5291 VULPE CATALIN VIOREL IALOMITA 29.09.2011
5292 VULPE CRISTINA BUCURESTI 26.09.2011
5293 VULPE MARINELA CARMEN IALOMITA 29.09.2011
5294 VULPOIU GENOVICA VRANCEA 26.09.2011
5295 VULPOIU LUCIAN CALARASI 19.09.2011
5296 VULPOIU ROMICA VRANCEA 28.09.2011
5297 VULTUREANU GEORGICA VRANCEA 14.09.2011
5298 VUSCAN MONICA FELICIA CLUJ 27.09.2011

November 21, 2011 · admin · No Comments
Tags:  · Posted in: Membri Unear

Lista membrilor titulari UNEAR Litera U

Lista membrilor titulari UNEAR

Litera U

5048 UCENIC MIRCEA GHEORGHE CLUJ 15.09.2011
5049 UCIU FELICIA LUMINITA OLT 29.09.2011
5050 UDATEANU MIRCEA DAN DOLJ 23.09.2011
5051 UDREA ALINA PETRONIA GORJ 19.09.2011
5052 UDREA FLORIAN DAMBOVITA 21.09.2011
5053 UDREANU MIHAELA DORINA BACAU 05.10.2011
5054 UDROIU DANIELA VILCEA 05.10.2011
5055 UDVESCU ANCA SIBIU 03.10.2011
5056 ULAR ROXANA CLAUDIA HUNEDOARA 19.09.2011
5057 ULARU NICOLAIE MEHEDINTI 20.09.2011
5058 ULEANU LAURA AURICA VRANCEA 26.09.2011
5059 ULERIU GINA TATIANA BACAU 30.09.2011
5060 ULIAN DORINA SUCEAVA 05.10.2011
5061 ULMEANU ANGELESCU ALINA BUCURESTI 04.10.2011
5062 ULMEANU ANGELESCU VIOREL BUCURESTI 04.10.2011
5063 UNGUREANU ADRIAN NICOLAE VILCEA 26.09.2011
5064 UNGUREANU ANCA LILIANA DOLJ 22.09.2011
5065 UNGUREANU ANDREEA ANITA TIMIS 28.09.2011
5066 UNGUREANU CEZAR NEAMT 26.09.2011
5067 UNGUREANU CONSTANTIN CALARASI 05.10.2011
5068 UNGUREANU CORNELIA MIRELA BUZAU 04.10.2011
5069 UNGUREANU COSTEL SUCEAVA 16.09.2011
5070 UNGUREANU CRISTIAN BUCURESTI 28.09.2011
5071 UNGUREANU DRAGOS BUCURESTI 04.10.2011
5072 UNGUREANU FANICA BRAILA 03.10.2011
5073 UNGUREANU ION GORJ 23.09.2011
5074 UNGUREANU IONUT BACAU 16.09.2011
5075 UNGUREANU MIHAELA CORNELIA BACAU 05.10.2011
5076 UNGUREANU RALUCA BUCURESTI 03.10.2011
5077 UNGUREANU VALERIAN VILCEA 19.09.2011
5078 UNGUREANU VIRGILIA DOLJ 30.09.2011
5079 UNTARU MIHAELA VASILICA TIMIS 29.09.2011
5080 URDA GHEORGHE BUCURESTI 05.10.2011
5081 URLET DORIN BUCURESTI 22.09.2011
5082 URSAN LILIANA HUNEDOARA 28.09.2011
5083 URSEA GEORGIAN VALENTIN CONSTANTA 03.10.2011
5084 URSESCU SORIN CRISTIAN BACAU 15.09.2011
5085 URSU VIRGINIA TELEORMAN 04.10.2011
5086 URSULESCU IOAN REMUS TIMIS 26.09.2011

November 21, 2011 · admin · No Comments
Tags:  · Posted in: Membri Unear

Lista membrilor titulari UNEAR Litera T

Lista membrilor titulari UNEAR

Litera T

 

4782 TABACARI ANGELA BUCURESTI 29.09.2011
4783 TABACEL MANEA EMILIA BUCURESTI 30.09.2011
4784 TABAN IULIAN CATALIN BUCURESTI 15.09.2011
4785 TABAN MARIANA IULIA BUCURESTI 15.09.2011
4787 TABARA NECULAI IASI 05.10.2011
4786 TABARA OANA PRAHOVA 03.10.2011
4788 TACHE IOAN VIOREL DAMBOVITA 21.09.2011
4789 TACHE ION IALOMITA 03.10.2011
4790 TACU MIHAIL BUCURESTI 16.09.2011
4791 TAMAS COSMIN BUCURESTI 30.09.2011
4792 TAMAS LENARD HARGHITA 26.09.2011
4793 TAMAS MARIUS COSTEL HUNEDOARA 04.10.2011
4794 TAMAS SZORA ATTILA ALBA 22.09.2011
4795 TAMASI KLAUS CARMEN SPERANTA BRAILA 26.09.2011
4796 TAMBA ALEXANDRU SALAJ 16.09.2011
4797 TAMBA AUREL SALAJ 20.09.2011
4798 TAMBREA MADALINA BUCURESTI 30.09.2011
4799 TANASA CONSTANTIN TELEORMAN 04.10.2011
4800 TANASA GABRIELA FLAVIA BUCURESTI 28.09.2011
4801 TANASA LUMINITA CARAS SEVERIN 04.10.2011
4802 TANASE ALINA HUNEDOARA 26.09.2011
4803 TANASE ARIADNA SONIA BUCURESTI 28.09.2011
4804 TANASE DANIELA GALATI 03.10.2011
4805 TANASE ELENA BUCURESTI 03.10.2011
4806 TANASE GHEORGHE BUCURESTI 15.09.2011
4807 TANASE ION BRAILA 19.09.2011
4808 TANASE RAMONA GABRIELA VILCEA 21.09.2011
4809 TANASESCU GHEORGHE BUCURESTI 03.10.2011
4810 TANASIE DUMITRU CALARASI 15.09.2011
4811 TANASIE EUGENIA VILCEA 21.09.2011
4812 TANASIE IULIANA VILCEA 21.09.2011
4813 TANASUICA FLORIN BRAILA 22.09.2011
4814 TANTA EMILIAN CARAS SEVERIN 15.09.2011
4815 TANTARU ADI MARIUS MEHEDINTI 20.09.2011
4816 TANTIU LISABETA BUCURESTI 03.10.2011
4817 TANVUIA DOMNICA TULCEA 03.10.2011
4818 TAPARLEA MARILENA BUCURESTI 04.10.2011
4819 TAPICU DAN CONSTANTA 19.09.2011
4820 TAPICU IANCU CONSTANTA 19.09.2011
4821 TARA MONICA DIANA MARAMURES 20.09.2011
4822 TARA RADU IONEL MARAMURES 20.09.2011
4823 TARCEA NICOLAE CLUJ 27.09.2011
4824 TARE GHEORGHE CLUJ 26.09.2011
4825 TARE IULIA ROZA CLUJ 26.09.2011
4826 TARIC ELEONORA ADRIANA BRASOV 27.09.2011
4827 TARILA MANUEL RADU TIMIS 22.09.2011
4828 TARTA GAVRIL BRASOV 05.10.2011
4829 TARUCA GABRIELA BACAU 28.09.2011
4830 TASCAU CONSTANTIN BIHOR 19.09.2011
4831 TASENTE CONSTANTIN CONSTANTA 14.09.2011
4832 TATAR ADRIAN DACIAN BIHOR 03.10.2011
4833 TATAR EUGEN BUCURESTI 14.09.2011
4834 TATAR GHEORGHE TIMIS 05.10.2011
4835 TATARU MARIA BRASOV 04.10.2011
4836 TATARU MARIANA VRANCEA 05.10.2011
4837 TATARUSANU CIPRIAN BOTOSANI 22.09.2011
4838 TATU LUMINITA BUCURESTI 26.09.2011
4839 TAVASZI EMESE IBOLYA MURES 03.10.2011
4840 TAZLAOANU MIHAI VASLUI 26.09.2011
4841 TEAHA CORNELIU TEOFIL BUCURESTI 21.09.2011
4842 TEGLAS ALEXANDRU ALBA 23.09.2011
4843 TELEANU GEORGETA IALOMITA 05.10.2011
4844 TELEGREDEAN MIHAI HUNEDOARA 05.10.2011
4845 TELEOACA AURELIA ANGELA BUCURESTI 28.09.2011
4846 TEMIAN BOGDANA NICOLETA MARAMURES 29.09.2011
4847 TENCHEA DORU GAVRIL GORJ 22.09.2011
4848 TENT COSMIN PETRU BIHOR 03.10.2011
4849 TEODOR ARIANA TULCEA 28.09.2011
4850 TEODORESCU ANGELO MARAMURES 20.09.2011
4851 TEODORESCU AURORA CONSTANTA 30.09.2011
4852 TEODORESCU CRISTIAN DRAGOS PRAHOVA 05.10.2011
4853 TEODORESCU IONEL TIMIS 22.09.2011
4854 TEODORESCU MIRCEA SIBIU 26.09.2011
4855 TEODORESCU OVIDIU SIBIU 05.10.2011
4856 TEODORESCU PUIU MARIAN OLT 14.09.2011
4857 TEODORESCU RODICA BACAU 03.10.2011
4858 TEODORU CRISTIAN BUCURESTI 05.10.2011
4859 TEPUSE MIRCEA BRASOV 26.09.2011
4860 TERTES MIHAELA SUCEAVA 29.09.2011
4861 TESAN SIMA IONEL TIMIS 29.09.2011
4862 TESLEANU GHEORGHE BUZAU 19.09.2011
4863 TIBENSCHI LIVIU HUNEDOARA 28.09.2011
4864 TIBERIU DORU PUIU BUCURESTI 08.09.2011
4865 TICA OLGA LOREDANA DOLJ 26.09.2011
4866 TICHIL MARCEL VASILE SIBIU 29.09.2011
4867 TICLE GABRIELA TIMIS 21.09.2011
4868 TICOVSCHI DANIEL NEAMT 23.09.2011
4869 TICU DOINA ARGES 15.09.2011
4870 TICU VIORICA SANDA VRANCEA 29.09.2011
4871 TIGAN MIRCEA VASILE BIHOR 20.09.2011
4872 TILEA SIMONA VERGINICA MEHEDINTI 20.09.2011
4873 TILL ERIKA TIMIS 29.09.2011
4874 TIMBUS RADU-CALIN CLUJ 13.09.2011
4875 TIMIS MARIA MARAMURES 19.09.2011
4876 TIMNEA MARIAN BUCURESTI 28.09.2011
4877 TIMOFTE IONELA VALENTINA NEAMT 04.10.2011
4878 TIMOFTI DOINITA SUCEAVA 03.10.2011
4879 TINTA ELENA DOLJ 19.09.2011
4880 TIPLE LIVIU GHEORGHE MARAMURES 20.09.2011
4881 TIRHAS PETRU BIHOR 21.09.2011
4882 TIRICA GHEORGHE HUNEDOARA 23.09.2011
4883 TIRLEA MARIANA RODICA CLUJ 03.10.2011
4884 TIRLUI CRISTIAN IONEL MEHEDINTI 05.10.2011
4885 TIRPESCU CEZAR-PAVEL IASI 19.09.2011
4886 TIRU GEORGE CRISTIAN BUCURESTI 12.09.2011
4887 TIRZIU VIOREL TIMIS 03.10.2011
4888 TISMANARU DANIELA DOLJ 23.09.2011
4889 TITA MONICA ILFOV 30.09.2011
4890 TITU MIHAELA GETA BUCURESTI 13.09.2011
4891 TIVLICA GHEORGHE IULIAN BOTOSANI 22.09.2011
4892 TOADER ALEXANDRU BUZAU 21.09.2011
4893 TOADER CORADO DACIAN ALIDOR TIMIS 29.09.2011
4897 TOADER CRISTIAN GABRIEL BUCURESTI 12.09.2011
4898 TOADER GABRIEL DOLJ 29.09.2011
4894 TOADER GEORGIANA GABRIELA BUCURESTI 20.09.2011
4895 TOADER IOANA CONSTANTA GALATI 03.10.2011
4899 TOADER LUDMILA DOLJ 29.09.2011
4896 TOADER MARIN IULIAN BUCURESTI 21.09.2011
4900 TOADER PASTI CRISTIAN GORJ 21.09.2011
4901 TOCEA ILIE STEFAN BRASOV 27.09.2011
4902 TODA MIHAI CLUJ 16.09.2011
4903 TODEA IOAN CLUJ 13.09.2011
4904 TODERAS LUMINITA BIHOR 14.09.2011
4905 TODERAS RAZVAN CORNELIU TIMIS 29.09.2011
4906 TODERICI MARIUS VICTOR ARAD 23.09.2011
4907 TODEROIU AURAS CRISTIAN DAMBOVITA 14.09.2011
4908 TODICA CONSTANTIN EUGEN BACAU 23.09.2011
4909 TODICA MIOARA BACAU 23.09.2011
4910 TODINCA LAZAR MARAMURES 23.09.2011
4911 TODIRAS AURELIA NEAMT 15.09.2011
4912 TODIRAS DANIELA LILIANA TELEORMAN 19.09.2011
4913 TODIRAS GAVRIL NEAMT 15.09.2011
4914 TODIRAS OVIDIU IONUT TELEORMAN 19.09.2011
4915 TODIRASCU VASILE DAN BUCURESTI 09.09.2011
4916 TODIRICA NADIE TULCEA 03.10.2011
4917 TODOR IONELA ALBA 22.09.2011
4918 TODOR LILIANA SIMONA SATU MARE 26.09.2011
4920 TODOR SOO IGNATIE MURES 26.09.2011
4919 TODOR TIBERIU BRASOV 19.09.2011
4921 TODORAN LILIANA MURES 05.10.2011
4922 TODORAN TENIE MIRCEA CLUJ 16.09.2011
4923 TODOSICIUC IOAN SATU MARE 03.10.2011
4924 TOFAN VASILE IOAN GALATI 05.10.2011
4925 TOMA ALINA PARASCA MARAMURES 05.10.2011
4926 TOMA CLAUDIA VERONICA SATU MARE 28.09.2011
4927 TOMA CRISTIAN BUCURESTI 21.09.2011
4928 TOMA CRISTINA BUCURESTI 03.10.2011
4929 TOMA DORINA IASI 03.10.2011
4930 TOMA FLORIN BUCURESTI 21.09.2011
4931 TOMA GABI BUCURESTI 20.09.2011
4932 TOMA GABRIELA BRAILA 22.09.2011
4933 TOMA GHEORGHE BUCURESTI 04.10.2011
4934 TOMA IOAN ALBA 22.09.2011
4935 TOMA ION BUCURESTI 03.10.2011
4936 TOMA MARIA ELISABETA IASI 29.09.2011
4937 TOMA MARIN BUCURESTI 21.09.2011
4938 TOMA NETTY ARGES 29.09.2011
4939 TOMA TITU CALARASI 22.09.2011
4940 TOMAC DORU LUCIAN BOTOSANI 26.09.2011
4941 TOMAC VIOLETA DOINA BOTOSANI 26.09.2011
4942 TOMESCU MARIA VILCEA 21.09.2011
4944 TOMESCU OCTAVIAN COSMIN DOLJ 19.09.2011
4943 TOMESCU TAMARA TATIANA TIMIS 26.09.2011
4945 TOMITA ALEXANDRU VRANCEA 03.10.2011
4946 TOMM TRAIAN IASI 30.09.2011
4947 TOMOSOIU ANDREI BUCURESTI 30.09.2011
4948 TOMULESCU AGNETA BIHOR 15.09.2011
4949 TOMULESCU CORNELIA IASI 14.09.2011
4950 TONEA MARIA BUCURESTI 26.09.2011
4951 TONEA MIHAI BUCURESTI 26.09.2011
4952 TOPORAN GHIOCEL ALEXANDRU BUCURESTI 16.09.2011
4953 TOPUZU VALENTIN DOLJ 28.09.2011
4954 TOROPOC EUGENIA TELEORMAN 29.09.2011
4955 TOROPU MARIANA GORJ 21.09.2011
4956 TOTH ZOLTAN EUGEN TIMIS 21.09.2011
4957 TOTOIAN MIHAELA ANCA BUCURESTI 19.09.2011
4958 TOTOIANU MARIUS CIPRIAN CLUJ 14.09.2011
4959 TRAILA MIRCEA DORIN TIMIS 14.09.2011
4960 TRAMBITAS MIHAELA IOANA CLUJ 14.09.2011
4961 TRANCA CONSTANTIN ADRIAN ARGES 26.09.2011
4964 TRANCA IRINA TIMIS 29.09.2011
4962 TRANCA LOLICA IRINA BUCURESTI 28.09.2011
4963 TRANCA MARIUS BOGDAN DOLJ 30.09.2011
4965 TRANCA NICOLETA TITIANA TIMIS 29.09.2011
4966 TRANDAFIR CONSTANTIN ADRIAN BRASOV 26.09.2011
4967 TRANDAFIR GEORGE RAZVAN DOLJ 23.09.2011
4968 TRANDAS LUCEA ARGES 22.09.2011
4969 TREPADUS ANICA HUNEDOARA 26.09.2011
4970 TRETT MIHAIELA ULRIKE BRASOV 26.09.2011
4971 TRIF GHEORGHE COSMIN ARAD 05.10.2011
4972 TRIF MARIANA DOLJ 15.09.2011
4973 TRIF NICOLAE DOLJ 15.09.2011
4974 TRIFAN COSTICA GALATI 29.09.2011
4975 TRIFAS IONEL VRANCEA 23.09.2011
4976 TRITEAN NICOLAE HUNEDOARA 21.09.2011
4977 TROACA VICTOR ADRIAN GORJ 04.10.2011
4978 TROFIM SERGIU MIHAI TULCEA 27.09.2011
4979 TROFIN AURORA ADRIANA CONSTANTA 23.09.2011
4980 TROFIN MADALINA ELENA BACAU 15.09.2011
4981 TRONCIU OVIDIU BACAU 05.10.2011
4982 TRUCZA ZSOFIA KLARA HARGHITA 26.09.2011
4983 TRUSCA STEFANIA DIANA GORJ 22.09.2011
4984 TRUSCA TEODOR ALIN GORJ 22.09.2011
4985 TUCA AURICA BUCURESTI 22.09.2011
4986 TUCAN STEFAN BUCURESTI 15.09.2011
4987 TUCUREANU VASILE FLORENTIN BUCURESTI 16.09.2011
4988 TUDOR CATALIN VASILE DOLJ 27.09.2011
4989 TUDOR CIPRIAN GALATI 03.10.2011
5000 TUDOR CONSTANTIN DOLJ 19.09.2011
4990 TUDOR CONSTANTIN IALOMITA 22.09.2011
4991 TUDOR DAN FLAVIAN BUZAU 28.09.2011
5003 TUDOR DRAGHICI IRINA GORJ 03.01.2011
5001 TUDOR GHEORGHE PRAHOVA 03.10.2011
4992 TUDOR IOAN MUGUREL BRASOV 04.10.2011
4993 TUDOR ION TIMIS 29.09.2011
5002 TUDOR ION TIMIS 29.09.2011
4994 TUDOR MIHAIL BUCURESTI 12.09.2011
4996 TUDOR MIRCEA BUCURESTI 27.09.2011
4995 TUDOR MIRCEA VASLUI 19.09.2011
4997 TUDOR NICOLETA DAMBOVITA 05.10.2011
4998 TUDOR NICOLETA ALINA BUCURESTI 26.09.2011
4999 TUDOR STELA IALOMITA 22.09.2011
5004 TUDORA LUMINITA OLT 24.09.2011
5005 TUDORACHE MADALIN DANIEL BUZAU 27.09.2011
5006 TUDORACHE MARIA BUZAU 28.09.2011
5007 TUDORACHI SILVIU FLORIN VRANCEA 29.09.2011
5008 TUDORAN SANDA MARIA CARMEN BUCURESTI 28.09.2011
5009 TUDORANCEA GHEORGHE PRAHOVA 13.09.2011
5010 TUDOREANU NECULAI BUCURESTI 15.09.2011
5011 TUDORICA CRISTINA ARGES 27.09.2011
5012 TUDOSE CARMEN CORNELIA PRAHOVA 23.09.2011
5013 TUDOSE DOINA BUCURESTI 12.09.2011
5014 TUDOSE GINA BRAILA 05.10.2011
5015 TUDOSE MARIA IASI 19.09.2011
5016 TUDOSE MARIANA BRASOV 28.09.2011
5017 TUDOSE RAMONA PRAHOVA 29.09.2011
5018 TUFECCIU GHEORGHE TULCEA 21.09.2011
5019 TUGUI ALEXANDRU IASI 29.09.2011
5020 TUGUI IULIANA IASI 30.09.2011
5021 TUINEA VIOREL BUCURESTI 22.09.2011
5022 TULUCA DOINA BUCURESTI 12.09.2011
5023 TULVINSCHI MIHAELA SUCEAVA 03.10.2011
5024 TUNARU GABRIELA VASLUI 16.09.2011
5025 TURC IOAN DANIEL CLUJ 03.10.2011
5026 TURCANU IOAN BOTOSANI 21.09.2011
5027 TURCANU MARIUS BUCURESTI 30.09.2011
5028 TURCANU VICTOR GALATI 16.09.2011
5029 TURCAS ALINA NASTASIA TIMIS 27.09.2011
5030 TURCAS DANIELA LILIANA ARAD 05.10.2011
5031 TURCAS FLORIN MARIUS ARAD 05.10.2011
5032 TURCOIU MIHAELA BUCURESTI 26.09.2011
5033 TURCU RADU FLORIAN TIMIS 15.09.2011
5034 TURDEAN MARIANA HUNEDOARA 26.09.2011
5035 TURDEAN VIRGIL-CALIN HUNEDOARA 26.09.2011
5036 TUREAC EMILIAN BUCURESTI 26.09.2011
5037 TURENICI VIRGINIA IALOMITA 03.10.2011
5038 TURI ANDREI MEHEDINTI 03.10.2011
5039 TURTI ILEANA SATU MARE 03.10.2011
5040 TURTOI GABRIEL BUCURESTI 29.09.2011
5041 TURTU GRATIELA SUCEAVA 19.09.2011
5042 TURTUREA ANA SABINA GORJ 26.09.2011
5043 TURTURICA MIRELA COVASNA 30.09.2011
5044 TUTA VERONICA GABRIELA BRAILA 26.09.2011
5045 TUTU DAN BUCURESTI 16.09.2011
5046 TUTURAS MARIA SATU MARE 05.10.2011
5047 TUTURUGA MARIA BISTRITA NASAUD 29.09.2011

November 21, 2011 · admin · No Comments
Tags:  · Posted in: Membri Unear

Lista membrilor titulari UNEAR Litera S

Lista membrilor titulari UNEAR

Litera S

4313 SABADIS MELANIA COSMINA MARAMURES 20.09.2011
4314 SABAU ALEXANDRA MARIA MURES 04.10.2011
4315 SABAU ANGELA ANA SALAJ 13.09.2011
4316 SABAU DORIN NICOLAE BIHOR 15.09.2011
4317 SABAU DORU ALEXANDRU CONSTANTA 26.09.2011
4318 SABAU EMIL DUMITRU BIHOR 12.09.2011
4319 SABAU EMIL NICOLAE SALAJ 13.09.2011
4320 SABAU IOAN SORIN CLUJ 29.09.2011
4321 SABAU MARIUS CIPRIAN MURES 15.09.2011
4322 SABAU RODICA ILEANA MURES 03.10.2011
4323 SABAU TRAIAN MURES 03.10.2011
4324 SABAU VASILE DORINEL SATU MARE 03.10.2011
4325 SABO MARIUS ALEXANDRU BUCURESTI 26.09.2011
4326 SABO STEFAN BUCURESTI 23.09.2011
4327 SABOU ANCA MARIA SATU MARE 26.09.2011
4328 SACAGIU MIHAELA BUCURESTI 19.09.2011
4329 SACASANU DOINA CORNELIA BUCURESTI 21.09.2011
4330 SACEANU ANI MEHEDINTI 05.10.2011
4331 SACEANU MARIUS VALENTIN GIURGIU 13.09.2011
4332 SACRIERU MIHAI BACAU 27.09.2011
4333 SACRIERU MONICA BACAU 27.09.2011
4334 SACU ELENA TULCEA 19.09.2011
4335 SACUIU GHEORGHE BRASOV 22.09.2011
4336 SAFTA MARIUS RAZVAN TIMIS 05.10.2011
4337 SAFTOIU FLORIN DOLJ 19.09.2011
4338 SAFTOIU SILVIU MARIAN PRAHOVA 23.09.2011
4339 SAHLIAN DANIELA NICOLETA BUCURESTI 29.09.2011
4340 SAINIUC IULIANA SUCEAVA 05.10.2011
4341 SALAJAN IOAN BUCURESTI 03.10.2011
4342 SALAMON ARPAD HARGHITA 05.10.2011
4343 SALANTA VIRGIL BUCURESTI 13.09.2011
4344 SALCUTAN ALEXANDRU LUCIAN BUZAU 28.09.2011
4345 SALCUTAN CARLA GRAZIA BUZAU 28.09.2011
4346 SALE ROTH CALIN IOAN COVASNA 20.09.2011
4347 SALOM GABRIEL RADU BUCURESTI 04.10.2011
4348 SAMAREANU SORIN CLUJ 05.10.2011
4349 SAMPALEAN MIHAELA MURES 19.09.2011
4350 SANDA MIHAI BUCURESTI 26.09.2011
4351 SANDACHE DINU SEBASTIAN GALATI 16.09.2011
4352 SANDOR ILDIKO MURES 21.09.2011
4353 SANDOR IOSIF CLUJ 19.09.2011
4354 SANDOR STEFAN MURES 19.09.2011
4355 SANDOR TIBOR HARGHITA 03.10.2011
4356 SANDRU CODRUT IOAN DAMBOVITA 29.09.2011
4357 SANDRU DANIEL NICOLAE GALATI 03.10.2011
4358 SANDRU ION DAMBOVITA 29.09.2011
4359 SANDU AUREL NEAMT 03.10.2011
4360 SANDU CATALIN EMANUEL IASI 03.10.2011
4361 SANDU CRISTIAN ANDREI BUCURESTI 05.10.2011
4362 SANDU DANA ELENA SUCEAVA 05.10.2011
4363 SANDU DANUT BUZAU 28.09.2011
4364 SANDU LAURA OANA BUCURESTI 13.09.2011
4365 SANDU MARIA ANTOANETA CONSTANTA 22.09.2011
4366 SANDU PANTILIE TELEORMAN 20.09.2011
4367 SANDU PAUL VIOREL DOLJ 26.09.2011
4368 SANDU ROMULUS NEAMT 15.09.2011
4369 SANDU VASILE BOTOSANI 19.09.2011
4370 SANDU VERONICA ANA BUZAU 28.09.2011
4371 SANDU VIORICA GALATI 30.09.2011
4372 SANDUC GABRIELA IASI 26.09.2011
4373 SANDULACHE GABRIEL IASI 20.09.2011
4374 SANDULACHI ALEXANDRU VRANCEA 21.09.2011
4375 SARAC ALDEA LAURA CONSTANTA 26.09.2011
4376 SARARU MARIANA BUCURESTI 03.10.2011
4377 SARBU DANIELA BRAILA 03.10.2011
4378 SARBU NICOLAE SIBIU 03.10.2011
4379 SARDI TAMAS HARGHITA 26.09.2011
4380 SASU MARIUS FLORENTIN GORJ 03.10.2011
4381 SATA LAJOS MURES 21.09.2011
4382 SATMARI VERONICA MURES 05.10.2011
4383 SATTINGER ADELA NARCISA BUCURESTI 09.09.2011
4384 SATTINGER ADRIAN BUCURESTI 15.09.2011
4385 SATTINGER SORIN BUCURESTI 12.09.2011
4386 SAUCA CATALIN MIRCEA MURES 04.10.2011
4387 SAUCAN GABRIELA BRASOV 28.09.2011
4388 SAUCIUC AUREL SUCEAVA 22.09.2011
4389 SAUCIUC DANIELA SUCEAVA 21.09.2011
4390 SAVA GENTIANA FLORENTINA BUCURESTI 28.09.2011
4391 SAVA GIANINA BACAU 15.09.2011
4392 SAVA JAN NEAMT 03.10.2011
4393 SAVA STELUTA VIORICA MURES 22.09.2011
4394 SAVALIUC ROXANA ROSEMARIE BUCURESTI 05.10.2011
4395 SAVIN FLOAREA GALATI 23.09.2011
4396 SAVIN SEBASTIAN GALATI 23.09.2011
4397 SAVOAIA PARASCHIVA IASI 29.09.2011
4398 SAVOIU DANIELA BRAILA 03.10.2011
4399 SAVU FLORENTINA BUCURESTI 12.09.2011
4400 SAVU LUCIAN DOREL MURES 26.09.2011
4401 SAVULESCU VLAD BUCURESTI 04.10.2011
4402 SBIRNAU MARIA MEHEDINTI 05.10.2011
4403 SCARLAT CONSTANTIN OLT 24.09.2011
4404 SCARLAT IOAN ARGES 15.09.2011
4405 SCARLATESCU MIHAELA BUCURESTI 28.09.2011
4406 SCAUNASU MIHAELA-CARMEN CLUJ 13.09.2011
4407 SCHIOPU LUCIANICO STANC GELIIONA VILCEA 26.09.2011
4408 SCHIOPU NINEL TELEORMAN 28.09.2011
4409 SCHMIDT CARMEN ANTOINETTE ARAD 05.10.2011
4410 SCORTANU ROXANA CRISTINA BACAU 04.10.2011
4411 SCORTANU SORIN BACAU 04.10.2011
4412 SCORTEA NICOLAE RADU DAVID BRASOV 27.09.2011
4413 SCORTESCU MIHAI RAZVAN BUCURESTI 09.09.2011
4414 SCRAB MARIUS CONSTANTIN BUCURESTI 03.10.2011
4415 SCRIDON GHEORGHE MURES 21.09.2011
4416 SCRIDON IOAN MURES 22.09.2011
4417 SCROBAC OVIDIU DUMITRU SUCEAVA 27.09.2011
4418 SCURTU VIOREL BUCURESTI 29.09.2011
4419 SCUTARU MARIA BACAU 23.09.2011
4420 SCUTURICI ION BUCURESTI 05.10.2011
4421 SEBASTIAN ELENA IASI 28.09.2011
4422 SEBE SERBAN BUCURESTI 04.10.2011
4423 SEBESAN ANDREI CORNELIU CONSTANTA 15.09.2011
4424 SEBESAN IOAN CLAUDIUS BIHOR 03.10.2011
4425 SECARA BOGDAN STEFAN BRASOV 28.09.2011
4426 SECARA EUGENIA MARIA BRASOV 28.09.2011
4427 SECARA RUXANDRA ELENA MIHAELA BUCURESTI 22.09.2011
4428 SECHEL GHEORGHE ARAD 22.09.2011
4429 SECHEL VALERIAN BACAU 04.10.2011
4430 SECIU DUMITRU VRANCEA 21.09.2011
4431 SECIU NICOLAE VRANCEA 29.09.2011
4432 SECOTA CATALIN GABRIEL GORJ 22.09.2011
4433 SECULICI GHEORGHE ARAD 03.10.2011
4434 SEICARU ION IALOMITA 03.10.2011
4435 SEICEAN GHEORGHE SIBIU 14.09.2011
4436 SELARU MARIUS BOGDAN BUCURESTI 03.10.2011
4437 SELEGEAN MARIA-ALEXANDRA CLUJ 13.09.2011
4438 SEMENIUC MARIANA BRASOV 05.10.2011
4439 SENDRONI AUREL HUNEDOARA 19.09.2011
4440 SEPELEV GABRIELA BUCURESTI 05.10.2011
4441 SEPETAN MILE TIMIS 29.09.2011
4442 SEPSI MIKLOS MARAMURES 20.09.2011
4443 SERBAN ANA MARIA BUCURESTI 21.09.2011
4444 SERBAN CORNELIU VASLUI 28.09.2011
4445 SERBAN COSTEL CATALIN CONSTANTA 14.09.2011
4446 SERBAN DUMITRA OLT 24.09.2011
4447 SERBAN ELENA CLAUDIA BUCURESTI 04.10.2011
4448 SERBAN GEORGEL DOLJ 03.10.2011
4449 SERBAN GHIORGHITA GORJ 22.09.2011
4450 SERBAN GIANINA MARIANA BUCURESTI 28.09.2011
4451 SERBAN ION CONSTANTA 27.09.2011
4452 SERBAN LAZAR CONSTANTA 16.09.2011
4453 SERBAN MIHAELA VILCEA 05.10.2011
4454 SERBAN MIHAELA GABRIELA SUCEAVA 04.10.2011
4455 SERBAN MIRCEA VASILE MARAMURES 15.09.2011
4456 SERBAN PETRICA TULCEA 03.10.2011
4457 SERBAN RADU GEORGE BUCURESTI 04.10.2011
4458 SERBAN SORIN IOAN SIBIU 29.09.2011
4459 SERBAN VASILE MEHEDINTI 20.09.2011
4460 SERBANESCU MARIA PRAHOVA 03.10.2011
4461 SERBANOIU ELENA DOLJ 04.10.2011
4462 SERBENCU SAVA TULCEA 03.10.2011
4463 SEREA VIOREL VRANCEA 03.10.2011
4464 SERES OVIDIU MARIUS DOLJ 30.09.2011
4465 SERGENTU BOGDAN VICTOR BUCURESTI 12.09.2011
4466 SERGHIESCU CORNELIU TEODOR BUZAU 19.09.2011
4467 SERIA IOAN BUCURESTI 14.09.2011
4468 SEUCEA OANA CLUJ 05.10.2011
4469 SEULEAN AUGUSTIN MURES 26.09.2011
4470 SEUTEA XENIA RODICA SALAJ 22.09.2011
4471 SFACAREANU NICOLAE BUCURESTI 28.09.2011
4472 SFERA ANA MARIA TIMIS 27.09.2011
4473 SFERDIAN TEODORA ARAD 23.09.2011
4474 SFRENT HORIA BUCURESTI 26.09.2011
4475 SICHITIU VASILE VALENTIN GORJ 19.09.2011
4476 SIGHETE IOAN FLORIAN ARAD 19.09.2011
4477 SIKLODI ILDIKO BRIGITA HARGHITA 20.09.2011
4478 SILISTE ADRIANA MARIA GORJ 22.09.2011
4479 SIM CORNELIA BIHOR 03.10.2011
4480 SIMA AURELIA OLT 24.09.2011
4481 SIMANDAN FLORINA MIRABELA ARAD 03.10.2011
4482 SIMBANU GEORGETA DANA GALATI 22.09.2011
4483 SIMBOTIN IOAN VASLUI 29.09.2011
4484 SIMESCU FLORENTINA BUCURESTI 04.10.2011
4485 SIMINEA IOAN ADRIAN BUCURESTI 29.09.2011
4486 SIMINICA MARIAN ILIE DOLJ 26.09.2011
4487 SIMION ADRIAN SILVIU BUCURESTI 20.09.2011
4488 SIMION ANTON STELIAN TIMIS 05.10.2011
4489 SIMION CORNELIU IASI 21.09.2011
4490 SIMION IOANA CONSTANTA BUCURESTI 16.09.2011
4491 SIMION MIHAELA DANIELA BOTOSANI 04.10.2011
4492 SIMION PAULA IULIA BUCURESTI 04.10.2011
4493 SIMIONESCU DECEBAL FLORIN DAMBOVITA 21.09.2011
4494 SIMIONESCU DUMITRU CALARASI 03.10.2011
4495 SIMIONESE DANIEL FLORIN IASI 03.10.2011
4496 SIMOC IOANA LARISA TIMIS 27.09.2011
4497 SIMOLA ANCA LAURA CLUJ 26.09.2011
4498 SIMON GHEORGHE MARAMURES 20.09.2011
4499 SIMON MARIUS MARCEL CLUJ 30.09.2011
4500 SIMONEA GHEORGHE TIMIS 27.09.2011
4501 SIMONFI CAROL MURES 04.10.2011
4502 SIMOTA DORIN CRISTINEL SUCEAVA 28.09.2011
4503 SIMPETRU DUMITRU BRAILA 22.09.2011
4504 SIN DANIELA ELENA BUZAU 20.09.2011
4505 SINCU MIHAELA IASI 19.09.2011
4506 SINGURAN LINA BUCURESTI 22.09.2011
4507 SINKLER NEMETH ISTVAN COVASNA 29.09.2011
4508 SIPOS ALEXANDRU SILVIU ARAD 03.10.2011
4509 SIPOS CIPRIAN ALEXANDRU TIMIS 05.10.2011
4510 SIRB GHEORGHE MIHAI ALBA 22.09.2011
4511 SIRBE GHEORGHE STANICA SATU MARE 30.09.2011
4512 SIRBU ALINA GEORGIANA DOLJ 15.09.2011
4513 SIRBU EUGENIA ARGES 04.10.2011
4514 SIRBU OCTAVIAN PAVEL TIMIS 27.09.2011
4515 SIRBU VASILICA VASLUI 16.09.2011
4516 SITARU LINDA IULIA HUNEDOARA 03.10.2011
4517 SKOKAN NICULAE SUCEAVA 26.09.2011
4518 SLATINEANU PAUL BUCURESTI 27.09.2011
4519 SLAVE COSMIN BUCURESTI 04.10.2011
4520 SLAVIC LIVIU BRASOV 04.10.2011
4521 SLAVIN IOAN ARAD 16.09.2011
4522 SLIVNEANU BOGDAN GALATI 03.10.2011
4523 SMARANDOIU ALINA GALATI 05.10.2011
4524 SMINA CRISTINA CAMELIA ILFOV 03.10.2011
4525 SMINCHISE LAVINIA ELENA ARGES 30.09.2011
4526 SOARE MARIA CALARASI 04.10.2011
4527 SOCOL MIHAI HUNEDOARA 30.09.2011
4528 SOIMARU RADU ALEXANDRU IASI 26.09.2011
4529 SOLA MIHAELA ADRIANA CARAS SEVERIN 03.10.2011
4530 SOLDEA MARIANA FELICIA BIHOR 28.09.2011
4531 SOLEANU GEORGETA MEHEDINTI 05.10.2011
4532 SOLLOSY GEORGE DOLJ 29.09.2011
4533 SOLOMON CAMELIA GALATI 16.09.2011
4534 SOLOMON ELENA CRISTINA BUCURESTI 15.09.2011
4535 SOLOMON TATIANA BACAU 16.09.2011
4536 SOLOVASTRU GHEORGHE BRASOV 05.10.2011
4537 SOMAY ILDIKO HARGHITA 20.09.2011
4538 SOMLEA MIHAELA-RODICA CLUJ 13.09.2011
4539 SOMNEA IONEL GORJ 22.09.2011
4540 SOMNEA MARIA MARIANA GORJ 22.09.2011
4541 SONOC DORIN HUNEDOARA 03.10.2011
4542 SONOC RODICA HUNEDOARA 03.10.2011
4543 SONTEA OVIDIU CRISTIAN TIMIS 23.09.2011
4544 SONTEA SEBASTIAN CLAUDIU TIMIS 23.09.2011
4545 SORA IOANA BUZAU 26.09.2011
4546 SORA IONELA ALINA ARGES 03.10.2011
4547 SORA IUSTINA LILIANA ARGES 29.09.2011
4548 SORA MARIUS ANTONIO ARGES 03.10.2011
4549 SORESCU GHEORGHE BOTOSANI 28.09.2011
4550 SORESCU LUCIAN RAZVAN BUCURESTI 15.09.2011
4551 SOROCEANU VIOREL VASLUI 15.09.2011
4552 SOVEI MARIANA TELEORMAN 14.09.2011
4553 SOVOIALA OLIVIAN PRAHOVA 05.10.2011
4554 SPALATELU MARIANA CONSTANTA 26.09.2011
4555 SPANACHE GABRIELA DORINA BRASOV 29.09.2011
4556 SPANU MIHAI GALATI 27.09.2011
4557 SPATARELU DESDEMONA CATALINA IALOMITA 04.10.2011
4558 SPATARU CATALIN DRAGOS BUCURESTI 30.09.2011
4559 SPINU GHEORGHE BACAU 03.10.2011
4560 SPINU IOANA GORJ 26.09.2011
4561 SPINU IONELA DANIELA ARGES 04.10.2011
4562 SPINU TEODORA CONSTANTA 03.10.2011
4563 SPIRIDON DANIELA BACAU 05.10.2011
4564 SPIRIDON VERONICA BUCURESTI 30.09.2011
4565 SPIRU DAN BUCURESTI 12.09.2011
4566 SPOREA CORINA BUCURESTI 09.09.2011
4567 SPRIANU LAURA BUCURESTI 05.10.2011
4568 SPRINCEANU GABRIEL MURES 16.09.2011
4569 SPRINCEANU NICOLAE MEHEDINTI 15.09.2011
4570 SPULBERE ADRIANA CONSTANTA 05.10.2011
4571 STAGARESCU ION TIMIS 30.09.2011
4572 STAMATE CARMEN ELENA OLT 24.09.2011
4573 STAMATE VICTOR STELIAN GALATI 04.10.2011
4574 STAMATESCU CARMEN BUCURESTI 22.09.2011
4575 STAMATESCU SIMONA BUCURESTI 22.09.2011
4576 STAN CARMEN BUZAU 04.10.2011
4577 STAN CONSTANTIN DANIEL BUZAU 04.10.2011
4578 STAN COSTINELA ANUTA BUCURESTI 15.09.2011
4579 STAN DANIEL BUCURESTI 15.09.2011
4580 STAN FLORENTINA BUCURESTI 12.09.2011
4591 STAN GABRIELA DANIELA VRANCEA 03.10.2011
4581 STAN INA CAMELIA PRAHOVA 26.09.2011
4582 STAN IOANA GORJ 26.09.2011
4583 STAN IULIAN BRASOV 16.09.2011
4584 STAN LAURENTIU ADRIAN BUCURESTI 15.09.2011
4585 STAN MARIN DAMBOVITA 21.09.2011
4586 STAN MIRCEA BRASOV 21.09.2011
4587 STAN NICOLETA IULIANA DAMBOVITA 21.09.2011
4588 STAN OLIMPIEA TELEORMAN 21.09.2011
4589 STAN VASILE SORIN BUCURESTI 26.09.2011
4590 STAN VICTOR ADRIAN BUCURESTI 03.10.2011
4592 STANA NICOLAE GORJ 22.09.2011
4593 STANCA MARIA SUCEAVA 21.09.2011
4594 STANCA MARIANA LAURA PRAHOVA 03.10.2011
4595 STANCA NICOLAE IALOMITA 16.09.2011
4596 STANCEL DAN OVIDIU CLUJ 20.09.2011
4597 STANCESCU ANETUTA DOLJ 27.09.2011
4598 STANCIC OCTAVIAN CONSTANTA 23.09.2011
4599 STANCIC TRAIAN GALATI 26.09.2011
4600 STANCILA BOGDAN BUCURESTI 19.09.2011
4601 STANCIU AUREL ALBA 22.09.2011
4612 STANCIU CORNELIA ARGES 13.09.2011
4602 STANCIU ELENA BUCURESTI 20.09.2011
4603 STANCIU FLORICA BUCURESTI 04.10.2011
4604 STANCIU GHIORGHE ARGES 03.10.2011
4605 STANCIU GIL BUCURESTI 28.09.2011
4606 STANCIU GILDA PRAHOVA 19.09.2011
4607 STANCIU IULIA DORINA ALBA 29.09.2011
4608 STANCIU NICOLAS IRINEL BACAU 05.10.2011
4609 STANCIU NICUSOR DOLJ 23.09.2011
4610 STANCIU RADA BUCURESTI 28.09.2011
4611 STANCIU SONIA ARGES 28.09.2011
4613 STANCIU STANCIULESCU CLAUDIA ADRIANA BUCURESTI 04.10.2011
4614 STANCIU TRAISTARU ELENA GIURGIU 05.10.2011
4615 STANCIU TRAISTARU OCTAVIAN BUCURESTI 05.10.2011
4616 STANCU IULIAN CATALIN MEHEDINTI 04.10.2011
4617 STANCU LAURA CARMEN BUCURESTI 28.09.2011
4618 STANESCU ADRIAN BUCURESTI 16.09.2011
4619 STANESCU ANCA ALINA BUCURESTI 26.09.2011
4620 STANESCU EMILIA MARINA ARGES 23.09.2011
4621 STANESCU GABRIEL BUCURESTI 27.09.2011
4622 STANESCU GEORGE VALENTIN BRAILA 15.09.2011
4623 STANESCU MANUELA BUCURESTI 14.09.2011
4624 STANESCU MARIUS FLORENTIN BUCURESTI 20.09.2011
4625 STANESCU NICOLAE MURES 04.10.2011
4626 STANICA MARIA VILCEA 05.10.2011
4627 STANICA MARIA IRINA BUCURESTI 05.10.2011
4628 STANICA RODICA BACAU 03.10.2011
4629 STANISOR DUMITRU BOGDAN VILCEA 28.09.2011
4630 STARODUB CONSTANTIN VASLUI 13.09.2011
4631 STAS EUGEN SUCEAVA 03.10.2011
4632 STATE ILIE CRISTIAN BUZAU 04.10.2011
4633 STEF CHIRALINA MURES 26.09.2011
4634 STEFAN CARMEN GALATI 03.10.2011
4635 STEFAN CRISTIAN BUCURESTI 13.09.2011
4636 STEFAN DOINA IASI 28.09.2011
4637 STEFAN DORIN VILCEA 03.10.2011
4638 STEFAN DUMITRU SUCEAVA 28.09.2011
4639 STEFAN ELENA BUCURESTI 20.09.2011
4640 STEFAN IONEL GALATI 05.10.2011
4641 STEFAN JANICA BUCURESTI 29.09.2011
4642 STEFAN MARIUS DOLJ 19.09.2011
4643 STEFAN NICOLAE BUCURESTI 20.09.2011
4644 STEFAN OANA VERONICA BUCURESTI 19.09.2011
4645 STEFAN POMPILIA GABRIELA BRAILA 12.09.2011
4646 STEFAN SORINA GEORGETA ARGES 15.09.2011
4647 STEFAN VARVARA DANIELA GALATI 03.10.2011
4648 STEFANACHE COMANICA GALATI 15.09.2011
4649 STEFANESCU ANTONETA PAULA BRAILA 04.10.2011
4650 STEFANESCU BEATRICE SUCEAVA 05.10.2011
4651 STEFANESCU BOGDAN ARGES 05.10.2011
4652 STEFANESCU CARMEN GALATI 16.09.2011
4663 STEFANESCU CRISTIAN VASILE BACAU 26.09.2011
4653 STEFANESCU DIANA ELENA ARGES 05.10.2011
4654 STEFANESCU GHEORGHE BUCURESTI 16.09.2011
4655 STEFANESCU ION BUCURESTI 22.09.2011
4656 STEFANESCU ION DOREL ARGES 04.10.2011
4657 STEFANESCU IULIAN BUCURESTI 23.09.2011
4658 STEFANESCU MARIUS GEORGE BUCURESTI 04.10.2011
4659 STEFANESCU MIHAI NEAMT 16.09.2011
4660 STEFANESCU SILVIA LAVINIA ELEONORA TIMIS 30.09.2011
4661 STEFANESCU SVETLANA BACAU 03.10.2011
4662 STEFANESCU TEODOR PRAHOVA 28.09.2011
4664 STEFANOIU VASILE BUZAU 04.10.2011
4665 STEFANOVICI LAURENTIU BUCURESTI 29.09.2011
4666 STEFANOVICI OTILIA CLUJ 16.09.2011
4667 STEFANUTA MIHAI ALEXANDRU SIBIU 12.09.2011
4668 STEFEA PETRU MARIN TIMIS 04.10.2011
4669 STEFU MARIUS TIMIS 21.09.2011
4670 STEINBACH SEVILLA IASI 21.09.2011
4671 STEJAR ROMICA NEAMT 22.09.2011
4672 STEMPEL TITIANA SUCEAVA 03.10.2011
4673 STEPAN NELU DACIAN MARAMURES 20.09.2011
4674 STEPANESCU AUREL TRANDAFIR ARAD 05.10.2011
4675 STERIAN RUXANDRA CLAUDIA CONSTANTA 15.09.2011
4676 STERPU MIRCEA DANIEL BUCURESTI 27.09.2011
4677 STETCO ANCA MIHAELA BUCURESTI 20.09.2011
4678 STICLARU NICOLETA DOLJ 15.09.2011
4679 STINGA CARMEN ANDREEA BUCURESTI 22.09.2011
4680 STINGA CRISTIAN VOICU CLUJ 14.09.2011
4681 STINGA VIOREL VILCEA 15.09.2011
4682 STINGU CATALIN NEAMT 15.09.2011
4683 STIRB ILEANA SALAJ 05.10.2011
4684 STIRB LIVIU SALAJ 05.10.2011
4685 STIRBU AURICA ARGES 30.09.2011
4686 STIUCA FLORIN MEHEDINTI 20.09.2011
4687 STIUCA GABRIEL ALIN BUCURESTI 27.09.2011
4688 STOCHITA DRAGOS DANIEL BUCURESTI 26.09.2011
4689 STOCHITA IONELA AMALIA BUCURESTI 26.09.2011
4690 STOENESCU ALEXANDRU ARGES 16.09.2011
4691 STOIA ILIE LOREDAN TIMIS 19.09.2011
4692 STOIAN ALEXANDRA ARGES 29.09.2011
4693 STOIAN CATALINA CRISTINA IASI 29.09.2011
4694 STOIAN IOAN BRAILA 19.09.2011
4697 STOIAN MARIAN BUCURESTI 05.10.2011
4695 STOIAN MIHAIL BUCURESTI 30.09.2011
4696 STOIAN OPRITA TELEORMAN 29.09.2011
4698 STOIANOVICI ANDREEA BUCURESTI 27.09.2011
4699 STOICA BOGDAN ANGHEL BUCURESTI 30.09.2011
4700 STOICA CARMEN IONELA PRAHOVA 16.09.2011
4701 STOICA CRISTIAN CATALIN BACAU 29.09.2011
4702 STOICA DANIELA ANA ARGES 27.09.2011
4703 STOICA DANIELA ELENA VILCEA 28.09.2011
4704 STOICA FILIP BUCURESTI 21.09.2011
4705 STOICA GABRIELA ELENA VILCEA 03.10.2011
4706 STOICA GHEORGHE HUNEDOARA 30.09.2011
4718 STOICA ION DOLJ 19.09.2011
4707 STOICA ION MURES 03.10.2011
4708 STOICA IONEL MURES 21.09.2011
4709 STOICA MARCELA HUNEDOARA 30.09.2011
4710 STOICA MARGARETA BUCURESTI 03.10.2011
4711 STOICA MARINEL VRANCEA 21.09.2011
4712 STOICA MIHAELA ELENA BUCURESTI 29.09.2011
4713 STOICA PETRISOR ARGES 13.09.2011
4714 STOICA RADU CATALIN BUCURESTI 05.10.2011
4715 STOICA SERGIU EMIL BUCURESTI 05.10.2011
4716 STOICA SORIN ION MURES 05.10.2011
4717 STOICA TAMARA FELICIA GALATI 04.10.2011
4719 STOICOVICIU RADU SERGIU BUCURESTI 23.09.2011
4720 STOILESCU IONUT BRAILA 22.09.2011
4721 STOLERU ALEXANDRU NICOLAE BUZAU 28.09.2011
4722 STRAMB GHEORGHE SATU MARE 19.09.2011
4723 STROE GHEORGHE BRAILA 03.10.2011
4724 STROEA IOLANDA BRASOV 28.09.2011
4725 STRUTA DIONISIE SATU MARE 26.09.2011
4726 STUBEANU GHEORGHE GIURGIU 29.09.2011
4727 STUPARU ELENA MEHEDINTI 05.10.2011
4728 STURZ PETRU CLUJ 26.09.2011
4729 STURZA DAN EUGEN BUCURESTI 03.10.2011
4730 STURZA GIANINA NICOLETA HUNEDOARA 03.10.2011
4731 STURZU DAVID ARGES 03.10.2011
4732 SUCIACHI MARIA ANDREEA CLUJ 15.09.2011
4733 SUCIU AUGUSTIN DANUT CLUJ 05.10.2011
4734 SUCIU CARMEN MURES 26.09.2011
4735 SUCIU CORNEL ALBA 23.09.2011
4736 SUCIU CRISTINEL PABLO RADU GORJ 14.09.2011
4737 SUCIU ECATERINA MARIANA TULCEA 03.10.2011
4738 SUCIU IOANA DANA ALBA 23.09.2011
4739 SUCIU MARIA IASI 29.09.2011
4740 SUCIU MIRCEA MURES 04.10.2011
4741 SUCIU REMUS LUCIAN ARAD 23.09.2011
4742 SUCIU SILVIU FLORIN BRASOV 05.10.2011
4743 SUCIU SIMONA BRASOV 05.10.2011
4744 SUDITU GEANINA BUCURESTI 19.09.2011
4745 SUFANA MARIUS CLUJ 15.09.2011
4746 SUHOV JENICA TULCEA 29.09.2011
4747 SUICI VIRGIL BORITA TIMIS 03.10.2011
4748 SULAR IOAN FLORIN MURES 23.09.2011
4749 SULEA SANDU TRAIAN BACAU 22.09.2011
4750 SULU LETITIA MANUELA IALOMITA 26.09.2011
4751 SUMANARIU ANTON BOTOSANI 04.10.2011
4752 SUMEDREA CORNEL BRASOV 22.09.2011
4753 SUMEDREA SILVIA BRASOV 22.09.2011
4754 SUPURAN MARIANA HUNEDOARA 20.09.2011
4755 SURCU CORNEL TEOFIL TIMIS 19.09.2011
4756 SURDU EMIL CUZA ARAD 03.10.2011
4757 SURDU GEORGETA IALOMITA 30.09.2011
4758 SURDU ROMELIA AURELIA ARAD 03.10.2011
4759 SUSCA SIMONA CARMEN CLUJ 03.10.2011
4760 SUSINSCHI FLORINEL SUCEAVA 21.09.2011
4761 SUSMAN CLAUDIU ALBA 22.09.2011
4762 SUSNEA IOANA ELENI GALATI 04.10.2011
4763 SUSNEA MARINA RODICA BUCURESTI 30.09.2011
4764 SUTA SIMONA TEODORA MARAMURES 20.09.2011
4765 SUTEU MARIANA BUZAU 26.09.2011
4766 SUTU ROBERT NICUSOR IALOMITA 26.09.2011
4767 SZABO ADRIANA MIHAELA SATU MARE 03.10.2011
4768 SZABO CORNELIA MAGDALENA BRAILA 03.10.2011
4769 SZABO DORINA-FELICIA HUNEDOARA 30.09.2011
4770 SZABO MARIANA DORINA SALAJ 05.10.2011
4771 SZALAI ENIKO SATU MARE 04.10.2011
4772 SZANTO EMESE JUDIT COVASNA 29.09.2011
4773 SZENYES GABOR HARGHITA 26.09.2011
4774 SZEP STEFAN MURES 04.10.2011
4775 SZERDAHELYI ROZALIA MARAMURES 03.10.2011
4776 SZITAS LIVIA BRASOV 28.09.2011
4777 SZITAS STEFAN BRASOV 28.09.2011
4778 SZMUTKU ZOLTAN MARAMURES 23.09.2011
4779 SZOCS ERVIN GYORGY HARGHITA 20.09.2011
4780 SZUCS CRISTINA MATILDA MURES 19.09.2011
4781 SZUCZ ADRIANA ROXANA SATU MARE 21.09.2011

November 21, 2011 · admin · No Comments
Tags:  · Posted in: Membri Unear

Lista membrilor titulari UNEAR Litera R

Lista membrilor titulari UNEAR

Litera R

4129 RABAN ARISTIDE IULIAN TIMIS 27.09.2011
4130 RACOSANU OVIDIU CRISTINEL VRANCEA 03.10.2011
4131 RACOVICEAN DARIU OTNIEL TIMIS 22.09.2011
4132 RACOVICEAN MIHAI TIMIS 22.09.2011
4133 RACU IOAN IASI 23.09.2011
4134 RADA BOGDAN CLUJ 19.09.2011
4135 RADA DANUT CARAS SEVERIN 30.09.2011
4136 RADA DIANA CRISTINA BUCURESTI 03.10.2011
4137 RADES CORINA GABRIELA HUNEDOARA 03.10.2011
4138 RADIANOV CORNELIU SUCEAVA 03.10.2011
4139 RADITA MONICA TIMIS 16.09.2011
4140 RADOI ADRIAN DANIEL DOLJ 03.10.2011
4141 RADOI FLOREA GIURGIU 27.09.2011
4142 RADOI LIANA CRISTINA BUCURESTI 29.09.2011
4143 RADOI MARIAN BRAILA 15.09.2011
4144 RADOI MARIAN GIURGIU 22.09.2011
4145 RADOI MARIANA GIURGIU 22.09.2011
4148 RADOI MIRCEA CARAS SEVERIN 27.09.2011
4146 RADOI NICULINA BUCURESTI 20.09.2011
4147 RADOI VICTOR CLUJ 29.09.2011
4149 RADOVICI CRENGUTA MURES 19.09.2011
4150 RADU ANDREEA BUCURESTI 27.09.2011
4151 RADU AURORA BUZAU 05.10.2011
4152 RADU BOGDAN MIHAIL BUZAU 04.10.2011
4153 RADU CARMEN ALBA 22.09.2011
4154 RADU DAN BRASOV 26.09.2011
4155 RADU DANIELA VALENTINA MURES 03.10.2011
4156 RADU FLORIN GALATI 03.10.2011
4157 RADU GABRIELA BUZAU 26.09.2011
4158 RADU GHEORGHE GIURGIU 05.10.2011
4159 RADU IOAN VIOREL BACAU 15.09.2011
4160 RADU IONEL COSMIN OLT 20.09.2011
4161 RADU LILIANA BUCURESTI 16.09.2011
4162 RADU MIHAIL OLT 24.09.2011
4163 RADU MIRCEA COSTACHE BUZAU 26.09.2011
4164 RADU MIRCEA LAURENTIU HUNEDOARA 23.09.2011
4165 RADU MIRELA DORINA CONSTANTA 28.09.2011
4166 RADU RIANA IREN GALATI 05.10.2011
4167 RADU RUXANDRA TATIANA PRAHOVA 19.09.2011
4168 RADU SANDA LIANA BIHOR 05.10.2011
4169 RADU VASILE BUCURESTI 26.09.2011
4170 RADU VIGI BOGDAN BUCURESTI 04.10.2011
4171 RADUCA ELENA ADI BUCURESTI 21.09.2011
4172 RADUCANU MIHAELA VALENTINA IALOMITA 26.09.2011
4173 RADUCU ECATERINA MEHEDINTI 20.09.2011
4174 RADUCU IOAN VILCEA 05.10.2011
4175 RADUCU SILVIA ADRIANA VILCEA 05.10.2011
4176 RADULESCU AUREL DOLJ 26.09.2011
4177 RADULESCU CARMEN AURICA VILCEA 03.10.2011
4178 RADULESCU COSMIN DOLJ 04.10.2011
4179 RADULESCU CRISTIAN GABRIEL DOLJ 26.09.2011
4180 RADULESCU ECATERINA IASI 03.10.2011
4181 RADULESCU EMIL CONSTANTIN BUCURESTI 12.09.2011
4182 RADULESCU GHEORGHE CONSTANTA 14.09.2011
4183 RADULESCU MARIA MARINA BUCURESTI 28.09.2011
4186 RADULESCU MARIANA BUCURESTI 16.09.2011
4184 RADULESCU MIHAIL BRASOV 19.09.2011
4185 RADULESCU SORIN ION BRASOV 28.09.2011
4187 RADULESCU TITUS IALOMITA 21.09.2011
4188 RADULY ALEXANDRU AUREL ALBA 16.09.2011
4189 RADUT OANA ADINA BUCURESTI 04.10.2011
4190 RAESCU TEODOR MEHEDINTI 05.10.2011
4191 RAFAN LUCIAN IOAN TIMIS 15.09.2011
4192 RAFAN SUSANA TIMIS 05.10.2011
4193 RAICU MIHAIL GORJ 03.10.2011
4194 RAILEANU VIRGINIA IASI 16.09.2011
4195 RAMARU LINCA BUCURESTI 29.09.2011
4196 RANBU ELENA ALINA BRASOV 03.10.2011
4197 RANJA CRISTINEL NICOLAE NEAMT 03.10.2011
4198 RANJA LETITIA NEAMT 03.10.2011
4199 RASID LARIS CONSTANTA 26.09.2011
4200 RATA VASILE SUCEAVA 20.09.2011
4201 RATIU IOANA CLUJ 05.10.2011
4202 RAU ELENA LUMINITA DOLJ 23.09.2011
4203 RAUREANU MARIUS BRAILA 19.09.2011
4204 RAZLOG LAVINIA SUCEAVA 22.09.2011
4205 REBEGEA EREMITA OLT 24.09.2011
4206 REIT LOREDANA TEODORA BRASOV 29.09.2011
4207 RENTA DANUT BACAU 26.09.2011
4208 RESLESCU BOGDAN LIVIU BUCURESTI 09.09.2011
4209 RESMERITA DOREL IASI 14.09.2011
4210 REVENCU CLAUDIA CONSTANTA 30.09.2011
4211 RIMBOACA CATALIN MIHAI CORNEL BUCURESTI 29.09.2011
4212 RIMBOI LAURENTIU VICENTIU VASLUI 27.09.2011
4213 RIMNICEANU VALERIA ELENA BUCURESTI 20.09.2011
4214 RINCIOG ADRIAN BUCURESTI 03.10.2011
4215 RISTACHE IURI FLORIN DAMBOVITA 15.09.2011
4216 RISTEA CRISTINA ADRIANA BUCURESTI 15.09.2011
4217 RIZEA IOANA ARGES 20.09.2011
4218 RIZEA MELANIA CORNELIA TELEORMAN 28.09.2011
4219 ROATA BOGDAN BRASOV 29.09.2011
4220 ROBU VASILE BUCURESTI 03.10.2011
4221 ROCEANU MIRELA MARIANA BUCURESTI 03.10.2011
4222 RODEANU ANTONIO RAZVAN ARGES 05.10.2011
4223 ROGOJAN IOAN MARAMURES 20.09.2011
4224 ROGOZ AURELIAN FLORIN ARAD 03.10.2011
4225 ROIB VOICHITA ANGELA CLUJ 20.09.2011
4226 ROMAN DANUTA EUGENIA BUCURESTI 09.09.2011
4227 ROMAN ELENA COVASNA 16.09.2011
4228 ROMAN GABRIEL SIBIU 03.10.2011
4229 ROMAN GEORGE COSMIN ALBA 22.09.2011
4230 ROMAN GIANINA GALATI 30.09.2011
4231 ROMAN MATEI GALATI 04.10.2011
4232 ROMAN MIHAELA BUCURESTI 30.09.2011
4233 ROMAN SILVIU PETRU DOLJ 28.09.2011
4234 ROMAN VASILE BUCURESTI 03.10.2011
4235 ROMANESCU DOINITA ARGES 27.09.2011
4236 ROMANESCU LIDIA DOLJ 27.09.2011
4237 ROMANIUC MIHAELA LUCIANA CONSTANTA 26.09.2011
4238 ROMASCANU CORNEL ARGES 16.09.2011
4239 ROMOCIAN IULIANA BIHOR 20.09.2011
4240 ROPOTA VALENTIN DAN IASI 19.09.2011
4241 ROSA MIHAELA ELENA TIMIS 03.10.2011
4242 ROSA SILVIA MURES 21.09.2011
4243 ROSALA FLORIN BRASOV 29.09.2011
4244 ROSCA NORA FLORIA GALATI 15.09.2011
4245 ROSCA OCTAVIAN VICTOR IASI 27.09.2011
4246 ROSESCU ELENA ARGES 03.10.2011
4247 ROSIANU GETA VILCEA 28.09.2011
4248 ROSU ADRIANA EUSENTA ALBA 22.09.2011
4249 ROSU ALINA ELENA TIMIS 15.09.2011
4250 ROSU ANDRA MARIA TIMIS 04.10.2011
4251 ROSU CAMELIA BACAU 29.09.2011
4252 ROSU CARMEN PRAHOVA 05.10.2011
4253 ROSU CONSTANTIN TIMIS 15.09.2011
4254 ROSU CORINA LILIANA ARGES 22.09.2011
4255 ROSU DANIELA NEAMT 22.09.2011
4256 ROSU GHEORGHITA BUCURESTI 12.09.2011
4257 ROSU ION TELEORMAN 29.09.2011
4258 ROSU OVIDIU VRANCEA 14.09.2011
4259 ROSU VALENTIN-BOGDAN HUNEDOARA 28.09.2011
4260 ROSULESCU NIKY CLAUDIU GORJ 05.10.2011
4261 ROTAR BOGDAN BUCURESTI 03.10.2011
4262 ROTAR ELENA DANIELA BUCURESTI 03.10.2011
4263 ROTARIU DAN AUREL NEAMT 03.10.2011
4264 ROTARU GEORGETA IASI 03.10.2011
4265 ROTARU MARIA LACRAMIOARA VASLUI 03.10.2011
4266 ROTARU MIOARA BUZAU 20.09.2011
4267 ROTARU NADIA ELENA VRANCEA 29.09.2011
4269 ROTARU NICOLAE ARAD 05.10.2011
4268 ROTARU NICU BUZAU 20.09.2011
4270 ROVENTA MIRELA BUCURESTI 03.10.2011
4271 ROZOREA MIRCEA ANDREI BUCURESTI 14.09.2011
4272 RUCAREANU OANA BUCURESTI 19.09.2011
4273 RUGINA GRIGORE HARGHITA 26.09.2011
4274 RUGINOSU DOINITA NEAMT 29.09.2011
4275 RUIANU MIRCEA BUCURESTI 04.10.2011
4276 RUS ANA ELISABETA MURES 05.10.2011
4277 RUS MARIA MURES 05.10.2011
4278 RUS MIRCEA IOSIF CLUJ 16.09.2011
4280 RUS MOLDOVAN VASILE MURES 04.10.2011
4279 RUS SIMION CLUJ 26.09.2011
4281 RUSAN CARMEN HUNEDOARA 21.09.2011
4282 RUSE BOGDAN RUSE BRASOV 22.09.2011
4283 RUSE VICTORIA BRASOV 04.10.2011
4284 RUSEN CRISTINA BUCURESTI 23.09.2011
4285 RUSESCU GELU DAMBOVITA 15.09.2011
4286 RUSET CONSTANTIN RODINEL MEHEDINTI 05.10.2011
4287 RUSET VASILE TIMIS 03.10.2011
4288 RUSSU ILIODOR NEAMT 19.09.2011
4289 RUSU ADRIAN MARIUS BUCURESTI 26.09.2011
4290 RUSU ADRIANA MONA CLUJ 13.09.2011
4291 RUSU CARMINA AURELIA MURES 04.10.2011
4292 RUSU CONSTANTIN SUCEAVA 05.10.2011
4293 RUSU DANIELA BUCURESTI 27.09.2011
4294 RUSU DANIELA VIORICA GALATI 29.09.2011
4295 RUSU EFIGHENIA SUCEAVA 03.10.2011
4296 RUSU GHEORGHE CONSTANTA 22.09.2011
4297 RUSU HERMINA NICOLETA BUCURESTI 29.09.2011
4298 RUSU IOAN ROMULUS TIMIS 19.09.2011
4299 RUSU LACRAMIOARA BACAU 03.10.2011
4300 RUSU MARIANA BACAU 05.10.2011
4301 RUSU MIRCEA BACAU 03.10.2011
4302 RUSU MONICA GALATI 05.10.2011
4303 RUSU NINA BUCURESTI 29.09.2011
4304 RUSU TRAIAN BRAILA 22.09.2011
4305 RUSU TUDOR LUCIAN BRASOV 27.09.2011
4306 RUSU VASILE SUCEAVA 22.09.2011
4308 RUSU VASILE SUCEAVA 04.10.2011
4307 RUSU VERONICA PRAHOVA 05.10.2011
4309 RUTA PAULINA IASI 03.10.2011
4310 RUTA VASILE IASI 03.10.2011
4311 RUXANDOIU BOGDAN BUCURESTI 26.09.2011
4312 RUXANDU MARIA BUCURESTI 21.09.2011

November 21, 2011 · admin · No Comments
Tags:  · Posted in: Membri Unear

Lista membrilor titulari UNEAR Litera P

Lista membrilor titulari UNEAR

Litera P

3638 PACIOAGA SIMONA CRENGUTA TIMIS 04.10.2011
3639 PACURAR DELIA GEORGETA HUNEDOARA 23.09.2011
3640 PADURARU BOGDAN IONUT IASI 29.09.2011
3641 PADURARU MICSUNICA BACAU 03.10.2011
3642 PADURARU MIRCEA ARAD 23.09.2011
3643 PADURARU NICOLETA OLT 24.09.2011
3644 PADURARU NICU VRANCEA 19.09.2011
3645 PADURARU SORIN FANUS BACAU 03.10.2011
3646 PADUREAN GREGORIU SALAJ 20.09.2011
3647 PADUREANU ELENA NEAMT 05.10.2011
3648 PAICU ELENA SUCEAVA 03.10.2011
3649 PAIUSI FLORINA ARGES 27.09.2011
3650 PALADE MITICA LULU VRANCEA 19.09.2011
3651 PALAMARIU MARICEL ALBA 21.09.2011
3652 PALAS IULIAN SATU MARE 21.09.2011
3653 PALICI IOAN BRASOV 15.09.2011
3654 PALKO GHEORGHE HARGHITA 05.10.2011
3655 PALTINEANU MIHAIL SIBIU 05.10.2011
3656 PANA IOAN BUCURESTI 30.09.2011
3657 PANA MIHAI CIPRIAN BUCURESTI 03.10.2011
3658 PANA ROXANA BUCURESTI 27.09.2011
3659 PANAINTE DAN VASLUI 05.10.2011
3660 PANAIT CARMEN BUCURESTI 09.09.2011
3661 PANAIT EMIL BUCURESTI 15.09.2011
3662 PANAITE SORIN GALATI 29.09.2011
3663 PANAITE SORIN NEAMT 03.10.2011
3666 PANAITESCU CONSTANTINOPOL MARIA MAGDALENA BUCURESTI 09.09.2011
3664 PANAITESCU ELENA MELANIA ARGES 03.10.2011
3665 PANAITESCU IULIANA CRISTINA ANASTASIA BRAILA 19.09.2011
3667 PANDELAS RAMONA MIHAELA BUCURESTI 28.09.2011
3668 PANDOR DAN SABIN ALBA 22.09.2011
3669 PANDREA VICTOR VIOREL COVASNA 22.09.2011
3670 PANDURU DOINA FLORINA SATU MARE 26.09.2011
3671 PANESCU SORIN CONSTANTIN BUZAU 05.10.2011
3672 PANESCU TUDOREL MIHAI DOLJ 19.09.2011
3673 PANFIL MIREL BACAU 03.10.2011
3674 PANICA MARIA VASLUI 03.10.2011
3675 PANOIU DOINA MEHEDINTI 03.10.2011
3676 PANOIU PETRA GIURGIU 23.09.2011
3677 PANTAZI FLORENTINA PRAHOVA 03.10.2011
3678 PANTEA MARIUS IOAN TIMIS 04.10.2011
3679 PANTEA RADU DUMITRU BUCURESTI 29.09.2011
3680 PANTEL OVIDIU BRASOV 14.09.2011
3681 PANTELIMON MARIA BUZAU 15.09.2011
3682 PANTELIMON PETRE MEHEDINTI 04.10.2011
3683 PANTIS MARIUS MIRCEA MARAMURES 21.09.2011
3684 PANTON DANIEL CONSTANTA 30.09.2011
3685 PANZARU NARCISA ELENA BACAU 15.09.2011
3686 PAP GYORGY COVASNA 23.09.2011
3687 PAPASTERI MIHAI BUCURESTI 15.09.2011
3688 PAPASTERI RENATA ELYA BUCURESTI 15.09.2011
3689 PAPP CSABA BIHOR 15.09.2011
3690 PAPUC MARIAN HUNEDOARA 19.09.2011
3691 PAPUC VASILE MURES 22.09.2011
3692 PARALESCU IOAN HUNEDOARA 28.09.2011
3693 PARASCA ADRIAN DANUT SUCEAVA 30.09.2011
3694 PARASCHIV ALEXANDRA BUCURESTI 19.09.2011
3695 PARASCHIV AURELIA CONSTANTA 27.09.2011
3696 PARASCHIV GHEORGHE GORJ 03.10.2011
3697 PARASCHIV NICUSOR DOLJ 29.09.2011
3698 PARASCHIV ROXANA VILCEA 15.09.2011
3699 PARASCHIVU ILIE DANIEL MEHEDINTI 05.10.2011
3700 PARAU VIOREL BACAU 15.09.2011
3701 PARFICHI VICTOR IASI 23.09.2011
3702 PARIZA CONSTANTIN CONSTANTA 29.09.2011
3703 PARNIA GABRIELA ARGES 20.09.2011
3704 PAROTA VLAD EUGEN BUCURESTI 14.09.2011
3705 PARPALA NICOLAE IALOMITA 22.09.2011
3706 PARVAN PETRE VIOREL TELEORMAN 15.09.2011
3707 PARVU IULIANA CONSTANTA 28.09.2011
3708 PARVULESCU CIPRIAN BUCURESTI 21.09.2011
3709 PASARESCU VASILE GORJ 03.10.2011
3710 PASARIN ELEONORA TIMIS 29.09.2011
3711 PASCA ILEANA SALAJ 23.09.2011
3712 PASCA IONEL IOSIF ALBA 22.09.2011
3716 PASCA IULIANA MIA ARAD 16.09.2011
3713 PASCA LUMINITA NICOLETA SALAJ 03.10.2011
3714 PASCA MONICA TIMIS 23.09.2011
3715 PASCA TEREZIA MARIANA MARAMURES 04.10.2011
3717 PASCAL EDUARD IASI 03.10.2011
3718 PASCAL EUGENIA TELEORMAN 21.09.2011
3719 PASCAL MARIA SUCEAVA 05.10.2011
3720 PASCAL MIRCEA TELEORMAN 21.09.2011
3721 PASCARIU MARIUS-ADRIAN SUCEAVA 21.09.2011
3722 PASCOI CLAUDIA ARAD 23.09.2011
3723 PASCU CONSTANTIN SUCEAVA 22.09.2011
3724 PASCU COSMIN-IOAN HUNEDOARA 26.09.2011
3725 PASNICUTU ANCA ELENA SUCEAVA 05.10.2011
3726 PASTRAV CONSTANTIN BACAU 19.09.2011
3727 PASTRAVANU ROBERT SUCEAVA 05.10.2011
3728 PATA GHEORGHE MIRCEA CONSTANTA 03.10.2011
3729 PATACHE CRISTIAN CONSTANTA 19.09.2011
3730 PATACHE LAURA CONSTANTA 19.09.2011
3731 PATAKI MELINDA HARGHITA 20.09.2011
3732 PATARLAGEANU MIHAELA GEANINA BRAILA 30.09.2011
3733 PATICA DORINA GORJ 05.10.2011
3734 PATRASCOIU MANUELA IRINA BUCURESTI 23.09.2011
3735 PATRASCU MIOARA BUCURESTI 04.10.2011
3736 PATRICHE STEFANIA BUCURESTI 16.09.2011
3737 PATRICHI MARIUS NICOLAE GALATI 04.10.2011
3738 PATROIU POMPILIU TRAIAN HUNEDOARA 26.09.2011
3739 PATRULESCU ILEANA GHEORGHITA ARGES 03.10.2011
3740 PATRULESCU ION LIVIU VILCEA 21.09.2011
3741 PATZ PAUL GHEORGHE SUCEAVA 04.10.2011
3742 PAULET CRAINICEANU CONSTANTA IASI 19.09.2011
3743 PAUN ADRIANA ARGES 19.09.2011
3744 PAUN CONSTANTIN BRASOV 26.09.2011
3745 PAUN DANIEL ARGES 28.09.2011
3746 PAUN DANIEL TELEORMAN 05.10.2011
3747 PAUN ECATERINA GORJ 19.09.2011
3748 PAUN FLORIAN GIURGIU 19.09.2011
3756 PAUN FLORIN VILCEA 21.09.2011
3749 PAUN GEORGE ALEXANDRU GIURGIU 21.09.2011
3750 PAUN GHEORGHE ARGES 26.09.2011
3751 PAUN GHEORGHE BUCURESTI 27.09.2011
3752 PAUN IUNIA MIHAELA GIURGIU 21.09.2011
3753 PAUN MARIANA BUCURESTI 05.10.2011
3754 PAUN MIHAELA DOLJ 30.09.2011
3755 PAUN RADU CONSTANTIN SIBIU 16.09.2011
3757 PAUNA ION ARGES 28.09.2011
3758 PAUNE MARIA ARGES 04.10.2011
3759 PAUNESCU ELENA LUMINITA BACAU 03.10.2011
3760 PAUNESCU LIVIU GORJ 03.10.2011
3761 PAUNESCU MIHAELA VILCEA 03.10.2011
3762 PAVAL MIHAELA IASI 21.09.2011
3763 PAVALOIU ADRIAN ARGES 26.09.2011
3764 PAVALOIU GABRIELA BRAILA 20.09.2011
3765 PAVEL ADRIANA MARIA SUCEAVA 22.09.2011
3766 PAVEL CIPRIAN DUMITRU VILCEA 21.09.2011
3767 PAVEL DAN SUCEAVA 22.09.2011
3768 PAVEL DOINA MURES 26.09.2011
3769 PAVEL GELU IASI 26.09.2011
3770 PAVEL MARES ALEXANDRU BUCURESTI 27.09.2011
3771 PAVEL MARIOARA CONSTANTA 30.09.2011
3772 PAVEL NICOLETA TULCEA 04.10.2011
3773 PAZITOR TRAIAN BRASOV 15.09.2011
3774 PEEV MIHAIL TIMIS 04.10.2011
3775 PELEHRA TRAIAN CONSTANTA 30.09.2011
3776 PELTEA RADITA BRAILA 03.10.2011
3777 PENCO JELIN CONSTANTA 19.09.2011
3778 PENESCU RAZVAN GABRIEL BUCURESTI 23.09.2011
3779 PENTIUC SEBASTIAN VALERIAN GALATI 05.10.2011
3780 PERES ADRIANA MONICA BIHOR 16.09.2011
3781 PERHAITA BOGDAN DANU MARAMURES 16.09.2011
3782 PERIANU CONSTANTIN CONSTANTA 03.10.2011
3783 PERIEANU CRENGUTA MONICA BRAILA 23.09.2011
3784 PERIJOC PETRU DANIEL ARAD 05.10.2011
3785 PERLIK ROMEO ALEXANDRU BRASOV 22.09.2011
3786 PERNES IOAN ARGES 03.10.2011
3787 PERT LIVIU IONEL BIHOR 29.09.2011
3788 PERTA FLOAREA ALBA 22.09.2011
3789 PERVA STELA MINERVA TIMIS 14.09.2011
3790 PESCAR EMILIA GORJ 05.10.2011
3791 PESCARU ALINA MARINA VILCEA 21.09.2011
3792 PESCARU NICOLETA IALOMITA 05.10.2011
3793 PESCU MIHAI CONSTANTA 14.09.2011
3794 PESCU MIHAI CONSTANTA 26.09.2011
3795 PETCOVICI ADRIANA CLUJ 27.09.2011
3796 PETCU CIPRIAN PRAHOVA 23.09.2011
3797 PETCU RAZVAN GEORGE BUCURESTI 14.09.2011
3798 PETCULESCU NICULINA BUCURESTI 26.09.2011
3799 PETER CSABA IOSIF MURES 22.09.2011
3800 PETRACHE MIHAI ILFOV 27.09.2011
3801 PETRAN SIMONA CLUJ 15.09.2011
3802 PETRE ANTONIO IONUT ARGES 28.09.2011
3803 PETRE CHIRICA BRAILA 26.09.2011
3804 PETRE EUGENIA BUCURESTI 26.09.2011
3805 PETRE FLORIAN TIMIS 19.09.2011
3806 PETRE ION BUZAU 15.09.2011
3807 PETRE ION TIMIS 19.09.2011
3808 PETRE MARIAN BUCURESTI 23.09.2011
3809 PETRE MIHAI BUCURESTI 12.09.2011
3810 PETRE RADU NICULAE BUCURESTI 29.09.2011
3811 PETRE SEVASTIAN SIBIU 04.10.2011
3812 PETRE SILVIA DAMBOVITA 03.10.2011
3813 PETRE SORIN ADRIAN BUCURESTI 23.09.2011
3814 PETRE VALENTIN BUCURESTI 19.09.2011
3815 PETREA NECULAE BUCURESTI 16.09.2011
3816 PETREANU PAUL FLORIN HUNEDOARA 28.09.2011
3817 PETRESCU ANDREEA DANIELA BUCURESTI 15.09.2011
3826 PETRESCU CEZAR BRASOV 20.09.2011
3818 PETRESCU EUGEN TULCEA 03.10.2011
3819 PETRESCU EUGEN CONSTANTIN IALOMITA 16.09.2011
3820 PETRESCU FLORIN TRAIAN MIRCEA MARAMURES 20.09.2011
3821 PETRESCU GABRIEL ADRIAN BUCURESTI 23.09.2011
3822 PETRESCU LUCIAN LAURENTIU DOLJ 04.10.2011
3823 PETRESCU PAUL ALIN MARAMURES 20.09.2011
3824 PETRESCU RALUCA GABRIELA PRAHOVA 05.10.2011
3825 PETRESCU VIORICA IASI 22.09.2011
3827 PETRIA OANA ELENA NARCISA IASI 26.09.2011
3828 PETRICA CLAUDIU DOLJ 26.09.2011
3829 PETRICA FLOREA BUCURESTI 23.09.2011
3830 PETRICA VALERIU GORJ 29.09.2011
3831 PETRICELE MARIUS GAVRILA CLUJ 16.09.2011
3832 PETRISOR EMILIAN DUMITRU BUCURESTI 23.09.2011
3833 PETRISOR MIHAI ANDREI BUCURESTI 13.09.2011
3834 PETRIU ELENA NORA BRASOV 30.09.2011
3835 PETROIANU ION BRAILA 19.09.2011
3836 PETROSCHI CORNELIA NEAMT 15.09.2011
3837 PETROVAN DAN MARCEL BUCURESTI 15.09.2011
3838 PETROVAN LUIZA BUCURESTI 15.09.2011
3839 PETRUSCA CONSTANTIN BOTOSANI 16.09.2011
3840 PETRUT PETRICA MARAMURES 20.09.2011
3841 PIEKNY RICHARD HUNEDOARA 27.09.2011
3842 PIELEANU GABRIELA BUCURESTI 29.09.2011
3843 PIEPTU ADRIAN IASI 30.09.2011
3844 PIEPTU CLAUDIA IASI 30.09.2011
3845 PILA MARIANA IALOMITA 15.09.2011
3846 PILCA GABRIEL IOAN MURES 04.10.2011
3847 PILCA IOAN MURES 05.10.2011
3848 PINGHIREAC DANIEL IASI 29.09.2011
3849 PINTA LUCIAN GERARD PRAHOVA 23.09.2011
3850 PINTEA DANUT ARGES 05.10.2011
3851 PINTEA EUGEN MURES 23.09.2011
3852 PINTEA LIDIA CARAS SEVERIN 05.10.2011
3853 PINTILEI MARIUS CRISTIAN IASI 20.09.2011
3854 PINTILIE CRISTINA GALATI 05.10.2011
3855 PINTILIE LACRAMIOARA NEAMT 03.10.2011
3856 PINTILIE STEFAN CRISTIAN BRASOV 04.10.2011
3857 PIPER NICOLAE CLUJ 14.09.2011
3858 PIPERI ION ROMEO GORJ 22.09.2011
3859 PIPINICA VIORICA HUNEDOARA 21.09.2011
3860 PIRCALABESCU EMIL GABRIEL TIMIS 30.09.2011
3861 PIRCALABIORU ELENA DOLJ 23.09.2011
3862 PIRGARIU ELENA EVELINA GORJ 04.10.2011
3863 PIRJOL CLAUDIU CLUJ 05.10.2011
3864 PIRJOLEA IULICA BUCURESTI 29.09.2011
3865 PIRLEA GHEORGHE CALARASI 23.09.2011
3866 PIRNUTA IULIANA ARGES 03.10.2011
3867 PIRV ALEXANDRU ARAD 23.09.2011
3868 PIRVAN ION DOLJ 28.09.2011
3869 PIRVANESCU CAMELIA MEHEDINTI 22.09.2011
3870 PIRVULESCU CONSTANTIN SUCEAVA 29.09.2011
3871 PIRVULESCU GEORGE MEHEDINTI 20.09.2011
3872 PIRVULESCU MARILENA ARGES 03.10.2011
3873 PISLARU EUGEN CRISTIN BUZAU 26.09.2011
3874 PISLARU PETRICA GALATI 30.09.2011
3875 PISTOL RODICA VILCEA 21.09.2011
3876 PISTRITU DANUT GORJ 22.09.2011
3877 PITORAC CARMEN BOTOSANI 05.10.2011
3878 PLACINTA CRISTINA ELENA SUCEAVA 05.10.2011
3879 PLACINTESCU GEORGETA DOLJ 26.09.2011
3880 PLATON ALEXANDRU BUCURESTI 27.09.2011
3881 PLATON VALERIA BUCURESTI 27.09.2011
3882 PLESA IULIANA FLORENTINA VILCEA 29.09.2011
3883 PLESA MARINEL HUNEDOARA 21.09.2011
3884 PLESCA IOAN IASI 28.09.2011
3885 PLESCAN GHEORGHE VILCEA 26.09.2011
3886 PLOESTEANU FLAVIU HORIA VASILE HUNEDOARA 04.10.2011
3887 PLOSCARIU TUDOR CLUJ 15.09.2011
3888 PLOSCARU CARMEN OFELIA CONSTANTA 03.10.2011
3889 PLOSTINARU VALENTINA DUMITRA IALOMITA 19.09.2011
3890 POBIRCI MIHAIELA CODRUTA BIHOR 26.09.2011
3891 POCATILU ALEXANDRU MIHAI BUCURESTI 16.09.2011
3892 POCATILU STELUTA BUCURESTI 16.09.2011
3893 POCORA SEBASTIAN CONSTANTA 03.10.2011
3894 POCRIS MARIANA BUCURESTI 28.09.2011
3895 PODAR IOSIF CRISTIAN MURES 05.10.2011
3896 PODARIU GEANINA MIOARA IASI 27.09.2011
3897 PODARU EMILIAN BUCURESTI 15.09.2011
3898 PODOLEANU IRINA ANA VASLUI 03.10.2011
3899 POENARU MIRCEA TIMIS 23.09.2011
3900 POENARU VLAD MARIN BUCURESTI 30.09.2011
3901 POGACEAN MARTIAN BUCURESTI 21.09.2011
3902 POGAN MIHAI TIMIS 27.09.2011
3903 POHARIU DANIEL IULIAN TULCEA 05.10.2011
3904 POJAR PERSECAN SIMONA MANUELA CLUJ 27.09.2011
3905 PONYCZKY FRANCISCA BEATRICE HUNEDOARA 29.09.2011
3906 POP ADRIAN CLUJ 12.09.2011
3907 POP ADRIAN DORIN CLUJ 14.09.2011
3908 POP CARMEN SUSANA SATU MARE 03.10.2011
3909 POP CORINA CLUJ 20.09.2011
3910 POP COSMIN GEORGEL CLUJ 14.09.2011
3911 POP DANIEL CLUJ 19.09.2011
3912 POP DIANA ANAMARIA MARAMURES 03.10.2011
3913 POP GHEORGHE MARAMURES 20.09.2011
3914 POP GHEORGHE MARAMURES 23.09.2011
3915 POP HORATIU CLUJ 13.09.2011
3916 POP IUDITA MARAMURES 20.09.2011
3917 POP IULIAN TEODOR MARAMURES 05.10.2011
3918 POP LUCIAN-DAN HUNEDOARA 26.09.2011
3932 POP MARIA MURES 05.10.2011
3919 POP MARIA SALAJ 20.09.2011
3920 POP MARIANA CLUJ 03.10.2011
3921 POP MARIANA MARAMURES 05.10.2011
3922 POP MIHAELA BOGDANA GEORGETA HUNEDOARA 04.10.2011
3923 POP OLIMPIA DORINA SATU MARE 19.09.2011
3924 POP PAUL VASILE TIMIS 04.10.2011
3925 POP RARES SALAJ 20.09.2011
3926 POP SEPTIMIU SALAJ 20.09.2011
3927 POP VASILE CLUJ 05.10.2011
3933 POP VASILE MURES 26.09.2011
3929 POP VASILE RADU BISTRITA NASAUD 05.10.2011
3928 POP VASILE RADU SATU MARE 23.09.2011
3930 POP VERA MARIA SALAJ 20.09.2011
3931 POP VICTOR PETRU SATU MARE 19.09.2011
3935 POPA ADRIAN BACAU 23.09.2011
3936 POPA ADRIAN CARAS SEVERIN 05.10.2011
3934 POPA ADRIAN CLUJ 14.09.2011
3937 POPA ALEXANDRINA BUCURESTI 27.09.2011
3938 POPA ANA VILCEA 05.10.2011
3939 POPA ANCA MANUELA CLUJ 03.10.2011
3940 POPA ANTON SORIN CLUJ 27.09.2011
3980 POPA AURELIA ELVIRA BACAU 29.09.2011
3984 POPA BOCHIS ADRIAN IOAN BUCURESTI 23.09.2011
3941 POPA CONSTANTIN IASI 19.09.2011
3942 POPA COSTIN VIOREL SIBIU 19.09.2011
3944 POPA CRISTINA ISABELA GALATI 19.09.2011
3943 POPA CRISTINA MARIA BRASOV 28.09.2011
3945 POPA DANA BUCURESTI 04.10.2011
3946 POPA DANIEL VASILE BRASOV 23.09.2011
3981 POPA DANIELA CLEMENTINA BACAU 05.10.2011
3947 POPA DOINA MIHAELA BUCURESTI 03.10.2011
3948 POPA DORIN HUNEDOARA 05.10.2011
3949 POPA ELENA GORJ 29.09.2011
3950 POPA ELEONORA OLT 24.09.2011
3951 POPA EVA MARIA BIHOR 19.09.2011
3985 POPA FLOREA EUGEN DOLJ 05.10.2011
3952 POPA FLORICA BUCURESTI 05.10.2011
3953 POPA GELU CRISTIAN CLUJ 21.09.2011
3954 POPA GHEORGHE HUNEDOARA 23.09.2011
3955 POPA GICA PRAHOVA 13.09.2011
3956 POPA IOAN IASI 22.09.2011
3957 POPA IONEL NEAMT 03.10.2011
3982 POPA IONEL STEFAN CRISTIAN GIURGIU 27.09.2011
3958 POPA IULIAN GRIGORE GORJ 20.09.2011
3959 POPA JEAN BUCURESTI 22.09.2011
3983 POPA LAURENTIU CALARASI 05.10.2011
3960 POPA LIVIA ANI TULCEA 05.10.2011
3961 POPA LIVIU GEORGE BIHOR 05.10.2011
3962 POPA MARCEL LUCIAN CLUJ 15.09.2011
3963 POPA MARIANA BUCURESTI 20.09.2011
3964 POPA MIHAI GHERASIM BUCURESTI 19.09.2011
3965 POPA NICOLAE ARAD 03.10.2011
3966 POPA OVIDIU ALEXANDRU BACAU 19.09.2011
3967 POPA RADUCU IASI 28.09.2011
3968 POPA RAMONA NICOLETA GALATI 23.09.2011
3969 POPA RICHARD CONSTANTIN BUCURESTI 23.09.2011
3970 POPA RODICA VRANCEA 22.09.2011
3971 POPA SEBASTIAN DUMITRU BACAU 29.09.2011
3972 POPA SILVIA MONICA TULCEA 26.09.2011
3973 POPA SOFIA ALBA 22.09.2011
3974 POPA STEFAN CARAS SEVERIN 05.10.2011
3986 POPA TOLONTAN GABRIELA VASLUI 29.09.2011
3975 POPA VALERIEA ARGES 29.09.2011
3976 POPA VERONICA VILCEA 03.10.2011
3977 POPA VIOREL GALATI 19.09.2011
3978 POPA VIORICA DOLJ 05.10.2011
3979 POPA VIRGIL VILCEA 03.10.2011
3987 POPESCU ADINA LAURA CALARASI 14.09.2011
3988 POPESCU ALEXANDRU RARES BUCURESTI 12.09.2011
3989 POPESCU ANCA DOINITA MEHEDINTI 20.09.2011
3990 POPESCU ANGELICA MEHEDINTI 20.09.2011
3991 POPESCU AURELIAN BRASOV 22.09.2011
3992 POPESCU AURELIAN PAVEL DOLJ 19.09.2011
4033 POPESCU CAZACU ALIN CODRUT BACAU 05.10.2011
3993 POPESCU CLAUDIU GORJ 03.10.2011
3994 POPESCU CONSTANTIN BUZAU 04.10.2011
3995 POPESCU CONSTANTIN CLAUDIU ARGES 29.09.2011
3996 POPESCU CONSTANTIN EMIL MEHEDINTI 20.09.2011
3997 POPESCU CRISTIAN ARGES 19.09.2011
3998 POPESCU CRISTIAN DUMITRU BUCURESTI 26.09.2011
3999 POPESCU DANIELA BUCURESTI 21.09.2011
4000 POPESCU DORIN TIMIS 03.10.2011
4001 POPESCU DUMITRU OLT 24.09.2011
4002 POPESCU ELENA LUMINITA BUCURESTI 04.10.2011
4003 POPESCU EMANUELA VIOLETTA PRAHOVA 16.09.2011
4004 POPESCU EUGEN BUCURESTI 03.10.2011
4005 POPESCU EUGENIA MARIANA BUCURESTI 20.09.2011
4006 POPESCU FANEL BUCURESTI 27.09.2011
4007 POPESCU FLORENTINA CLAUDIA MEHEDINTI 05.10.2011
4008 POPESCU GABRIEL ARGES 23.09.2011
4009 POPESCU GEORGE NICUSOR TIMIS 19.09.2011
4010 POPESCU GHEORGHE BOTOSANI 22.09.2011
4011 POPESCU GHEORGHE GORJ 27.09.2011
4012 POPESCU HARALAMBIE CALARASI 03.10.2011
4013 POPESCU IOAN MEHEDINTI 19.09.2011
4014 POPESCU IOANA GABRIELA VILCEA 27.09.2011
4015 POPESCU IONICA BUCURESTI 29.09.2011
4016 POPESCU LILIANA BACAU 05.10.2011
4017 POPESCU LIVIU DAMBOVITA 05.10.2011
4018 POPESCU LIVIU DAN DAMBOVITA 03.10.2011
4019 POPESCU MARIA LORENA PRAHOVA 03.10.2011
4020 POPESCU MARIAN BUZAU 04.10.2011
4021 POPESCU MIHAI SORIN DOLJ 29.09.2011
4022 POPESCU MIOARA LUMINITA DOLJ 19.09.2011
4023 POPESCU MIRELA VERONICA BUCURESTI 30.09.2011
4024 POPESCU NICOLAE BUCURESTI 27.09.2011
4025 POPESCU NICOLETA TATIANA ARGES 23.09.2011
4026 POPESCU PAUL TELEORMAN 20.09.2011
4031 POPESCU SERGIU PRAHOVA 28.09.2011
4027 POPESCU SILVIU VICTOR BUCURESTI 05.10.2011
4028 POPESCU SIMONA BUCURESTI 26.09.2011
4029 POPESCU STEFANITA CALARASI 03.10.2011
4030 POPESCU VICTOR ARGES 15.09.2011
4032 POPESCU VICTORIA ARGES 27.09.2011
4034 POPETE DAN ION BUCURESTI 14.09.2011
4035 POPOVENIUC MIRCEA SUCEAVA 19.09.2011
4036 POPOVICI CRISTINA ELENA CLUJ 28.09.2011
4037 POPOVICI ELENA BACAU 03.10.2011
4038 POPOVICI GEORGETA CORNELIA BUCURESTI 20.09.2011
4039 POPOVICI LUCIAN CATALIN SUCEAVA 16.09.2011
4040 POPOVICI OVIDIU GEORGE BUCURESTI 19.09.2011
4041 POPOVICI VLADIMIR BUCURESTI 21.09.2011
4042 POPOVICIU DAN NICOLAE BUCURESTI 05.10.2011
4043 POROJAN DUMITRU BUCURESTI 26.09.2011
4044 PORUMB PETRONELA ALINA CALARASI 29.09.2011
4045 POSTELNICU DOREL NEAMT 27.09.2011
4046 POSTOLACHE ADINA VRANCEA 03.10.2011
4047 POSTOLACHE COSTEL GALATI 19.09.2011
4048 POSTOLE NECULAI NEAMT 15.09.2011
4049 POTARNICHE MIRCEA BUCURESTI 20.09.2011
4050 POTOCEAN DOREL VASILE CARAS SEVERIN 27.09.2011
4051 POTOLEA ALEXANDRU DRAGOS CLUJ 27.09.2011
4052 POTOP PETRU MURES 29.09.2011
4053 POTOP SORINA TULCEA 03.10.2011
4054 POTORA HORATIU DORIN CLUJ 05.10.2011
4055 PRECUP ANDREI ANTON BUCURESTI 26.09.2011
4056 PRECUP ILIE BUCURESTI 26.09.2011
4057 PRECUP MARGARETA BUCURESTI 26.09.2011
4058 PREDA AURORA MADALINA BUCURESTI 21.09.2011
4059 PREDA CEZAR FLORIN BUZAU 26.09.2011
4060 PREDA EMILIA GEORGETA BRAILA 14.09.2011
4061 PREDA GIGEL DANIEL DOLJ 23.09.2011
4062 PREDA IULIANA ARGES 27.09.2011
4063 PREDA JEANINA BUZAU 26.09.2011
4064 PREDA MARCELA CLUJ 05.10.2011
4068 PREDA RAICIU EMILIA BUCURESTI 04.10.2011
4065 PREDA VASILE VRANCEA 05.10.2011
4066 PREDA VASILE LUCIAN BUCURESTI 22.09.2011
4067 PREDA VICTORIA SIBIU 30.09.2011
4069 PREDESCU CORNELIA BUCURESTI 30.09.2011
4070 PREDESCU DANILA GORJ 28.09.2011
4071 PREDESCU VALENTINA ELENA ARGES 13.09.2011
4072 PREDICA MARIA DORINA BACAU 29.09.2011
4073 PREJBEANU GHEORGHE GORJ 22.09.2011
4074 PRELIPCEANU VASILE SUCEAVA 21.09.2011
4075 PREOTESCU CARMEN BUCURESTI 12.09.2011
4076 PREPELITA GABRIEL MIOREL BUCURESTI 05.10.2011
4077 PREPELITA SERGIU VIOREL PRAHOVA 03.10.2011
4078 PRESNEANU RADU DORIN MEHEDINTI 05.10.2011
4079 PRESURA FILOFTIA VILCEA 15.09.2011
4080 PRETORIAN TEODOR ADRIAN DOLJ 19.09.2011
4081 PRICOP MARIA ARGES 27.09.2011
4082 PRICOPE MARILENA BACAU 21.09.2011
4083 PRICOPIE EFTIMITA BRAILA 26.09.2011
4084 PRICOPOAIA LENUTA SUCEAVA 03.10.2011
4085 PRIOROC SIMONA GABRIELA VILCEA 22.09.2011
4086 PRIOTEASA SORIN GABRIEL ARGES 15.09.2011
4087 PRISACARIU PETREA BOTOSANI 28.09.2011
4088 PRISACARU FLORICA VIOLETA VILCEA 03.10.2011
4089 PROBSDORFER MADALINA-EUGENIA HUNEDOARA 21.09.2011
4090 PROCOVANU ELENA IASI 30.09.2011
4091 PRODAN ADINA CLUJ 21.09.2011
4092 PRODAN AURELIA GALATI 03.10.2011
4093 PRODAN FLORINA CARMEN ARGES 21.09.2011
4094 PRODAN LILIANA ELENA SALAJ 20.09.2011
4095 PRODAN OANA GABRIELA BUCURESTI 13.09.2011
4096 PRODAN RADU BRASOV 30.09.2011
4097 PRODAN ROXANA MIHAELA BUCURESTI 13.09.2011
4098 PRODEA TRAIAN TIMIS 20.09.2011
4099 PROSCANU ALIS TAMARA BUZAU 04.10.2011
4100 PROTEASA ELENA FLOAREA VILCEA 26.09.2011
4101 PRUNA DUMITRU GORJ 22.09.2011
4102 PRUNDEANU MIHAI ADRIAN VILCEA 21.09.2011
4103 PRUNE JULA IOANA VERONICA SALAJ 04.10.2011
4104 PRUNEA OVIDIU FLORIN BUCURESTI 04.10.2011
4105 PRUNOIU ADRIANA VILCEA 05.10.2011
4106 PRUTEANU GHEORGHE IASI 27.09.2011
4107 PUI DORIN ARAD 23.09.2011
4108 PUIA CONSTANTA TELEORMAN 27.09.2011
4109 PUICAN ANA MARIA VILCEA 05.10.2011
4110 PUICAN BEATRICE IUNONA ARAD 15.09.2011
4111 PUISOR ADINA CONSTANTA 04.10.2011
4112 PUIU DANUT VICTOR BUCURESTI 27.09.2011
4113 PUIU LILIANA BACAU 05.10.2011
4114 PUIU MARIUS FLORIN SUCEAVA 19.09.2011
4115 PUJINA GABRIEL MARAMURES 20.09.2011
4116 PUPU ANCA ANDREEA DOLJ 03.10.2011
4117 PURCAREA SANDA MARIA DOLJ 30.09.2011
4118 PURCARU CONSTANTIN MEHEDINTI 20.09.2011
4119 PURNAVEL MARIOARA BRAILA 26.09.2011
4120 PUSCAS IOAN MARAMURES 20.09.2011
4121 PUSCAS MARIUS CLUJ 28.09.2011
4122 PUSCAS SEBASTIAN MIHAI MARAMURES 15.09.2011
4123 PUSCAS VASILE BIHOR 05.10.2011
4124 PUSCASIU GHEORGHE BRASOV 26.09.2011
4125 PUSCASU CONSTANTIN IASI 03.10.2011
4126 PUTANU DANUT VASLUI 03.10.2011
4127 PUTERE ION GORJ 28.09.2011
4128 PUTERE SORIN CRISTIAN BUZAU 23.09.2011

November 21, 2011 · admin · No Comments
Tags:  · Posted in: Membri Unear

Lista membrilor titulari UNEAR Litera O

Lista membrilor titulari UNEAR

Litera O

3526 OACA CRISTINA BUCURESTI 29.09.2011
3529 OANA ISBASOIU VLADIMIR BUCURESTI 05.10.2011
3527 OANA MARINELA ALBA 23.09.2011
3528 OANA TIBERIU LIVIU TIMIS 30.09.2011
3530 OANCA MIHAELA NICOLETA GALATI 19.09.2011
3531 OANCEA CORINA MIHAELA SIBIU 03.10.2011
3532 OANCEA DRAGOS GHEORGHE BUZAU 04.10.2011
3533 OANCEA IONELA LAURENTIA BUCURESTI 28.09.2011
3534 OANCEA NEGESCU MIHAELA DIANA BUCURESTI 03.10.2011
3535 OANEA GEORGETA EUGENIA SUCEAVA 05.10.2011
3536 OANTA GHEORGHE STEFAN RADU BRASOV 13.09.2011
3537 OBREJA ALEXANDRU SUCEAVA 26.09.2011
3538 OBREJA MONA LUISA SUCEAVA 26.09.2011
3539 OCHESEL VERONICA BRAILA 19.09.2011
3540 OCROTEALA BOGDAN VIOREL VILCEA 21.09.2011
3541 OFFENBERG MARIA NELUTA HUNEDOARA 21.09.2011
3542 OGICA ANDREEA KARINA BUCURESTI 30.09.2011
3543 OGNANOVICI LAZAR BUCURESTI 27.09.2011
3544 OLAH COLOMAN SATU MARE 28.09.2011
3545 OLALAU SIMONA LETITIA ALBA 23.09.2011
3546 OLAR SEBASTIAN IOAN MURES 15.09.2011
3547 OLARIU CONSTANTIN ILIE GORJ 22.09.2011
3548 OLARIU FIRA CARAS SEVERIN 27.09.2011
3549 OLARIU MARIAN IOAN ARAD 05.10.2011
3550 OLARIU MARIANA TULCEA 26.09.2011
3551 OLARIU RODION OVIDIU MURES 20.09.2011
3552 OLARIU TITU TRAIAN NICOLAE MURES 28.09.2011
3553 OLARU DANIELA FELICIA BUCURESTI 15.09.2011
3554 OLARU ION BRASOV 16.09.2011
3555 OLARU MARIANA BACAU 03.10.2011
3556 OLARU OVIDIU GORJ 03.10.2011
3557 OLENICI ANISOARA SUCEAVA 26.09.2011
3558 OLIMID ADRIAN BUCURESTI 15.09.2011
3562 OLTEAN DAN GLIGOR ALBA 22.09.2011
3559 OLTEAN ILDIKO ARANKA BISTRITA NASAUD 29.09.2011
3560 OLTEAN IOAN BISTRITA NASAUD 29.09.2011
3561 OLTEAN LILIANA BUCURESTI 12.09.2011
3563 OLTEANU ANCA MARIA VILCEA 26.09.2011
3564 OLTEANU AUREL CONSTANTA 30.09.2011
3565 OLTEANU EDMOND ALEXANDRU BUCURESTI 04.10.2011
3566 OLTEANU MADALINA CONSTANTA 30.09.2011
3567 OLTEANU MIHAI VILCEA 26.09.2011
3568 OLTEANU SILVIA ARGES 23.09.2011
3569 OLTEANU VALERICA BUZAU 04.10.2011
3570 OLTEI CRISTIAN VILCEA 14.09.2011
3571 OLTEI ELENA CRISTINA VILCEA 14.09.2011
3572 OLTU VIOREL IULIU TULCEA 29.09.2011
3573 OMORANU ROBERTINA RODICA CONSTANTA 14.09.2011
3574 ONAU ELENA MARIA SALAJ 20.09.2011
3575 ONCIOIU FLORIN RAZVAN CONSTANTA 23.09.2011
3576 ONCIOIU IONICA CONSTANTA 23.09.2011
3577 ONEA SORIN NICOLAE ALBA 23.09.2011
3578 ONEL MIHAI BUCURESTI 29.09.2011
3579 ONET CORINA IONELA MARAMURES 03.10.2011
3580 ONETE BOGDAN TIMIS 20.09.2011
3581 ONICA COSTICA GALATI 04.10.2011
3582 ONIGA MIRCEA BACAU 16.09.2011
3583 ONIGA VASILE SIBIU 29.09.2011
3584 ONOFREI CIPRIAN SUCEAVA 26.09.2011
3585 ONOSA MIHAELA GALATI 22.09.2011
3586 ONOSE VALERIU LAURENTIU GALATI 03.10.2011
3587 ONU ANETA IASI 28.09.2011
3588 OPINCARU MIRELA ROMANITA CONSTANTA 20.09.2011
3589 OPREA ALINA BUCURESTI 03.10.2011
3599 OPREA BARAC IONEL ARGES 19.09.2011
3590 OPREA DORIN CONSTANTA 14.09.2011
3591 OPREA DUMITRU TELEORMAN 15.09.2011
3592 OPREA ELENA PRAHOVA 04.10.2011
3593 OPREA ELENA MARIA GALATI 29.09.2011
3594 OPREA MARGARETA TELEORMAN 03.10.2011
3598 OPREA MARIN OLT 24.09.2011
3595 OPREA PETRE GIURGIU 05.10.2011
3596 OPREA PETRICA VILCEA 27.09.2011
3597 OPREA VALENTIN BUCURESTI 04.10.2011
3600 OPREAN LUCIAN DANIEL CLUJ 14.09.2011
3601 OPREAN PARASCHIVA ALBA 04.10.2011
3602 OPRESCU CLAUDIU LAURENTIU DOLJ 26.09.2011
3603 OPRESCU FLORICA ARGES 27.09.2011
3604 OPRESCU VERONICA DOLJ 26.09.2011
3605 OPRICA MARIEA BRAILA 16.09.2011
3606 OPRIS IOAN EDUARD ARGES 23.09.2011
3607 OPRIS NICULAE BUCURESTI 16.09.2011
3608 OPRISAN TUDOR MIRCEA BUCURESTI 05.10.2011
3609 OPRITA ANGELA ELENA HUNEDOARA 21.09.2011
3610 OPRITA VASILE MATEI HUNEDOARA 21.09.2011
3611 OPROIU MARIA IALOMITA 16.09.2011
3612 ORADAN SCHUTZ DIANA LUCIA ARAD 23.09.2011
3613 ORASANU FLOAREA ARGES 22.09.2011
3614 ORBAN ROZALIA HARGHITA 03.10.2011
3615 ORDEAN DORA MURES 26.09.2011
3616 ORDEAN PERSIDA SILVIA MURES 03.10.2011
3617 ORHA IOAN DANIEL BUCURESTI 12.09.2011
3618 ORHEI ALEXANDRINA SUCEAVA 29.09.2011
3619 ORHEIAN SILVIA SUCEAVA 04.10.2011
3620 ORHEIU CONSTANTIN DOLJ 03.10.2011
3621 ORHEIU DAN GABRIEL DOLJ 03.10.2011
3622 ORHEIU LIVIU CONSTANTIN DOLJ 03.10.2011
3623 OROIAN ANCA LOLA CLUJ 05.10.2011
3624 ORZAN IONEL BRAILA 26.09.2011
3625 ORZESCU SCARLAT IASI 21.09.2011
3626 OSIAC CONSTANTIN DOLJ 29.09.2011
3627 OSIAC IOANA DOLJ 29.09.2011
3628 OSMAN FIDAN BEIRA CONSTANTA 29.09.2011
3629 OSOLOS GABRIELA BACAU 05.10.2011
3630 OSOLOS TATIANA BACAU 03.10.2011
3631 OSTACHE NICOLAE MUGUREL MEHEDINTI 20.09.2011
3632 OTELEA GEORGE CORNELIU BRASOV 05.10.2011
3633 OTELEA TOMA BRASOV 13.09.2011
3634 OTELEANU CRISTINA DANIELA IASI 29.09.2011
3635 OUATU GHEORGHE NEAMT 23.09.2011
3636 OVARI LILIANA SUCEAVA 03.10.2011
3637 OVEZEA ELENA BUCURESTI 12.09.2011

November 21, 2011 · admin · No Comments
Tags:  · Posted in: Membri Unear

Lista membrilor titulari UNEAR Litera N

Lista membrilor titulari UNEAR

Litera N

3308 NACU MANOLE GHEORGHE ARGES 03.10.2011
3309 NADOLU CARMEN MARIA DOLJ 20.09.2011
3310 NAE ANA MARIA BRASOV 16.09.2011
3311 NAE LILIANA CERASELA BRASOV 16.09.2011
3312 NAFORNITA FLORINEL VASLUI 19.09.2011
3313 NAFORNITA LENUTA BACAU 29.09.2011
3314 NAFTALI DANIEL ADRIAN BUCURESTI 05.10.2011
3315 NAGY EDIT BIHOR 29.09.2011
3316 NAGY KATALIN MURES 05.10.2011
3317 NAGY LENKE MURES 19.09.2011
3318 NAGY LUDOVIC COVASNA 28.09.2011
3319 NAGY SZAKACS MARIA MAGDALENA MURES 23.09.2011
3320 NAIDAN NICOLAE MEHEDINTI 03.10.2011
3321 NAIDIN ELENA MARINELA DOLJ 19.09.2011
3322 NAIDIN RODICA SILVIA CONSTANTA 20.09.2011
3323 NAIMAN MARIAN TULCEA 15.09.2011
3324 NAIMAN VIORICA TULCEA 15.09.2011
3325 NALTU IONEL VRANCEA 03.10.2011
3328 NAN COJOCARU MARIA CARAS SEVERIN 30.09.2011
3326 NAN ILIE TIBERIU MURES 15.09.2011
3327 NAN PAULA AURELIA BRAILA 03.10.2011
3329 NANDREA GABRIEL BUCURESTI 14.09.2011
3331 NANU DANIELA ARGES 03.10.2011
3330 NANU DANIELA CONSTANTA 27.09.2011
3332 NANUT GHEORGHE DOLJ 03.10.2011
3333 NAPALKOV CAMELIA SATU MARE 21.09.2011
3334 NAPALKOV EUGEN SATU MARE 21.09.2011
3335 NARCIS IULIAN GOREA BUCURESTI 14.09.2011
3336 NARTEA ROXANA MARIA SIBIU 26.09.2011
3337 NASTASA DORINA GABRIELA BACAU 03.10.2011
3338 NASTASA ILIE BACAU 23.09.2011
3339 NASTASA ION NEAMT 21.09.2011
3340 NASTASA JANA NEAMT 21.09.2011
3341 NASTASE CATALINA ARGES 03.10.2011
3342 NASTASE FLORENTIN VASLUI 19.09.2011
3343 NASTASE ION CALARASI 05.10.2011
3344 NATEA ILIE BRASOV 20.09.2011
3345 NAUZNICOV GHEORGHE BACAU 26.09.2011
3346 NAVALA MONALLISA NICOLETA GIURGIU 21.09.2011
3347 NAVLEA CONSTANTIN GORJ 22.09.2011
3348 NAZAROV IACOB SUCEAVA 30.09.2011
3349 NEACSA VERONICA GORJ 30.09.2011
3350 NEACSU ANA MARIA GALATI 29.09.2011
3351 NEACSU BOGDAN BUCURESTI 05.10.2011
3352 NEACSU CRISTINA BUCURESTI 14.09.2011
3353 NEACSU DUMITRU CONSTANTA 09.09.2011
3354 NEACSU ECATERINA MARICELA IALOMITA 04.10.2011
3355 NEACSU EUGENIA CONSTANTA 09.09.2011
3356 NEACSU FLORINA ARGES 13.09.2011
3357 NEACSU GEORGE AUREL IASI 21.09.2011
3358 NEACSU ILEANA CALARASI 14.09.2011
3359 NEACSU LAURA ALINA CONSTANTA 09.09.2011
3360 NEACSU NICOLAE OVIDIU BUCURESTI 16.09.2011
3361 NEACSU NICU ADRIAN BUZAU 03.10.2011
3362 NEACSU RADU VILCEA 21.09.2011
3363 NEAGA CARMEN ELISABETA TIMIS 19.09.2011
3364 NEAGOE ALEXANDRU BOGDAN DOLJ 05.10.2011
3365 NEAGOE OANA MARIA BUCURESTI 23.09.2011
3366 NEAGU ANCA SUCEAVA 15.09.2011
3375 NEAGU CIPRIAN ARGES 23.09.2011
3367 NEAGU CRISTINA GALATI 26.09.2011
3368 NEAGU DANIELA MARIA PRAHOVA 04.10.2011
3369 NEAGU GEORGIANA GABRIELA IASI 03.10.2011
3370 NEAGU LUCIA BUCURESTI 05.10.2011
3371 NEAGU MARIANA GALATI 30.09.2011
3372 NEAGU SILVIU VALENTIN BUCURESTI 04.10.2011
3373 NEAGU SORIN GORJ 03.10.2011
3374 NEAGU VASILE BRASOV 04.10.2011
3376 NEAMTIU TOADER FLORIN ALBA 23.09.2011
3377 NEBUNU ION GALATI 04.10.2011
3378 NECEA TITU BUCURESTI 20.09.2011
3379 NECHIFOR DORIN IASI 13.09.2011
3380 NECHIFOR EDUARD EMANUEL IASI 22.09.2011
3381 NECHIFOR GABRIEL PETRU VILCEA 30.09.2011
3382 NECHIFOR MIHAIL IASI 16.09.2011
3383 NECHITA EUGEN VASLUI 19.09.2011
3384 NECHITA GENINA ADRIANA VILCEA 21.09.2011
3385 NECIOV DANIELA ALINA TIMIS 22.09.2011
3386 NECIOV IOAN ANDREI TIMIS 22.09.2011
3387 NECSA IOAN BRASOV 28.09.2011
3388 NECSULESCU ECATERINA GALATI 03.10.2011
3389 NECULA EUGENIA ARAD 15.09.2011
3390 NECULA FLORIN ALEXANDRU MURES 04.10.2011
3392 NECULA ION BUZAU 03.10.2011
3391 NECULA RALUCA MARIANA GALATI 04.10.2011
3393 NECULAESCU ELENA DAMBOVITA 21.09.2011
3394 NECULAIASA VASILE IASI 22.09.2011
3395 NECULAU CATALIN IASI 23.09.2011
3396 NECULAU LAURENTIU GALATI 04.10.2011
3397 NECULAU MIHAELA FELOMELA IASI 23.09.2011
3398 NECULCEA IOANA PRAHOVA 19.09.2011
3399 NEDELCU GHEORGHE DAMBOVITA 28.09.2011
3402 NEDELCU ION BUCURESTI 16.09.2011
3400 NEDELCU MIOARA BUZAU 03.10.2011
3401 NEDELCU NICOLAE PRAHOVA 03.10.2011
3403 NEDELCU VLASE MARIANA VRANCEA 20.09.2011
3404 NEDELEA MIHAI DOLJ 26.09.2011
3405 NEDELEA OCTAVIAN DEMETRIAD TELEORMAN 21.09.2011
3406 NEDELEA VERONICA ARGES 20.09.2011
3407 NEDELESCU HORIA VIRGIL BUCURESTI 13.09.2011
3408 NEDELESCU MINODORA VILCEA 21.09.2011
3409 NEDESCU DAN DOLJ 27.09.2011
3410 NEGHINA MARIN OLT 24.09.2011
3411 NEGOESCU VIRGILIUS DAN ALBA 23.09.2011
3412 NEGOITA DANA GEORGIANA VRANCEA 03.10.2011
3413 NEGOITA ELENA GEORGETA BUCURESTI 19.09.2011
3414 NEGOITA MARIA CLUJ 29.09.2011
3415 NEGOITA NICULINA IALOMITA 03.10.2011
3416 NEGOITA RALUCA IOANA ARGES 20.09.2011
3417 NEGOITA VALENTINA STELUTA BUZAU 03.10.2011
3418 NEGREA FLORIN NICOLAE BRASOV 29.09.2011
3419 NEGREA GHEORGHE LAVINIU BRASOV 19.09.2011
3420 NEGREA MARIA DORINA BRASOV 19.09.2011
3421 NEGREA TATIANA GORJ 22.09.2011
3422 NEGREI VICTOR VRANCEA 29.09.2011
3423 NEGRILA CRISTINA OLT 19.09.2011
3424 NEGRILA IONELA TELEORMAN 23.09.2011
3425 NEGRISAN TUDOR TULCEA 27.09.2011
3429 NEGRU CIOBANU MARIANA BACAU 03.10.2011
3426 NEGRU MIHAIL GALATI 15.09.2011
3427 NEGRU MIRCEA CARMEN GALATI 03.10.2011
3428 NEGRU VASILE IASI 30.09.2011
3430 NEGRUT ADINA MARIA TIMIS 29.09.2011
3431 NEGRUT CRISTI GALATI 16.09.2011
3432 NEGRUT LAURA GABRIELA SUCEAVA 21.09.2011
3433 NEGULA IULIA FLORENTINA BUCURESTI 04.10.2011
3434 NEGULEI ELENA BUCURESTI 30.09.2011
3435 NEGULESCU CAMELIA PRAHOVA 16.09.2011
3436 NEGULESCU MARIUS BUCURESTI 15.09.2011
3437 NEGURICI SERGIU TELEORMAN 13.09.2011
3438 NEICU MIHAELA BRAILA 03.10.2011
3439 NEMES GHEORGHE MIHAIL MURES 04.10.2011
3440 NEMES SORIN GHEORGHE MURES 04.10.2011
3441 NEMETHY ISTVAN JOZSEF COVASNA 29.09.2011
3442 NEMTANU ALEXANDRU BACAU 05.10.2011
3443 NETEJORU DRAGOS ION ARGES 15.09.2011
3444 NEZAMALI GHIULER CONSTANTA 16.09.2011
3447 NICA CONSTANTINA GORJ 22.09.2011
3445 NICA DUMITRU BUCURESTI 27.09.2011
3446 NICA VIOLETA CORNELIA PRAHOVA 19.09.2011
3448 NICHIFOR LILIANA AURORA BUCURESTI 27.09.2011
3449 NICHIFOR PAUL BRASOV 27.09.2011
3450 NICHIFOROV LENUTA GALATI 04.10.2011
3451 NICHIMIS VIORICA ALBA 23.09.2011
3452 NICHITOI COSMIN FLORIN IASI 27.09.2011
3453 NICOLA GICU TULCEA 05.10.2011
3454 NICOLAE ANCA CONSTANTA 28.09.2011
3459 NICOLAE CRISTIAN VALI TELEORMAN 15.09.2011
3455 NICOLAE CRISTINA BUCURESTI 15.09.2011
3456 NICOLAE GABRIELA PRAHOVA 05.10.2011
3457 NICOLAE NICOLETA BRASOV 30.09.2011
3458 NICOLAE SORINA CARMEN LIGIA BRASOV 22.09.2011
3460 NICOLAESCU ADRIAN ARGES 14.09.2011
3461 NICOLAICIUC STELIAN BOTOSANI 22.09.2011
3462 NICOLAU DOINA NICOLETA BRASOV 26.09.2011
3463 NICOLAU THEODOR CHRISTIAN PETRU BRASOV 29.09.2011
3464 NICOLCIOIU DUMITRU RADU CARAS SEVERIN 03.10.2011
3465 NICOLCIOIU ELENA CLAUDIA GORJ 03.10.2011
3466 NICOLEANU AUGUSTIN IASI 20.09.2011
3467 NICOLESCU ADRIAN AUREL BUCURESTI 14.09.2011
3468 NICOLESCU ALEXANDRU PRAHOVA 27.09.2011
3469 NICOLESCU ANNA MARIE PRAHOVA 27.09.2011
3470 NICOLESCU AURELIAN DANIEL CALARASI 05.10.2011
3471 NICOLESCU CORNELIU OCTAVIAN TELEORMAN 15.09.2011
3472 NICOLESCU FLORICA BUCURESTI 19.09.2011
3473 NICOLESCU LACRAMIOARA NEAMT 03.10.2011
3474 NICOLOVICI ADRIAN MEHEDINTI 05.10.2011
3475 NICU NICOLAE OLT 24.09.2011
3477 NICULAE MARIAN BRASOV 30.09.2011
3476 NICULAE MARIAN BUCURESTI 26.09.2011
3478 NICULAE MIOARA BUCURESTI 29.09.2011
3479 NICULAE ONORINA BRAILA 26.09.2011
3480 NICULAE SYLVIA BUCURESTI 23.09.2011
3481 NICULAS SERGIU BUCURESTI 30.09.2011
3482 NICULESCU ALEXANDRU BUCURESTI 29.09.2011
3483 NICULESCU VICTORIA CONSTANTA 03.10.2011
3484 NICULESCU VIORICA BRASOV 27.09.2011
3485 NICUTA CONSTANTIN IASI 28.09.2011
3486 NIMARA CATALIN GEORGE GORJ 22.09.2011
3487 NIMARA CONSTANTIN BUCURESTI 29.09.2011
3488 NISIOI GABRIELA DANA SUCEAVA 26.09.2011
3489 NISTEA ANGELA LUCIA BUCURESTI 04.10.2011
3490 NISTEA CRISTIAN CLUJ 23.09.2011
3491 NISTOR CARMEN FLORENTA MURES 26.09.2011
3492 NISTOR DANIELA SEVERINA ARAD 03.10.2011
3493 NISTOR IOAN CLUJ 26.09.2011
3494 NISTOR IRONIM-IOAN HUNEDOARA 28.09.2011
3495 NISTOR MIHAI IOAN BUCURESTI 05.10.2011
3496 NISTOR NECULAI BUCURESTI 16.09.2011
3497 NISTOR PAULA MURES 04.10.2011
3498 NISTOR PETRICA BUCURESTI 16.09.2011
3499 NISTOR VASILE MIHAI MURES 26.09.2011
3500 NISTORESCU CRISTIAN DOLJ 26.09.2011
3501 NISTOROIU GHEORGHE BUCURESTI 23.09.2011
3502 NITA ALEXANDRU BUCURESTI 26.09.2011
3503 NITA DUMITRU PRAHOVA 23.09.2011
3504 NITA ELENA CAMELIA DAMBOVITA 21.09.2011
3505 NITA ELENA MANUELA ILFOV 26.09.2011
3506 NITA FELICIA IALOMITA 15.09.2011
3507 NITA HARICLEEA PRAHOVA 30.09.2011
3508 NITA IONEL VIOREL BUCURESTI 03.10.2011
3509 NITA LAURA SIMONA DOLJ 19.09.2011
3510 NITA PETRE OLT 26.09.2011
3511 NITESCU ANCA MIHAELA BUCURESTI 26.09.2011
3512 NITESCU DAN-NISTOR IASI 16.09.2011
3513 NITESCU GEORGETA-DORINA IASI 16.09.2011
3514 NITU CARMEN LARISA VILCEA 05.10.2011
3515 NITU CORNEL PRAHOVA 15.09.2011
3518 NITU ELENA VASLUI 05.10.2011
3516 NITU NICOLAE ALEXANDRU BUCURESTI 23.09.2011
3517 NITU VIOREL TIMIS 03.10.2011
3519 NODEA ANA BUCURESTI 27.09.2011
3520 NOVAC IONUT BIHOR 22.09.2011
3521 NOVAC MARINEL CATALIN TIMIS 27.09.2011
3522 NOVAC SORINEL BACAU 05.10.2011
3523 NOVACESCU GEORGETA HUNEDOARA 23.09.2011
3524 NUTIU EMIL MURES 19.09.2011
3525 NUTIU SIMONA CRISTINA MURES 19.09.2011

November 21, 2011 · admin · No Comments
Tags:  · Posted in: Membri Unear

Lista membrilor titulari UNEAR Litera M

Lista membrilor titulari UNEAR

Litera M

2751 MACEACA LUCI VIORICA TELEORMAN 03.10.2011
2752 MACOVEI AURORA SUCEAVA 26.09.2011
2753 MACOVEI SIMONA VASLUI 04.10.2011
2754 MACRIS IONUT ALEXANDRU BUCURESTI 05.10.2011
2755 MADARAS DANIELA MARIANA BRAILA 03.10.2011
2756 MADARAS STEFANIA JULIETA CLUJ 23.09.2011
2757 MAFTEI MIRCEA STEFAN BUCURESTI 14.09.2011
2758 MAFTEI RALUCA IOANA BUCURESTI 05.10.2011
2759 MAGEANU CARMEN ARETIA IALOMITA 03.10.2011
2760 MAGEANU SORIN GABRIEL IALOMITA 03.10.2011
2761 MAGHIAR IOAN PRAHOVA 22.09.2011
2762 MAGHIAR MARCEL BIHOR 03.10.2011
2763 MAGHIARI FLORENTINA BUCURESTI 12.09.2011
2764 MAGLASU GABRIEL IONEL BUCURESTI 04.10.2011
2765 MAGULEANU OCTAVIAN CATALIN PRAHOVA 03.10.2011
2766 MAGUREANU IORDAN BUCURESTI 09.09.2011
2767 MAHALIANU CATALINA NEAMT 26.09.2011
2768 MAHIKA VOICONI SORIN CONSTANTIN BUCURESTI 12.09.2011
2769 MAICAN ALEXANDRA TELEORMAN 28.09.2011
2770 MAIER PETRU MURES 26.09.2011
2771 MAILAT DINU SERBAN BRASOV 28.09.2011
2772 MAINERICI CONSTANTIN GORJ 03.10.2011
2773 MALACEA ENIKO BRASOV 23.09.2011
2774 MALAESCU CRISTINA BUCURESTI 14.09.2011
2775 MALAMA CAMELIA IALOMITA 05.10.2011
2776 MALANCIOIU DANIEL ARGES 27.09.2011
2777 MALCINSCHI VIOREL SUCEAVA 21.09.2011
2778 MALES GEORGE CATALIN BOTOSANI 05.10.2011
2779 MALES MIHAELA-ANCA SUCEAVA 21.09.2011
2780 MALINAS GABRIELA TEODORA BISTRITA NASAUD 22.09.2011
2781 MALUREANU ILEANA ARGES 03.10.2011
2782 MAMUT ANA CLUJ 28.09.2011
2783 MAMUT CORNEL CLUJ 28.09.2011
2784 MAN CORNELIA ALBA 26.09.2011
2785 MANATE DANIEL ARAD 30.09.2011
2786 MANCIA AURORA BIHOR 15.09.2011
2787 MANCIUC RADU IASI 05.10.2011
2788 MANDA GHEORGHE TELEORMAN 14.09.2011
2789 MANDRASESCU IULIAN TEODOR IASI 05.10.2011
2790 MANDREA IOAN ALEXANDRU BRASOV 23.09.2011
2791 MANDREA RAMONA BRASOV 23.09.2011
2792 MANDROIU ANDREEA RUXANDRA PRAHOVA 04.10.2011
2793 MANEA ALINA MEHEDINTI 05.10.2011
2794 MANEA CORINA BUCURESTI 29.09.2011
2795 MANEA DANIEL GALATI 29.09.2011
2800 MANEA IOAN BRASOV 23.09.2011
2796 MANEA ION BUCURESTI 23.09.2011
2797 MANEA LAURENTIU IASI 15.09.2011
2798 MANEA MIHAI BRASOV 28.09.2011
2799 MANEA STEFAN CATALINA BUCURESTI 23.09.2011
2801 MANESCU MIHAI BUCURESTI 04.10.2011
2802 MANGU SORIN IULIU HUNEDOARA 29.09.2011
2803 MANOILA DANUT CONSTANTA 23.09.2011
2804 MANOLACHE MIHAELA SUCEAVA 05.10.2011
2805 MANOLACHE PETRUT NEAMT 26.09.2011
2806 MANOLACHE VICTOR MURES 26.09.2011
2807 MANOLE DANIELA BUCURESTI 15.09.2011
2808 MANOLE EMILIA PRAHOVA 23.09.2011
2809 MANOLE GHEORGHE VILCEA 21.09.2011
2810 MANOLE PAVEL VILCEA 03.10.2011
2811 MANOLOIU MAGDALENA BUZAU 04.10.2011
2812 MANTA ALEXANDRU PRAHOVA 19.09.2011
2813 MANTA GABRIEL BUCURESTI 12.09.2011
2814 MANTARAU MARIAN CALARASI 16.09.2011
2815 MANTU DUMITRU CONSTANTA 23.09.2011
2816 MANU ALEXANDRU BUCURESTI 23.09.2011
2817 MANUCU MARIANA GIURGIU 05.10.2011
2818 MARACINE GHEORGHE VASILE BUCURESTI 09.09.2011
2819 MARANDEL ADRIAN BRAILA 26.09.2011
2820 MARASCU MIHAI MARIUS BUCURESTI 19.09.2011
2821 MARCHIS GABRIELA GALATI 03.10.2011
2822 MARCHIS GHEORGHE CARAS SEVERIN 05.10.2011
2823 MARCOV EUGEN BUCURESTI 28.09.2011
2824 MARCOVICIU SORIN STEFAN SIBIU 27.09.2011
2825 MARCU ADRIAN CONSTANTA 22.09.2011
2826 MARCU ALEXANDRU FLORIN BUCURESTI 22.09.2011
2828 MARCU ANDREI BUCURESTI 26.09.2011
2827 MARCU ANDREI DOLJ 19.09.2011
2829 MARCU CONSTANTA BUCURESTI 21.09.2011
2830 MARCU ELENA BACAU 22.09.2011
2831 MARCU IONUT TIMIS 14.09.2011
2832 MARCU IULIAN BRAILA 04.10.2011
2833 MARCU LIVIU MIHAIL IASI 03.10.2011
2834 MARCU MARIA ALBA 22.09.2011
2835 MARCU MARLENA IASI 03.10.2011
2836 MARCU VASILE IALOMITA 03.10.2011
2837 MARCULET CORNELIA BUCURESTI 15.09.2011
2838 MARCULET PAVEL BUCURESTI 15.09.2011
2839 MARCUS MARIANA ARGES 23.09.2011
2840 MARCUS VASILE SATU MARE 19.09.2011
2841 MARDALE HORIA DOLJ 23.09.2011
2842 MARDALE VICTOR GORJ 22.09.2011
2843 MARDAN NATASA CLUJ 05.10.2011
2844 MARDARE AUREL TULCEA 03.10.2011
2845 MARDARE ELENA TULCEA 03.10.2011
2846 MARDARE GEORGE VRANCEA 29.09.2011
2847 MARDARE ROMEO ADRIAN GALATI 26.09.2011
2848 MARDARI RADU GHEORGHE DOLJ 27.09.2011
2849 MARE EMIL SATU MARE 19.09.2011
2850 MARE IOANA ELENA CLUJ 03.10.2011
2851 MARE MARINEL GHEORGHE SATU MARE 15.09.2011
2853 MARE ROSCA MARCEL ANDREI MARAMURES 20.09.2011
2852 MARE VASILE MARAMURES 23.09.2011
2854 MARGARIT CLAUDIA ELENA ARGES 26.09.2011
2855 MARGARITESCU MADALIN DOLJ 19.09.2011
2856 MARGAU CARMEN DOINA GORJ 05.10.2011
2857 MARGHIDAN RAISSA MAGDALENA CRISTINA DOLJ 04.10.2011
2858 MARGINEAN ANA BIHOR 21.09.2011
2859 MARGINEAN IOAN MURES 03.10.2011
2860 MARGINEAN SORIN VASILE BIHOR 05.10.2011
2861 MARGINEANU IOAN BACAU 03.10.2011
2862 MARIA DANIELA GORJ 26.09.2011
2863 MARIAN ALEXANDRU SALAJ 20.09.2011
2864 MARIAN AURELIA VILCEA 21.09.2011
2865 MARIAN CATALIN LUCIAN CLUJ 30.09.2011
2866 MARIAN ION DAMBOVITA 05.10.2011
2867 MARIAN IRINA MARIA BUZAU 26.09.2011
2868 MARIAN MARIA ANGELA HUNEDOARA 05.10.2011
2869 MARIANCIUC PAUL BUCURESTI 26.09.2011
2870 MARICA LUCRETIA IONELA ARGES 19.09.2011
2871 MARICA MARIA VILCEA 04.10.2011
2872 MARICA PETRE PRAHOVA 14.09.2011
2873 MARICA RAMONA SIMINA MURES 04.10.2011
2874 MARICESCU MARIA STEFANIA BUCURESTI 22.09.2011
2875 MARIE SERGIU SEVER CLUJ 15.09.2011
2876 MARIES TRAIAN MARAMURES 23.09.2011
2877 MARIN ADRIAN BACAU 05.10.2011
2878 MARIN ADRIAN MARIUS BUCURESTI 21.09.2011
2879 MARIN ADRIANA BUCURESTI 04.10.2011
2880 MARIN COSTICA VRANCEA 04.10.2011
2881 MARIN CRISTINA BUCURESTI 05.10.2011
2893 MARIN DORU CELESTIN BUCURESTI 29.09.2011
2894 MARIN GENICA BUZAU 03.10.2011
2882 MARIN GEORGICA ADRIANA BUCURESTI 28.09.2011
2883 MARIN ION MARIA BUCURESTI 14.09.2011
2884 MARIN MARICEL NEAMT 23.09.2011
2885 MARIN MARIUS CRISTINEL BRAILA 16.09.2011
2886 MARIN MIHAELA LAURA GALATI 30.09.2011
2887 MARIN MUGUR IULIAN TULCEA 22.09.2011
2888 MARIN PETRICA BUZAU 26.09.2011
2889 MARIN RADU BUCURESTI 16.09.2011
2890 MARIN STEFAN VILCEA 19.09.2011
2891 MARIN TEODORA PRAHOVA 05.10.2011
2892 MARIN VALENTINA DOLJ 29.09.2011
2895 MARINA ION SATU MARE 26.09.2011
2896 MARINACHE NICOLAE MIHAI DOLJ 23.09.2011
2897 MARINCAS GHEORGHE TIMIS 28.09.2011
2898 MARINESCU ANCA ARGES 26.09.2011
2899 MARINESCU AUREL BUZAU 21.09.2011
2905 MARINESCU CONSTANTIN TIMIS 26.09.2011
2906 MARINESCU FLORIN TIMIS 26.09.2011
2900 MARINESCU GEORGETA GABRIELA BUCURESTI 26.09.2011
2901 MARINESCU MARIA BRAILA 22.09.2011
2902 MARINESCU NICOLAE BUCURESTI 23.09.2011
2903 MARINESCU RADU TITUS ILFOV 16.09.2011
2904 MARINESCU VOICA GALATI 04.10.2011
2907 MARIS CAMELIA-ELENA HUNEDOARA 21.09.2011
2908 MARIS DANIEL TIMIS 19.09.2011
2909 MARIS PETRU CRISTIAN BIHOR 03.10.2011
2910 MARKA GABOR MATYAS SATU MARE 03.10.2011
2911 MARMANDIU VICTOR DRAGOS BUCURESTI 21.09.2011
2912 MARSAVELA LUMINITA POLIXENIA CONSTANTA 19.09.2011
2913 MARTIN CEZARINA DAMBOVITA 19.09.2011
2914 MARTON FRANCISC DANIEL SIBIU 29.09.2011
2915 MARTON KATALIN MURES 21.09.2011
2916 MARTON MARIA MURES 05.10.2011
2917 MARUNTELU CATALIN BUCURESTI 19.09.2011
2918 MARZA NECULAI PRAHOVA 23.09.2011
2919 MASCA PETRU MURES 29.09.2011
2920 MASCOV IONESCU EUGENIU GABRIEL BUCURESTI 13.09.2011
2921 MATACHE CRISTINA SIMONA PRAHOVA 19.09.2011
2922 MATAHALA LUCIAN VILCEA 03.10.2011
2923 MATANIE AUREL BACAU 22.09.2011
2924 MATANIE LENUTA BACAU 29.09.2011
2925 MATARAGIU CARMEN TIMIS 27.09.2011
2926 MATCOVSCHI OCTAVIAN IASI 04.10.2011
2927 MATE ADEL MURES 26.09.2011
2928 MATE CORNELIU BACAU 23.09.2011
2929 MATE TORNEA ANDREI MURES 22.09.2011
2930 MATEA AURELIA RODICA DOLJ 05.10.2011
2931 MATEAS CRISTINA CLUJ 14.09.2011
2932 MATEESCU MARIANA DANIELA BUCURESTI 30.09.2011
2933 MATEI ANDREI BRASOV 21.09.2011
2934 MATEI CORVIN IOAN BUCURESTI 14.09.2011
2935 MATEI DANIEL ARGES 27.09.2011
2936 MATEI ELENA IULIANA BUZAU 20.09.2011
2937 MATEI IULIANA IASI 29.09.2011
2938 MATEI PUIU NEAMT 03.10.2011
2939 MATEIASI GHEORGHE DOLJ 19.09.2011
2940 MATHE ATTILA HARGHITA 29.09.2011
2941 MATHE IRINA HARGHITA 29.09.2011
2942 MATIESCU GEORGE DANIEL BUCURESTI 05.10.2011
2943 MATINCA DOMNICA BRAILA 05.10.2011
2944 MATRAN DORIN MEHEDINTI 20.09.2011
2945 MATU CRISTIAN ADRIAN BUCURESTI 23.09.2011
2946 MATU IULIANA BIANCA BUCURESTI 26.09.2011
2947 MAVRODIN MARIA BUZAU 05.10.2011
2948 MAXIM MIHAELA HUNEDOARA 03.10.2011
2949 MAZILESCU CORNEL BUCURESTI 28.09.2011
2950 MAZILU ALEXANDRU RADU BACAU 20.09.2011
2951 MAZILU CONSTANTA CALARASI 05.10.2011
2952 MAZILU ELENA MIHAELA VILCEA 29.09.2011
2953 MAZILU GABRIELA BACAU 12.09.2011
2954 MAZILU ILIE VILCEA 30.09.2011
2955 MAZILU MARIUS CRISTIAN VILCEA 30.09.2011
2956 MAZILU RADU BUCURESTI 03.10.2011
2957 MEDELEAN ALEXANDRU GHEORGHE BUCURESTI 23.09.2011
2958 MEDELEANU MARIANA VASLUI 22.09.2011
2959 MEDESAN NICOLETA BIHOR 26.09.2011
2960 MEDESAN VASILE CRISTIAN BIHOR 30.09.2011
2961 MEGHIESAN ANA VIORICA MURES 21.09.2011
2962 MEICA SORIN BRASOV 16.09.2011
2963 MELEACA GABRIEL BUZAU 03.10.2011
2964 MELEANCA COSTEL SIBIU 28.09.2011
2965 MELINTE ALEXANDRU RAZVAN BUCURESTI 21.09.2011
2966 MELINTE NATALIA LOREDANA BUCURESTI 21.09.2011
2967 MELINTE SORIN VASLUI 19.09.2011
2968 MERAN TEODORA CATALINA BUCURESTI 03.10.2011
2969 MERCAN PETRICA CALARASI 19.09.2011
2970 MERCEAN GINETTE CLUJ 05.10.2011
2971 MERFU ILIE GORJ 22.09.2011
2972 MERLUSCA ANCA IOANA BUCURESTI 12.09.2011
2973 MERLUSCA CONSTANTIN BUCURESTI 12.09.2011
2974 MERZA MONICA ARAD 05.10.2011
2975 MESESEANU CARMEN FLORENTINA CALARASI 30.09.2011
2976 MESIA CRISTINA MURES 21.09.2011
2977 MESIA ION MURES 21.09.2011
2978 MESINA AUREL OLT 24.09.2011
2979 MESSEL MARIUS BRASOV 03.10.2011
2980 MESTERIUC DOREL GHEORGHE SUCEAVA 23.09.2011
2981 MEZDREA STELIAN GORJ 03.10.2011
2982 MEZEI ZSOLT SATU MARE 04.10.2011
2983 MIC NICOLAE ARAD 23.09.2011
2984 MICA MIHAI ROBERT HUNEDOARA 20.09.2011
2985 MICHICHIUC GABRIEL IASI 03.10.2011
2986 MICHICHIUC NECULAI IASI 03.10.2011
2987 MICLE CLAUDIU STEFAN CLUJ 23.09.2011
2988 MICLE NICOLAE ARAD 04.10.2011
2989 MICU DRAGOS VRANCEA 21.09.2011
2990 MICU FLORENTINA BUCURESTI 03.10.2011
2991 MICU MARIA VRANCEA 19.09.2011
2992 MICU VIORICA CONSTANTA 22.09.2011
2993 MICUDA ION DAN ARGES 27.09.2011
2994 MICULA CALIN BIHOR 03.10.2011
2995 MIERLUT ANCA LIVIA BIHOR 28.09.2011
2996 MIERLUTIU MIRCEA MARAMURES 20.09.2011
2997 MIERTOIU FLORIN EUGENIU GIURGIU 16.09.2011
2998 MIHAESCU CONSTANTIN BUCURESTI 28.09.2011
2999 MIHAESCU CRISTINA LUCIANA ARGES 26.09.2011
3000 MIHAESCU DAN OVIDIU IASI 30.09.2011
3001 MIHAESCU DUMITRU ANTON IASI 30.09.2011
3002 MIHAESCU MARIA IASI 21.09.2011
3003 MIHAESCU MARTA PIA BUCURESTI 20.09.2011
3004 MIHAI ANCA NICOLETA TULCEA 19.09.2011
3005 MIHAI CATALINA MARIANA BUCURESTI 20.09.2011
3006 MIHAI CRISTIAN ARGES 03.10.2011
3007 MIHAI DAN FLORIN BUCURESTI 27.09.2011
3008 MIHAI ELENA DORINA BUZAU 26.09.2011
3009 MIHAI EUGENIU CONSTANTA 22.09.2011
3010 MIHAI GRIGORE BUCURESTI 26.09.2011
3011 MIHAI ILIE GORJ 29.09.2011
3012 MIHAI IRINA CONSTANTA BUCURESTI 03.10.2011
3013 MIHAI MARGARIT CONSTANTA 16.09.2011
3019 MIHAI MARIAN GALATI 03.10.2011
3014 MIHAI MARICICA VALENTINA BUCURESTI 03.10.2011
3015 MIHAI NORU BUCURESTI 16.09.2011
3016 MIHAI TUDOR LAURENTIU VASLUI 03.10.2011
3017 MIHAI VALENTIN PRAHOVA 28.09.2011
3018 MIHAI VALERIAN BUCURESTI 05.10.2011
3020 MIHAILA DUMITRU BUCURESTI 09.09.2011
3021 MIHAILA IOAN BUCURESTI 28.09.2011
3022 MIHAILA RODICA MIHAELA BUCURESTI 13.09.2011
3023 MIHAILA SIMONA MIHAELA BUCURESTI 28.09.2011
3024 MIHAILESCU ION ARGES 19.09.2011
3025 MIHAILESCU MARIA ARGES 03.10.2011
3026 MIHAITA GHEORGHE GORJ 26.09.2011
3027 MIHALACHE ARSENIE SAMOIL SUCEAVA 03.10.2011
3028 MIHALACHE CRISTIAN BOTOSANI 22.09.2011
3029 MIHALACHE FILOFTEIA CATALINA BUCURESTI 21.09.2011
3030 MIHALACHE FLORIN BUZAU 19.09.2011
3031 MIHALACHE FLORINA ARGES 30.09.2011
3032 MIHALCA IOAN MARCU SATU MARE 23.09.2011
3033 MIHALCEA CRISTINEL BACAU 03.10.2011
3034 MIHALCEA VIOREL BUZAU 15.09.2011
3035 MIHALCIUC CAMELIA CATALINA SUCEAVA 03.10.2011
3036 MIHALCIUC NICOLAE BISTRITA NASAUD 03.10.2011
3037 MIHALYDEAK PAVEL HARGHITA 20.09.2011
3038 MIHART ANA MARIA CRISTINA BUCURESTI 23.09.2011
3039 MIHELE ADRIAN AUREL BIHOR 05.10.2011
3040 MIHOC ANGELA BACAU 05.10.2011
3041 MIHOCI IULIA CARMELA GIURGIU 27.09.2011
3042 MIHU FLORIAN SIBIU 28.09.2011
3043 MIHUL ECATERINA CATRINEL BRASOV 04.10.2011
3044 MIHUT FIRUT CARAS SEVERIN 27.09.2011
3045 MIHUT MIRCEA BRASOV 29.09.2011
3046 MIHUT VIRGIL TIMIS 21.09.2011
3047 MIHUTESCU CRISTIAN MEHEDINTI 20.09.2011
3048 MIKLEA ISTVAN MURES 04.10.2011
3049 MIKO NIMROD COVASNA 29.09.2011
3050 MIKO ZSUZSANNA COVASNA 29.09.2011
3051 MILA SILVIA BUCURESTI 28.09.2011
3052 MILANOVICI ALEXANDRU OCTAVIAN TIMIS 19.09.2011
3053 MILEA DAN BUCURESTI 04.10.2011
3054 MILEA NICOLAE BUCURESTI 21.09.2011
3055 MILEA ROXANA ELENA BUCURESTI 04.10.2011
3056 MILIA EMIL GALATI 19.09.2011
3057 MILIA TEODORA CLUJ 30.09.2011
3058 MILIAN DAN DORIN CONSTANTA 15.09.2011
3059 MILIAN MIHAELA CORNELIA CONSTANTA 15.09.2011
3060 MILITARU ALEXANDRU BOGDAN ILFOV 23.09.2011
3062 MILITARU CORNELIU BUCURESTI 12.09.2011
3061 MILITARU DANIEL MARIUS BUCURESTI 19.09.2011
3063 MILITARU MARIANA ANGELICA GORJ 04.10.2011
3064 MILODIN SIMONA ELENA HUNEDOARA 05.10.2011
3065 MILU CONSTANTIN BACAU 16.09.2011
3066 MINCA VALERIA BUCURESTI 30.09.2011
3067 MINCU AUGUSTIN OLT 26.09.2011
3068 MINCULESCU BOGDAN PRAHOVA 23.09.2011
3069 MINDA IOAN TIMIS 16.09.2011
3070 MINDRILA IOAN DORU NEAMT 27.09.2011
3071 MINDRU OVIDIU CIPRIAN MURES 26.09.2011
3072 MINICAN IOAN SUCEAVA 04.10.2011
3073 MINICAN VIORICA SUCEAVA 04.10.2011
3074 MINIGA CARMEN SUCEAVA 21.09.2011
3075 MINIGA CODRUT SUCEAVA 21.09.2011
3076 MINOVICI GABRIELA DOINA BUCURESTI 13.09.2011
3077 MIRA ANTOANETA BUCURESTI 27.09.2011
3078 MIRCEA ANDREIA BUCURESTI 13.09.2011
3079 MIRCEA CLAUDIU BRASOV 26.09.2011
3080 MIRCEA MARIA LELIA BUCURESTI 26.09.2011
3081 MIRCEA MIHAI CLUJ 28.09.2011
3082 MIRCEA OVIDIU SIBIU 05.10.2011
3083 MIRCEA SPIRU BUCURESTI 29.09.2011
3084 MIREANU CRISTIAN PETRU NEAMT 05.10.2011
3085 MIRICA CONSTANTIN DRAGOS BUCURESTI 14.09.2011
3086 MIRICA LAURENTIU BUZAU 26.09.2011
3087 MIRICA MARCELA CAMELIA BUZAU 26.09.2011
3088 MIRITA TEODOR CONSTANTA 09.09.2011
3089 MIRON ANISOARA BOTOSANI 22.09.2011
3090 MIRON CIPRIAN PETRU SUCEAVA 29.09.2011
3091 MIRON DORU IASI 26.09.2011
3092 MIRON SANDICA GALATI 04.10.2011
3093 MIRONESCU ELENA BRASOV 23.09.2011
3094 MISIUC LIVIA SUCEAVA 03.10.2011
3095 MITAN ION TULCEA 05.10.2011
3096 MITEA NELUTA CONSTANTA 05.10.2011
3097 MITITELU CATALIN ALEXANDRU BUZAU 19.09.2011
3098 MITITELU CORNELIU IASI 22.09.2011
3099 MITITELU LENUTA IASI 22.09.2011
3100 MITOAICA LIVIU DUMITRU MEHEDINTI 03.10.2011
3101 MITOI GABRIELA GORJ 22.09.2011
3102 MITRACHE VICTORIA OLT 24.09.2011
3103 MITRACHIOIU GABRIELA MIHAELA DOLJ 19.09.2011
3104 MITRAN DAN CONSTANTA 03.10.2011
3105 MITRAN PITICU VALENTINA VERONICA TELEORMAN 16.09.2011
3106 MITREA DORINA MARIETA SATU MARE 27.09.2011
3107 MITREA DRAGOS CRISTIAN BUCURESTI 04.10.2011
3108 MITREA IOANA ADINA CLUJ 27.09.2011
3109 MITREA IZABEL ELENA GALATI 19.09.2011
3113 MITREA MARIA BUCURESTI 28.09.2011
3110 MITREA MARIANA GIURGIU 03.10.2011
3111 MITREA MIHAELA MONICA BRASOV 30.09.2011
3112 MITREA SORIN GORJ 03.10.2011
3114 MITRICA ADRIANA TIMIS 29.09.2011
3115 MITRICA ROMEO CRISTIAN BIHOR 28.09.2011
3117 MITROFAN MIHU ANDREEA ANA SIBIU 16.09.2011
3116 MITROFAN SOFIA BACAU 05.10.2011
3118 MITROI AURELIAN DUMITRU DOLJ 26.09.2011
3119 MITROI MARIA ANA BRASOV 04.10.2011
3120 MITRUTA GERARD ROBERTO IASI 16.09.2011
3121 MITRUTA LUCIA IASI 16.09.2011
3122 MITU ION MEHEDINTI 05.10.2011
3123 MITU IRINA MIHAELA VILCEA 05.10.2011
3124 MITU MIRCEA CRISTIAN MEHEDINTI 05.10.2011
3125 MITULSCHI IULIANA ANCA SUCEAVA 05.10.2011
3126 MIU CONSTANTIN ADRIAN ARGES 05.10.2011
3128 MIU CONSTANTIN IOAN TEODOR TIMIS 26.09.2011
3127 MIU GRIGORE GORJ 26.09.2011
3129 MIZGAN PARASCHIVA BRASOV 28.09.2011
3130 MLADIN MIRCEA TIBERIU ARAD 03.10.2011
3131 MOANTA ALEXANDRU DOLJ 26.09.2011
3132 MOCAN EMIL HUNEDOARA 21.09.2011
3133 MOCANU DORU VASLUI 29.09.2011
3134 MOCANU GHEORGHE CONSTANTA 22.09.2011
3135 MOCANU IOAN BACAU 29.09.2011
3136 MOCANU IONEL BUCURESTI 27.09.2011
3137 MOCANU IULIAN VRANCEA 04.10.2011
3138 MOCANU VIOREL VASLUI 28.09.2011
3139 MODORA GIGI AURELIAN DOLJ 26.09.2011
3140 MODORCEA OVIDIU VASILE MURES 04.10.2011
3141 MOGA ANDREI IOAN CLUJ 15.09.2011
3142 MOGA ANNA MARIA CALARASI 19.09.2011
3143 MOGA MIHAELA CLUJ 15.09.2011
3144 MOGILDEA CATALIN DANIEL VASLUI 05.10.2011
3145 MOGOS EUGEN SUCEAVA 03.10.2011
3146 MOGOS GEORGE MARIAN VRANCEA 03.10.2011
3147 MOGOS GICUTA VRANCEA 03.10.2011
5354 MOGOS VIORICA IALOMITA 05.10.2011
3148 MOGOS VIORICA VETA BRAILA 26.09.2011
3149 MOGUT MARIANA HUNEDOARA 28.09.2011
3150 MOHONEA VICTOR TULCEA 15.09.2011
3151 MOICEANU CONSTANTIN ARGES 03.10.2011
3152 MOIGRADAN GHEORGHE CLUJ 27.09.2011
3153 MOIS GHEORGHE MARAMURES 20.09.2011
3154 MOISA MIHAELA ALEXANDRA CARAS SEVERIN 30.09.2011
3155 MOISA NICOLETA BACAU 05.10.2011
3156 MOISANU AUREL IASI 15.09.2011
3157 MOISANU VALI PAUL GALATI 03.10.2011
3158 MOISE ADRIAN OVIDIU SATU MARE 14.09.2011
3159 MOISE CLAUDIU HORATIU SATU MARE 14.09.2011
3160 MOISE LUMINITA ELENA GALATI 29.09.2011
3161 MOISE NICORINA ARGES 23.09.2011
3162 MOISI MARIUS MIHAI SALAJ 15.09.2011
3163 MOJOLIC ANA MARAMURES 20.09.2011
3164 MOLAC AURORA BUCURESTI 04.10.2011
3165 MOLAC MARIUS BUCURESTI 04.10.2011
3166 MOLAC TOADER ION BUCURESTI 04.10.2011
3167 MOLDOVAN AUREL TEODOR BRASOV 30.09.2011
3184 MOLDOVAN BORSOS MELINDA MURES 19.09.2011
3185 MOLDOVAN FULEA CRISTIAN BOGDAN SIBIU 26.09.2011
3182 MOLDOVAN HORIA MARIUS BIHOR 19.09.2011
3168 MOLDOVAN IOAN CLUJ 14.09.2011
3169 MOLDOVAN LIVIU MURES 29.09.2011
3170 MOLDOVAN MALVINA SIBIU 03.10.2011
3186 MOLDOVAN MANEA MARIANA SATU MARE 28.09.2011
3171 MOLDOVAN MARIA OLIMPIA MONICA MARAMURES 23.09.2011
3172 MOLDOVAN MIHAELA CODRUTA CLUJ 13.09.2011
3173 MOLDOVAN PETRUTA MONICA MURES 23.09.2011
3174 MOLDOVAN RALUCA CLUJ 26.09.2011
3175 MOLDOVAN RUCSANDRA LIVIA CLUJ 15.09.2011
3176 MOLDOVAN SANDA RODICA CLUJ 14.09.2011
3177 MOLDOVAN SILVIA MARIA CLUJ 27.09.2011
3178 MOLDOVAN SIMONA CAMELIA CLUJ 14.09.2011
3179 MOLDOVAN TUDOR MURES 05.10.2011
3180 MOLDOVAN VASILE BISTRITA NASAUD 29.09.2011
3181 MOLDOVAN VASILE MARAMURES 30.09.2011
3183 MOLDOVAN VASILE SALAJ 20.09.2011
3187 MOLDOVANU GELU NEAMT 28.09.2011
3188 MOLDOVEANU CONSTANTIN BRASOV 15.09.2011
3193 MOLDOVEANU DANIELA CORINA BUCURESTI 15.09.2011
3189 MOLDOVEANU FLORIN BUCURESTI 23.09.2011
3190 MOLDOVEANU ION ARGES 23.09.2011
3194 MOLDOVEANU MARIA CORINA BUCURESTI 14.09.2011
3191 MOLDOVEANU VALERIU IASI 26.09.2011
3192 MOLDOVEANU VICTOR ALEXANDRU BUCURESTI 27.09.2011
3195 MOLNAR ANTON HARGHITA 19.09.2011
3196 MOLNAR IOANA MARIA GALATI 03.10.2011
3197 MOLNAR MARIA CLARA BIHOR 03.10.2011
3198 MOLODAU MARICEL BUCURESTI 30.09.2011
3199 MONDAN GHIORGHE NEAMT 03.10.2011
3200 MORA CSABA BISTRITA NASAUD 29.09.2011
3201 MORAR ALEXANDRU SALAJ 26.09.2011
3202 MORAR DANA MURES 26.09.2011
3203 MORAR DEITA BISTRITA NASAUD 29.09.2011
3204 MORAR MATEI BRASOV 26.09.2011
3206 MORARIU GEORGETA ANCA HUNEDOARA 20.09.2011
3205 MORARIU LAVINIA CORINA IASI 04.10.2011
3207 MORARU ADRIANA IASI 26.09.2011
3208 MORARU GEORGETA DOLJ 21.09.2011
3213 MORARU LAURA CLAUDIA IASI 03.10.2011
3209 MORARU MADALIN BUCURESTI 26.09.2011
3210 MORARU RODICA BUCURESTI 16.09.2011
3212 MORARU VALERICA BACAU 03.10.2011
3211 MORARU VALERICA BRAILA 29.09.2011
3214 MORISCA DANIELA MARICICA SUCEAVA 28.09.2011
3215 MORISCA VIORICA VIOLETA SUCEAVA 28.09.2011
3216 MORNEA MARIA HUNEDOARA 27.09.2011
3217 MOROEANU IULIANA BUCURESTI 05.10.2011
3218 MOROIANU MIHAELA IALOMITA 03.10.2011
3219 MOROSAN IOAN SUCEAVA 19.09.2011
3220 MOROSAN MIHAI BISTRITA NASAUD 29.09.2011
3221 MOROSAN MIHAI ALEXANDRU SUCEAVA 26.09.2011
3222 MOROSAN MIHAIL SUCEAVA 05.10.2011
3223 MOSESCU VALERIU IALOMITA 14.09.2011
3224 MOSOARCA MARIUS TIMIS 03.10.2011
3225 MOSOARCA TATIANA CARMEN TIMIS 03.10.2011
3226 MOSTEORU LINDA CARAS SEVERIN 30.09.2011
3227 MOT MONICA FELICIA MEHEDINTI 05.10.2011
3228 MOTEA SORIN IOAN BUCURESTI 19.09.2011
3229 MOTIU RADU PETRU TIMIS 26.09.2011
3230 MOTOONU MIOARA OLT 19.09.2011
3231 MOTORGEANU RODICA GORJ 26.09.2011
3232 MOTOROIU IULIAN ROMEO BUZAU 16.09.2011
3233 MOTOTOLEA CORNELIU BUCURESTI 14.09.2011
3234 MOTREA ADRIAN TIMIS 27.09.2011
3235 MOTRONEA PETRU SIBIU 04.10.2011
3236 MRAZ TIBERIU BIHOR 03.10.2011
3237 MREJEA PANESCU VALENTIN BUCURESTI 16.09.2011
3238 MUCEA VALENTIN DAN ALBA 03.10.2011
3239 MUCIBABICI MARIANA BUCURESTI 15.09.2011
3240 MUCILEANU BOGDAN TULCEA 27.09.2011
3241 MUHULET ALINA TULCEA 20.09.2011
3242 MUNCACIU EMILIA MARIA MURES 03.10.2011
3243 MUNGIU RALUCA MARIA BUCURESTI 28.09.2011
3244 MUNJIU OVIDIU IASI 26.09.2011
3245 MUNTEA MARINEL HUNEDOARA 20.09.2011
3255 MUNTEAN ANGELA LUCIA HUNEDOARA 29.09.2011
3246 MUNTEAN AURICA HUNEDOARA 27.09.2011
3247 MUNTEAN GHEORGHE CARAS SEVERIN 21.09.2011
3248 MUNTEAN HORATIU MURES 23.09.2011
3249 MUNTEAN IOAN ALBA 23.09.2011
3250 MUNTEAN IOANA SUCEAVA 26.09.2011
3251 MUNTEAN IONEL BUCURESTI 04.10.2011
3252 MUNTEAN STEFAN LUCIAN TIMIS 29.09.2011
3253 MUNTEAN VALENTINA MURES 29.09.2011
3254 MUNTEAN VERONICA BRASOV 26.09.2011
3256 MUNTEANU ANETA GALATI 29.09.2011
3257 MUNTEANU AURORA SPERANTA BUCURESTI 29.09.2011
3258 MUNTEANU CIPRIAN COSTEL VASLUI 19.09.2011
3259 MUNTEANU CRISTINA ELENA CONSTANTA 27.09.2011
3260 MUNTEANU DACIANA ELENA BRASOV 13.09.2011
3261 MUNTEANU ELENA GORJ 22.09.2011
3262 MUNTEANU FLORIN DANIEL GORJ 22.09.2011
3263 MUNTEANU GABRIEL RAYMONDO BUCURESTI 04.10.2011
3264 MUNTEANU GEORGE VRANCEA 19.09.2011
3265 MUNTEANU IRENA CONSTANTA 13.09.2011
3266 MUNTEANU LAURA BUCURESTI 27.09.2011
3267 MUNTEANU MIHAI SORIN SUCEAVA 20.09.2011
3268 MUNTEANU NICOLETA ASPAZIA SUCEAVA 04.10.2011
3269 MUNTEANU OVIDIU BACAU 23.09.2011
3270 MUNTEANU RADU MIHAI CONSTANTA 13.09.2011
3271 MUNTEANU VALERIA BACAU 23.09.2011
3272 MUNTEANU VASILE VASLUI 30.09.2011
3273 MUNTEANU VERGINIA CONSTANTA 26.09.2011
3274 MUNTEANU VIORICA BRASOV 13.09.2011
3275 MURAR JULIA TIMIS 05.10.2011
3276 MURARASU EMANUEL IASI 05.10.2011
3277 MURARITA ILIE DOLJ 19.09.2011
3278 MURCZKO ROBERT CRISTIAN MARAMURES 16.09.2011
3279 MURESAN DORINA BISTRITA NASAUD 29.09.2011
3280 MURESAN GABRIEL VILCEA 21.09.2011
3281 MURESAN IOAN AUREL HARGHITA 26.09.2011
3282 MURESAN LAVINIA FLORICA SALAJ 29.09.2011
3283 MURESAN MARINEL DANUT CLUJ 26.09.2011
3284 MURESAN MIRCEA-CORNEL CLUJ 13.09.2011
3285 MURESAN TRAIAN CLUJ 26.09.2011
3286 MURESAN VIORICA NICOLETA ALINA CLUJ 19.09.2011
3287 MURGU SIMONA CONSTANTA 29.09.2011
3288 MURIN CRISTINA SUCEAVA 26.09.2011
3289 MURIN OVIDIU DORIN SUCEAVA 26.09.2011
3290 MUSAT ALEXANDRU BUCURESTI 30.09.2011
3291 MUSAT DORIAN FLORIN BRAILA 03.10.2011
3292 MUSAT IOAN BUCURESTI 15.09.2011
3293 MUSAT MARINELA IALOMITA 15.09.2011
3294 MUSCA FLORIN GALATI 19.09.2011
3295 MUSCOIU GHEORGHE BRASOV 04.10.2011
3296 MUSTAREATA TANIA BUCURESTI 15.09.2011
3297 MUSTATA CRISTINA MARIANA MEHEDINTI 05.10.2011
3298 MUSTATEA DRAGOS COSMIN PRAHOVA 05.10.2011
3299 MUSTATEA ELENA PRAHOVA 23.09.2011
3300 MUSTATEA IOSIF PRAHOVA 23.09.2011
3301 MUSTATEA MARINELA PRAHOVA 05.10.2011
3302 MUT GEORGE DANIEL BRASOV 28.09.2011
3303 MUTHI ADRIAN GELU BISTRITA NASAUD 29.09.2011
3304 MUTHI CAMELIA BISTRITA NASAUD 29.09.2011
3305 MUTIU EMILIA CATALINA BIHOR 03.10.2011
3306 MUTNEAN OPREA VIORICA EUGENIA CLUJ 03.10.2011
3307 MUZURAN CRISTIAN CONSTANTIN HUNEDOARA 26.09.2011

November 21, 2011 · admin · No Comments
Tags:  · Posted in: Membri Unear

Lista expertilor evaluatori, membri titulari UNEAR

Lista expertilor evaluatori membri titulari UNEAR

Lista persoanelor care îndeplinesc condițiile de dobândire a calității de evaluator autorizat  în conformitate cu prevederile art. 32, al. (4) din O.G. nr. 24/2011 .
Lista membrilor titulari UNEAR

A B C D E F G H I J K L M N O P R S S T T U V W X Z

 

November 21, 2011 · admin · No Comments
Posted in: Membri Unear

Lista membrilor titulari UNEAR Litera L

Lista membrilor titulari UNEAR

Litera L

 

2632 LACATUS CARMEN BUCURESTI 03.10.2011
2631 LACATUS MARIUS BRAILA 14.09.2011
2633 LACATUSU IOAN LIDIU OLT 24.09.2011
2634 LACATUSU IONELA ELVIRA OLT 24.09.2011
2635 LADARU GEORGIANA RALUCA ARGES 30.09.2011
2636 LAIBER VICTOR CONSTANTA 22.09.2011
2637 LAIU MARIA TULCEA 19.09.2011
2638 LAKATOS SIMONA FLORENTINA SATU MARE 23.09.2011
2639 LALU ADRIANA BUCURESTI 05.10.2011
2640 LANGU SORIN GALATI 03.10.2011
2641 LAPADAT AURELIA SIMONA MEHEDINTI 03.10.2011
2642 LAPADAT GHEORGHE DOLJ 27.09.2011
2643 LAPADAT REMUS HUNEDOARA 27.09.2011
2644 LAPADEAN STEFAN ARGES 19.09.2011
2645 LAPUSNEANU DACMIRA SUCEAVA 26.09.2011
2646 LARION DECEBAL BRASOV 23.09.2011
2647 LASCAR CRISTIAN BUCURESTI 26.09.2011
2648 LASLAU MILUTIN ALIN ALBA 22.09.2011
2649 LASZLO CORNELIA HUNEDOARA 15.09.2011
2650 LATCAN TOMITA VRANCEA 03.10.2011
2651 LATCU NICOLAE SUCEAVA 03.10.2011
2652 LAZANU MIHAELA IASI 03.10.2011
2653 LAZAR ALINA ELENA BACAU 30.09.2011
2661 LAZAR ANTON BACAU 03.10.2011
2654 LAZAR BOGDAN BUCURESTI 05.10.2011
2655 LAZAR CRISTIAN MARIUS TIMIS 27.09.2011
2656 LAZAR DAN BUCURESTI 29.09.2011
2657 LAZAR ELENA LACRAMIOARA BACAU 05.10.2011
2658 LAZAR FELICIA NARCISA BUCURESTI 04.10.2011
2659 LAZAR LAURENTIU AURELIAN BUCURESTI 19.09.2011
2660 LAZAR VASILE MARIUS IASI 26.09.2011
2662 LAZAROAIA REMULUS CONSTANTA 03.10.2011
2663 LAZAROVICI OLTEA GEORGETA SUCEAVA 03.10.2011
2664 LAZARUC CATALIN ADRIAN BOTOSANI 22.09.2011
2665 LAZEA LIVIA BIHOR 20.09.2011
2666 LAZURAN SORIN DORIAN BIHOR 29.09.2011
2667 LEAH NICOLAE BIHOR 28.09.2011
2668 LEAHU CRISTINA BACAU 21.09.2011
2669 LEAHU IOAN IASI 05.10.2011
2670 LEAT VASILE NEAMT 29.09.2011
2671 LEDAN MUNTEAN SANDOR COVASNA 29.09.2011
2672 LEFTER TUDOR TULCEA 28.09.2011
2673 LEFTERICA AUREL BUCURESTI 27.09.2011
2674 LEGIAN DUMITRU MURES 21.09.2011
2675 LENGHEN VIRGINIA BUCURESTI 29.09.2011
2676 LEON GHIORGHITA BUCURESTI 14.09.2011
2677 LEONIDA LILIANA MIHAELA HUNEDOARA 30.09.2011
2678 LEONTE EMIL BOTOSANI 26.09.2011
2679 LEONTIE NICOLETA MIHAELA IASI 30.09.2011
2680 LEOTESCU MIHAI CRISTIAN DAMBOVITA 21.09.2011
2681 LEPADAT ANDREEA DOMNICA BUCURESTI 04.10.2011
2682 LEPADATU ZOITA GALATI 29.09.2011
2683 LESCAE STOICA IALOMITA 14.09.2011
2684 LEUCEA LUCIAN MIHAI TIMIS 27.09.2011
2685 LEUCUTA MANUELA ARAD 03.10.2011
2686 LEUTSCHAFT GUNTER RAIMAR SIBIU 22.09.2011
2687 LEVENTU ION MIRCEA BUCURESTI 04.10.2011
2688 LIBIU GEORGETA BUCURESTI 15.09.2011
2689 LICIU ADRIAN CAROL VASLUI 04.10.2011
2690 LICIU CLAUDIU NARCIS VASLUI 04.10.2011
2691 LICIU ELENA CONSTANTA 29.09.2011
2692 LICIU FLOREA OLT 24.09.2011
2693 LICURICI GHEORGHE SUCEAVA 05.10.2011
2694 LICURICI IRINA SUCEAVA 05.10.2011
2695 LILE RAMONA ARAD 03.10.2011
2696 LILIECEANU MARIEA DOLJ 23.09.2011
2697 LILIECEANU TRAIAN DOLJ 23.09.2011
2698 LIMONA ALEXANDRU IALOMITA 19.09.2011
2699 LINTARU VASILE DAN BUCURESTI 09.09.2011
2700 LIRA MARCU MARIA LORI OLT 22.09.2011
2701 LIS ELENA CARMEN ARGES 03.10.2011
2702 LITOIU MARIANA MEHEDINTI 03.10.2011
2703 LOCOVEI EUGENIA BUCURESTI 05.10.2011
2704 LODROMAN GEORGIANA AURA HUNEDOARA 23.09.2011
2705 LODROMANEANU MIRCEA SIBIU 29.09.2011
2706 LOFELMAN ANCA DOLJ 23.09.2011
2707 LOGASCU GABRIELA RALUCA GORJ 05.10.2011
2708 LOGHIN LACRAMIOARA SUCEAVA 26.09.2011
2709 LORETA CAUTES SUCEAVA 14.09.2011
2710 LOSONTI MEDANA MIRUNA CLUJ 22.09.2011
2711 LOTH VIOREL IONEL TIMIS 21.09.2011
2712 LUBINSCHI NICOLAE ADRIAN CLUJ 20.09.2011
2713 LUCA COSMIN GORJ 26.09.2011
2714 LUCA FLORICA ARAD 05.10.2011
2715 LUCA IORDAN TULCEA 05.10.2011
2716 LUCA RAFAEL IONUT VASLUI 15.09.2011
2717 LUCACIU CALIN GRIGORE BIHOR 03.10.2011
2718 LUCACIU LIVIU TRAIAN MEHEDINTI 20.09.2011
2719 LUCEA SABIN ADRIAN ARAD 15.09.2011
2720 LUCHIAN MIHAIL GABRIEL SUCEAVA 04.10.2011
2721 LUCHIAN PETRU BUCURESTI 04.10.2011
2722 LUCHIAN PETRUTA IULIA IASI 30.09.2011
2723 LUCUS CRINA MARIA MARAMURES 23.09.2011
2724 LULEA DANIELA BUCURESTI 20.09.2011
2725 LUNGESCU MARILENA STELA PRAHOVA 05.10.2011
2726 LUNGOCI PETRICA HUNEDOARA 27.09.2011
2727 LUNGU ADRIAN BACAU 29.09.2011
2728 LUNGU ADRIANA BUCURESTI 19.09.2011
2729 LUNGU CATALIN DANIEL TIMIS 04.10.2011
2730 LUNGU GAVRIL CLUJ 16.09.2011
2731 LUNGU GICUTA GALATI 03.10.2011
2733 LUNGU MARILENA MEHEDINTI 05.10.2011
2732 LUNGU MARIUS BUCURESTI 03.10.2011
2734 LUPAS LUCIAN CLUJ 05.10.2011
2735 LUPEA RODICA BUCURESTI 04.10.2011
2736 LUPES MANUELA BUCURESTI 03.10.2011
2737 LUPESCU VLAD CSABA CARAS SEVERIN 27.09.2011
2738 LUPOU MARIA LAURA CLUJ 26.09.2011
2739 LUPSA ELENA CRISTINA BRAILA 15.09.2011
2740 LUPSA ERIKA EVA SATU MARE 22.09.2011
2741 LUPSA MARINEL BRAILA 15.09.2011
2742 LUPSE MIRCEA ANTONIN MARAMURES 20.09.2011
2746 LUPU DRAGOS NICOLAE BUCURESTI 16.09.2011
2743 LUPU IONUT VRANCEA 26.09.2011
2744 LUPU IRINA SVETLANA BUCURESTI 12.09.2011
2745 LUPU LINA FLORENTINA GALATI 03.10.2011
2747 LUPULESCU GRIGORE GORJ 19.09.2011
2748 LUPULESCU LIVIUS STEFAN TIMIS 23.09.2011
2749 LUPUSORU COSTICA BACAU 23.09.2011
2750 LUTA EUSEBIU VASILE BUCURESTI 05.10.2011

November 21, 2011 · admin · No Comments
Tags:  · Posted in: Membri Unear

Lista membrilor titulari UNEAR Litera K

Lista membrilor titulari UNEAR

Litera K

2608 KABDEBO LADISLAU ANDREI HARGHITA 29.09.2011
2609 KAJAN JANOS HARGHITA 20.09.2011
2610 KALL FRANCISC ANDREI IASI 27.09.2011
2611 KALMAR GABRIELA DIANA BIHOR 20.09.2011
2612 KARACSONYI ALEXANDRU MARAMURES 23.09.2011
2613 KARDOS AGNETA TIMIS 03.10.2011
2614 KARPATI MANUELA ARAD 16.09.2011
2615 KERESZTESI ANA MURES 26.09.2011
2616 KIHAIA VASI BUCURESTI 03.10.2011
2617 KIRSTIUK CARMEN GIANINA SUCEAVA 28.09.2011
2618 KIS ANGELA MURES 22.09.2011
2619 KISS CARMEN GICA COVASNA 28.09.2011
2620 KISS GEZA MURES 05.10.2011
2621 KISS GHEORGHE MURES 26.09.2011
2622 KITU PLOESTEANU DANA BUCURESTI 04.10.2011
2623 KOCS LASZLO MURES 22.09.2011
2624 KOCS LUDOVIC MURES 22.09.2011
2625 KOCSIS MIHAELA HUNEDOARA 23.09.2011
2626 KOCSIS TIBERIU MARIUS HUNEDOARA 23.09.2011
2627 KOPACZ NICOLAE MURES 16.09.2011
2628 KOVACS AGNES ECATERINA CLUJ 29.09.2011
2629 KOVACS MAGDOLNA COVASNA 29.09.2011
2630 KRISTO CARMEN GABRIELA HARGHITA 20.09.2011

November 21, 2011 · admin · No Comments
Tags:  · Posted in: Membri Unear

Lista membrilor titulari UNEAR Litera J

Lista membrilor titulari UNEAR

Litera J

2577 JAKABFFY BOTOND ZSOMBOR CLUJ 28.09.2011
2578 JAKABFFY CSONGOR BENCZE BIHOR 22.09.2011
2579 JAKABFFY MARGIT BIHOR 22.09.2011
2580 JALBA MIRCEA GABRIEL BUCURESTI 03.10.2011
2581 JALOBA UDOR OLGA CONSTANTA 21.09.2011
2582 JALOBA UDOR OVIDIU CATALIN BUCURESTI 15.09.2011
2583 JANI ETELKA MURES 04.10.2011
2585 JECU CARMEN CALARASI 30.09.2011
2584 JECU NICOLAE ILFOV 22.09.2011
2586 JEHAC IOAN IASI 05.10.2011
2587 JELERU GHEORGHE SIMION ALBA 23.09.2011
2588 JELERU MIRCEA BARBU ALBA 23.09.2011
2589 JIANU DENISA BRASOV 14.09.2011
2590 JIANU EUGEN LIVIU VILCEA 21.09.2011
2591 JITIANU ELENA CRISTIANA GORJ 26.09.2011
2592 JOGA SIMONA ELISA CONSTANTA 22.09.2011
2593 JOITA DUMITRU VALERIU ARGES 23.09.2011
2594 JOITA POPESCU TRESTOLIAN BUCURESTI 15.09.2011
2595 JOLDOS DANIELA ALEXANDRA HUNEDOARA 22.09.2011
2596 JOSAN VIOREL DANIEL ALBA 23.09.2011
2597 JUCAN MELITON VIOREL SUCEAVA 26.09.2011
2598 JUDEANU CARMEN IRINEL VASLUI 19.09.2011
2599 JUGANARU PETRE BUCURESTI 21.09.2011
2600 JUGLAN COSTEL-DANUT IASI 21.09.2011
2601 JUNCU CLAUDIA LOREDANA GORJ 22.09.2011
2602 JUNCU DANIELA RAMONA MEHEDINTI 04.10.2011
2603 JUNCU ELENA BUCURESTI 03.10.2011
2604 JURESCHI VASILE BUZAU 04.10.2011
2605 JURUBITA CARMEN STELUTA DOLJ 14.09.2011
2606 JURUBITA GRIGORE DOLJ 15.09.2011
2607 JUTARU CONSTANTIN BUCURESTI 23.09.2011

November 21, 2011 · admin · No Comments
Tags:  · Posted in: Membri Unear

Lista membrilor titulari UNEAR Litera I

Lista membrilor titulari UNEAR

Litera I

2352 IACOB ANDREEA IASI 05.10.2011
2353 IACOB CONSTANTIN BUCURESTI 26.09.2011
2354 IACOB CSILLA MONIKA CLUJ 14.09.2011
2355 IACOB EMIL BUCURESTI 23.09.2011
2356 IACOB LILIANA BUCURESTI 15.09.2011
2357 IACOB LIVIU VASLUI 21.09.2011
2358 IACOB MARCEL VASLUI 19.09.2011
2359 IACOB ROMULUS MEHEDINTI 20.09.2011
2360 IACOBESCU GHEORGHE GORJ 23.09.2011
2361 IACOVACHE DORINA BACAU 03.10.2011
2362 IAGAMOS ARITIA BUCURESTI 21.09.2011
2363 IAMANDI MARCELLA RENILDA HARGHITA 20.09.2011
2364 IAMBOR STELA EMILIA BIHOR 26.09.2011
2365 IANCA CRISTIAN CONSTANTA 16.09.2011
2366 IANCOVICI LAZAR TIMIS 28.09.2011
2367 IANCU CARMEN DANIELA BUCURESTI 21.09.2011
2373 IANCU CRISTINA ELENA TIMIS 14.09.2011
2368 IANCU GHEORGHE ADRIAN BUCURESTI 19.09.2011
2369 IANCU LIANA GABRIELA MARAMURES 20.09.2011
2370 IANCU MIHAELA ELENA BACAU 03.10.2011
2371 IANCU PETRONELA BACAU 19.09.2011
2372 IANCU SIMINA PRAHOVA 23.09.2011
2374 IANCULESCU CRISTIAN VASILE BUZAU 26.09.2011
2375 IANCULESCU POPA FLORIN BUCURESTI 16.09.2011
2376 IBANESCU CRISTINA MIHAELA BUCURESTI 12.09.2011
2377 IBINCEANU ONICA MIHAELA CRISTINA GALATI 19.09.2011
2378 ICHIM GHEORGHE BACAU 05.10.2011
2379 ICHIM IULIANA CATALINA BACAU 03.10.2011
2380 ICHIM VASILE CLUJ 29.09.2011
2381 IDA MARIA CONSTANTA 26.09.2011
2382 IELCIU AUGUSTIN SALAJ 20.09.2011
2383 IENCIU ANISOARA AURELIA TIMIS 05.10.2011
2384 IENEI DORINA CODRUTA MURES 30.09.2011
2385 IESAN ADRIANA BRASOV 23.09.2011
2386 IFRIM CECILIA GALATI 30.09.2011
2387 IFRIM ILEANA IASI 16.09.2011
2388 IFRIM IULIAN VASLUI 21.09.2011
2389 IFROSA LILIAN IONUT GALATI 05.10.2011
2390 IFTIME MIHAI CIPRIAN BRASOV 29.09.2011
2391 IFTODE FLORICA GALATI 30.09.2011
2392 IGNAT ANDREEA BRINDUSA MURES 29.09.2011
2394 IGNAT LAURENTIA IASI 29.09.2011
2393 IGNAT OVIDIU VRANCEA 19.09.2011
2395 IGNATESCU ANGELA BUCURESTI 30.09.2011
2396 IGNEA DANIEL TIMIS 14.09.2011
2397 IGNEA MIHAELA ALINA TIMIS 14.09.2011
2398 IGNEA NICOLAE TIMIS 14.09.2011
2399 ILAS MAGDALENA BUCURESTI 19.09.2011
2400 ILAS VIORICA STELA SUCEAVA 23.09.2011
2401 ILEA GHEORGHE HUNEDOARA 22.09.2011
2402 ILICA MARIA ROMANITA BUCURESTI 23.09.2011
2403 ILIE CONSTANTIN BACAU 03.10.2011
2404 ILIE CRISTIAN VICTOR SUCEAVA 26.09.2011
2405 ILIE DOINA DOLJ 05.10.2011
2406 ILIE ELENA BUCURESTI 21.09.2011
2417 ILIE ILIE ARGES 04.10.2011
2407 ILIE IRINA GEORGETA BUCURESTI 20.09.2011
2408 ILIE LAURENTIU CONSTANTIN MEHEDINTI 04.10.2011
2409 ILIE LAURENTIU DRAGOS OLT 16.09.2011
2410 ILIE LIVIU CRISTIAN GALATI 04.10.2011
2411 ILIE LUCIA GEORGETA BRASOV 30.09.2011
2412 ILIE MIHAELA VILCEA 29.09.2011
2413 ILIE OVIDIU COSMIN BUCURESTI 29.09.2011
2414 ILIE RALUCA BRASOV 03.10.2011
2415 ILIE STELIAN BUZAU 26.09.2011
2416 ILIE VASILE PRAHOVA 14.09.2011
2418 ILIES LUDOVIC PRAHOVA 19.09.2011
2419 ILIESCU ADRIANA ELENA PRAHOVA 19.09.2011
2420 ILIESCU ALEXANDRA TELEORMAN 21.09.2011
2421 ILIESCU ALEXANDRU TELEORMAN 21.09.2011
2422 ILIESCU CONSTANTIN RAZVAN IASI 19.09.2011
2423 ILIESCU GEORGE BUCURESTI 20.09.2011
2424 ILIESCU GHEORGHE BUCURESTI 28.09.2011
2425 ILIESCU VIOREL NICU MARIUS IALOMITA 15.09.2011
2426 ILIESIU FLORIN SANDU MARAMURES 20.09.2011
2427 ILINA DANIELA BUCURESTI 28.09.2011
2428 ILINCA CORNELIA IASI 28.09.2011
2429 ILINCIOIU CONSTANTIN GORJ 19.09.2011
2430 ILIOASA DELIA DACIA HUNEDOARA 23.09.2011
2431 ILOIU MIRELA HUNEDOARA 29.09.2011
2432 ILYES CSABA MURES 19.09.2011
2433 IMBREA ALEXANDRU BACAU 05.10.2011
2434 IMBRIA MIHAELA NARCISA SUCEAVA 23.09.2011
2435 INASEL DORINA BUCURESTI 26.09.2011
2436 INCROSNATU MANUELA GEORGIANA DOLJ 23.09.2011
2437 INDREI CORINA NICOLETA BUCURESTI 14.09.2011
2438 INDREI ROMULUS FABIAN CLUJ 13.09.2011
2439 IOAN ADRIAN BUZAU 26.09.2011
2440 IOAN ANDREEA IOANA BUCURESTI 05.10.2011
2441 IOAN ANGELICA GALATI 05.10.2011
2442 IOAN FLORINA BUZAU 26.09.2011
2443 IOAN GEORGICA BUCURESTI 14.09.2011
2444 IOAN GINA GALATI 05.10.2011
2445 IOANAS CORINA BUCURESTI 04.10.2011
2446 IOANAS ELISABETA CARMEN HUNEDOARA 23.09.2011
2447 IOANAS MIRCEA SATU MARE 21.09.2011
2448 IOANEI DOBRITA CONSTANTA 26.09.2011
2449 IOJA ANTON NEAMT 19.09.2011
2450 ION CORNELIA BRAILA 16.09.2011
2451 ION CRISTIAN VIOREL MEHEDINTI 20.09.2011
2452 ION DUMITRU CALARASI 05.10.2011
2453 ION FLORENTIN TELEORMAN 14.09.2011
2454 ION IULIA VALENTINA CONSTANTA 16.09.2011
2457 ION LAZAR ELENA IALOMITA 14.09.2011
2455 ION MARCEL BRAILA 22.09.2011
2456 ION OVIDIU ALEXANDRU BUCURESTI 04.10.2011
2458 IONASCU CEZAR MIHAI BUCURESTI 04.10.2011
2459 IONASCU DAN TOMA BUCURESTI 03.10.2011
2460 IONASCU GABI IALOMITA 03.10.2011
2461 IONASCUT MONICA MEHEDINTI 03.10.2011
2462 IONEL VICTOR IONUT BACAU 20.09.2011
2463 IONESCU ALEXANDRU RICHARD BUCURESTI 13.09.2011
2464 IONESCU AURA SUCEAVA 05.10.2011
2465 IONESCU CATALIN IOAN TIMIS 14.09.2011
2466 IONESCU DORU CONSTANTIN BACAU 05.10.2011
2467 IONESCU FELICIA MARIA ARGES 29.09.2011
2468 IONESCU GABRIELA DAMBOVITA 14.09.2011
2469 IONESCU GEORGETA IULIA BRASOV 30.09.2011
2471 IONESCU GHEORGHE BUCURESTI 28.09.2011
2470 IONESCU GHEORGHE DAMBOVITA 14.09.2011
2472 IONESCU LAURENTIU BUCURESTI 27.09.2011
2473 IONESCU MIHAELA BUCURESTI 28.09.2011
2474 IONESCU MIHAELA BUCURESTI 03.10.2011
2475 IONESCU MIHAI GABRIEL DOLJ 27.09.2011
2476 IONESCU OPREA MEHEDINTI 20.09.2011
2477 IONESCU ROMANITA VALENTINA DAMBOVITA 14.09.2011
2478 IONESCU SERBAN VINTILA BUCURESTI 21.09.2011
2479 IONESCU STEFAN BUZAU 03.10.2011
2480 IONESCU VALENTINA PRAHOVA 12.09.2011
2481 IONESCU VASILE TELEORMAN 03.10.2011
2482 IONESCU VICTOR SERGIU BRASOV 30.09.2011
2483 IONITA ELEONORA PRAHOVA 05.10.2011
2484 IONITA ILEANA DENISA IALOMITA 05.10.2011
2485 IONITA IONEL IASI 28.09.2011
2486 IONITA LILIANA CONSTANTA 21.09.2011
2487 IONITA MIRCEA COSTACHE VRANCEA 26.09.2011
2488 IONITA SORINEL PRAHOVA 13.09.2011
2489 IONITA STELUTA BUCURESTI 23.09.2011
2490 IONITA TITICA BRAILA 03.10.2011
2491 IONUTIU LIVIU BIHOR 19.09.2011
2492 IORDACHE ADINA LIANA BRASOV 29.09.2011
2493 IORDACHE BANICA BUCURESTI 15.09.2011
2494 IORDACHE FLORIN BUCURESTI 28.09.2011
2495 IORDACHE GEORGETA BRAILA 03.10.2011
2496 IORDACHE GHEORGHE GIURGIU 05.10.2011
2497 IORDACHE IONUT ANDREI IASI 26.09.2011
2498 IORDACHE LILIAN BUCURESTI 28.09.2011
2499 IORDACHE MARIUS BUCURESTI 05.10.2011
2500 IORDACHE RAZVAN ADRIAN BRASOV 19.09.2011
2502 IORDACHE SILVIA JANA CONSTANTA 21.09.2011
2501 IORDACHE VASILE IALOMITA 19.09.2011
2503 IORDAN LILIANA ELENA BUCURESTI 04.10.2011
2504 IORDAN LUMINITA BUCURESTI 15.09.2011
2505 IORDAN NICOLAE ADRIAN HUNEDOARA 26.09.2011
2506 IORDANESCU DANIELA BUCURESTI 27.09.2011
2507 IORGA CATALIN IOAN IASI 23.09.2011
2508 IORGULESCU OANA ANDREEA MURES 05.10.2011
2513 IOSIF DORCA MARIA CRISTINA ALBA 22.09.2011
2509 IOSIF NICOLAE ARAD 05.10.2011
2510 IOSIF PETRE CONSTANTA 15.09.2011
2511 IOSIF RODICA ARAD 05.10.2011
2512 IOSIF STELIAN ILIE CONSTANTA 26.09.2011
2514 IOSIFARU PETRE ILFOV 16.09.2011
2515 IOSIPOAEI CLAUDIUS CONSTANTIN BUCURESTI 21.09.2011
2516 IOSOF SUSANA IRINA MURES 03.10.2011
2517 IOSU BENONII VIOREL GORJ 19.09.2011
2518 IOV DANIELA RODICA PRAHOVA 30.09.2011
2519 IOV VALENTINA MARINA HUNEDOARA 03.10.2011
2520 IOVESCU DANIEL TIMIS 23.09.2011
2521 IOVU DANIEL BUCURESTI 28.09.2011
2522 IOVU VLAD OLT 24.09.2011
2523 IOZSA MIHAELA BUCURESTI 04.10.2011
2524 IPATE DRAGOS MIHAI CONSTANTA 28.09.2011
2525 IRIMIA VASILE GALATI 03.10.2011
2526 IRINCA DANIEL NICOLAE HUNEDOARA 12.09.2011
2527 ISAC NICU VASLUI 23.09.2011
2528 ISCRU MARIANA BUCURESTI 05.10.2011
2529 ISCU CORNELIU NELU BRAILA 26.09.2011
2530 ISDRAILA ION IALOMITA 26.09.2011
2531 ISTODOR HORIANA ILEANA BUCURESTI 05.10.2011
2532 ISTODORESCU CLAUDIA VIORICA TIMIS 15.09.2011
2533 ISTODORESCU DRAGOS TIMIS 15.09.2011
2534 ISTRAT ANGELA TIMIS 26.09.2011
2535 ISTRATE AURICA GALATI 15.09.2011
2536 ISTRATE LUCIAN EMIL OLT 24.09.2011
2537 ISTRATESCU LIVIA MEHEDINTI 05.10.2011
2538 ISTRATESCU STEFAN LIVIU BUZAU 26.09.2011
2539 ISTRATIE CARMEN TEODORA GORJ 22.09.2011
2540 ISTRATIE SORIN CLAUDIU GORJ 22.09.2011
2541 ISUF ELIADE BUCURESTI 09.09.2011
2542 ISVORANU MONICA ELENA GALATI 30.09.2011
2543 ISZAK MONICA CRISTINA SATU MARE 03.10.2011
2544 IUGA ADRIANA BRASOV 14.09.2011
2545 IUGA ANA MARIA HUNEDOARA 22.09.2011
2546 IUGA DORINA IONELA MARAMURES 20.09.2011
2547 IUGA NICULAE BUZAU 26.09.2011
2548 IUGA OTILIA BUZAU 05.10.2011
2549 IUGA VASILE BUCURESTI 23.09.2011
2550 IUHASZ PASCAN REMUS FLORIN CONSTANTA 14.09.2011
2551 IUORAS ALEXANDRU SATU MARE 03.10.2011
2552 IVAN ALEXANDRU MEHEDINTI 30.09.2011
2553 IVAN CARMEN ANDREEA BUCURESTI 30.09.2011
2555 IVAN HAINTZ COSMIN BUCURESTI 26.09.2011
2554 IVAN VICTOR TELEORMAN 21.09.2011
2557 IVANCIU BICA IALOMITA 19.09.2011
2556 IVANCIU CORINA LUIZA CONSTANTA 15.09.2011
2558 IVANEL DANILA BUCURESTI 03.10.2011
2559 IVANESCU AUREL BUCURESTI 13.09.2011
2560 IVANESCU BEATRICE DANIELA DOLJ 05.10.2011
2561 IVANESCU DAN BUCURESTI 05.10.2011
2562 IVANESCU RAZVAN CIPRIAN BUCURESTI 30.09.2011
2563 IVANICA FLORIN TULCEA 19.09.2011
2564 IVANOV CRISTINA BRAILA 05.10.2011
2565 IVANOV DAN NICOLAE BUCURESTI 19.09.2011
2566 IVANOV ION CORNELIU TULCEA 28.09.2011
2567 IVANOVICI OREST MIHAI SUCEAVA 27.09.2011
2568 IVANUS MOLDOVEANU LUANA GETA TIMIS 28.09.2011
2569 IVASCU ION ARGES 26.09.2011
2570 IVASCU MARIAN TELEORMAN 14.09.2011
2571 IVONICIU ADINA ELENA TIMIS 22.09.2011
2572 IVONICIU PAUL IOAN TIMIS 22.09.2011
2573 IVORSCHI ILIE BUCURESTI 05.10.2011
2574 IVORSCHI RODICA BUCURESTI 05.10.2011
2575 IVU LUCRETIA BACAU 05.10.2011
2576 IZINA NICULINA TELEORMAN 28.09.2011

November 21, 2011 · admin · No Comments
Tags:  · Posted in: Membri Unear

Lista membrilor titulari UNEAR Litera H

Lista membrilor titulari UNEAR

Litera H

 

2257 HABA ILDIKO HARGHITA 05.10.2011
2258 HAGIESCU SORIN ALEXANDRU BUCURESTI 28.09.2011
2259 HAIDU ANDREI CRISTIAN BUCURESTI 27.09.2011
2260 HAIDU CORNELIA BUCURESTI 27.09.2011
2261 HAIDU DANIELA NICOLETA BUCURESTI 27.09.2011
2262 HAIER MAGDOLNA BIHOR 28.09.2011
2263 HALADA EMILIA COVASNA 19.09.2011
2264 HALALAU BIANCA BUCURESTI 26.09.2011
2265 HALIT MIOARA ARGES 14.09.2011
2266 HALMAGEAN MARIAN EMIL ARAD 03.10.2011
2267 HANCU DANIELA BACAU 05.10.2011
2268 HANDRA VALENTIN CATALIN BUCURESTI 03.10.2011
2270 HANES DORINA BRASOV 26.09.2011
2269 HANES VASILE MARAMURES 05.10.2011
2271 HANGAN ANDREEA LAVINIA BRAILA 23.09.2011
2272 HANU ALEXANDRU FLORIN BUCURESTI 20.09.2011
2273 HAPCA VALERIA MARAMURES 23.09.2011
2274 HARABAGIU DANUT BUCURESTI 13.09.2011
2275 HARABAGIU GABRIEL IASI 29.09.2011
2276 HARABOR VALERICA VRANCEA 03.10.2011
2277 HARALAMBIE CRISTIAN PETRE BUCURESTI 29.09.2011
2278 HARAU ELEONORA CARMEN HUNEDOARA 29.09.2011
2279 HARSESCU ANA ADELINA CALARASI 05.10.2011
2280 HARSESCU NICOLETA CALARASI 29.09.2011
2281 HARSESCU SORIN ALEXANDRU CALARASI 29.09.2011
2282 HAS CRISTINA SALAJ 03.10.2011
2283 HASMASAN RODICA CLUJ 14.09.2011
2284 HASSLER IULIA ELENA HUNEDOARA 26.09.2011
2285 HAUCA MADELENA BRASOV 04.10.2011
2286 HAVRELIUC CARMEN BUCURESTI 13.09.2011
2287 HEGEDUS TIBERIU MURES 21.09.2011
2288 HENDEA IOAN SATU MARE 03.10.2011
2289 HENEGAR MIRCEA FLORIN ALBA 22.09.2011
2290 HENT EMANUELA IULIA BIHOR 20.09.2011
2291 HENT MATEI ARAD 05.10.2011
2292 HERBEI MIHAI VALENTIN TIMIS 29.09.2011
2293 HERCIU ADRIAN BACAU 05.10.2011
2294 HERDEAN ANCA IONELA CLUJ 20.09.2011
2295 HERGHILIGIU CATALIN TIMIS 05.10.2011
2296 HERING PETRE IULIU COVASNA 26.09.2011
2297 HERMAN RADU SIBIU 23.09.2011
2298 HERMENEANU ANA TULCEA 04.10.2011
2299 HERPUT MONICA SILVIA BIHOR 03.10.2011
2300 HERTEGAN GRATIANA ANDREEA TIMIS 19.09.2011
2301 HERZOG BOGDAN RADU TIMIS 26.09.2011
2302 HIDEG ANDREI HARGHITA 05.10.2011
2303 HIDEG DIANA MARILENA ARGES 21.09.2011
2304 HIDIGAN ANA SAROLTA MARAMURES 16.09.2011
2305 HILA MIRCEA MARIAN TIMIS 21.09.2011
2306 HINCU LUMINITA LAURA SUCEAVA 28.09.2011
2307 HIRA DANIELA ARGES 29.09.2011
2308 HIRJANU ION BUCURESTI 26.09.2011
2309 HIRJOGHE IULIAN BUCURESTI 30.09.2011
2310 HIRJOI ADRIANA BOTOSANI 29.09.2011
2311 HIRSCH CRISTEA FLORIN CLUJ 19.09.2011
2312 HOBJILA SIMONA NORINA BUCURESTI 27.09.2011
2313 HODAJEU GHEORGHE GORJ 05.10.2011
2314 HODINA VIOREL TELEORMAN 22.09.2011
2315 HOFMAN EUGEN BACAU 29.09.2011
2316 HOGMAN IOAN HUNEDOARA 28.09.2011
2317 HOLOBUTIU AURELIA CLUJ 19.09.2011
2318 HOMORANU GHEORGHE IASI 15.09.2011
2319 HOMORODEAN DORU NICOLAE TIMIS 27.09.2011
2320 HOPARTEANU ION BRASOV 13.09.2011
2321 HORGA VASILE IONEL TELEORMAN 27.09.2011
2322 HORHAT IOAN BIHOR 20.09.2011
2323 HORHOIANU VALENTIN CONSTANTIN SIBIU 04.10.2011
2324 HORVATH FELICIA ELENA TIMIS 15.09.2011
2325 HOSSU ECATERINA BIHOR 03.10.2011
2326 HOSZKO CASIA SILVIA BUCURESTI 05.10.2011
2327 HOTARAN CORNELIU EMIL DORU ARAD 28.09.2011
2328 HOWARD DAVID CHARLES BUCURESTI 03.10.2011
2329 HRISTOFOR GHEORGHE NICOLAE BUCURESTI 20.09.2011
2330 HROMEI OANA DIANA IASI 29.09.2011
2331 HUCANU NICOLETA IASI 03.10.2011
2332 HUDAC MIRELA CARMEN SATU MARE 22.09.2011
2333 HUDICI ALINA-ELENA BACAU 15.09.2011
2334 HUDITEAN CRISTINA ELENA BRASOV 28.09.2011
2335 HUDUBET GEORGE BUCURESTI 16.09.2011
2336 HUIBAN CLAUDIA PETRONELA BACAU 05.10.2011
2337 HUIDICI CHIRIACHITA BACAU 16.09.2011
2338 HUIDU MIHAIL SORIN BUCURESTI 28.09.2011
2339 HULUB ANCA GABRIELA VASLUI 03.10.2011
2340 HUMA ELENA NEAMT 28.09.2011
2341 HUMA MIHAELA MAGDALENA SATU MARE 16.09.2011
2342 HURDUC IOAN BUCURESTI 26.09.2011
2343 HURGOI SIMONA MARIA CLUJ 15.09.2011
2344 HURLUI MONICA BISTRITA NASAUD 16.09.2011
2345 HURUBA MIHAIELA MURES 22.09.2011
2346 HUSANU MONICA BACAU 03.10.2011
2347 HUSARU IRINA BACAU 16.09.2011
2348 HUTANU EUGEN IASI 03.10.2011
2349 HUTANU GEORGETA DOINA BOTOSANI 21.09.2011
2350 HUTANU MIHAI GALATI 03.10.2011
2351 HUTANU VIOREL BUCURESTI 16.09.2011

November 21, 2011 · admin · No Comments
Tags:  · Posted in: Membri Unear

Lista membrilor titulari UNEAR Litera G

Lista membrilor titulari UNEAR

Litera G

1960 GAAL EVA MURES 05.10.2011
1961 GAETAN ADRIAN ROMEO IASI 03.10.2011
1962 GAFAR CANTIMIR TULCEA 19.09.2011
1963 GAFITA ADRIAN CLUJ 16.09.2011
1964 GAFIUC JUSTIN PAUL BUCURESTI 05.10.2011
1965 GAGEA DAN SATU MARE 19.09.2011
1966 GAGEA MIHAI OVIDIU TIMIS 05.10.2011
1967 GAGEA SIMONA MARIANA SATU MARE 19.09.2011
1968 GAGEANU VIOREL BRAILA 04.10.2011
1969 GAGILA BOGDAN STEFAN SUCEAVA 15.09.2011
1970 GAGIU SABIN IONEL BUCURESTI 20.09.2011
1972 GAINA ILIE CARAS SEVERIN 26.09.2011
1971 GAINA LILIANA SILVIA IASI 29.09.2011
1973 GAINA MARIA CARAS SEVERIN 26.09.2011
1974 GAITA AFRODITA BUCURESTI 29.09.2011
1975 GAITAN JANA BUCURESTI 21.09.2011
1976 GAIU RODICA SILVIANA DOLJ 30.09.2011
1977 GAL CRISTINA LIDIA ALBA 22.09.2011
1978 GAL EDIT COVASNA 04.10.2011
1979 GAL RADU IULIAN BUCURESTI 29.09.2011
1980 GAL SANDOR HARGHITA 05.10.2011
1981 GALATANU CATALIN BACAU 29.09.2011
1982 GALATANU CRISTINA TIMIS 29.09.2011
1983 GALBENU MARIAN BUZAU 04.10.2011
1984 GALCA IONICA GABRIELA CARAS SEVERIN 30.09.2011
1985 GALCEAVA SAVA GORJ 23.09.2011
1986 GALEA SILVIA GALATI 21.09.2011
1987 GALITA IONELA LUMINITA IASI 26.09.2011
1988 GALL SIMONA SATU MARE 03.10.2011
1989 GALPAL EDITH MURES 22.09.2011
1990 GAMURARU NISTOR MARIN GHEORGHE BUCURESTI 19.09.2011
1991 GANCIU CRISTIAN TULCEA 21.09.2011
1992 GANEA VALERIAN VIOREL CALARASI 21.09.2011
1993 GANJU IOGEN IASI 22.09.2011
1994 GANSCA COSMINA MARIA CLUJ 15.09.2011
1995 GANTE CARMEN EMILIA BIHOR 03.10.2011
1996 GARBACEA IONUT OCTAVIAN BRASOV 30.09.2011
1997 GAROFEANU CORNELIU DAMBOVITA 21.09.2011
1998 GASPAR ALEXANDRU COVASNA 29.09.2011
1999 GASPAR SIRB ALEXANDRINA MONICA ALBA 22.09.2011
2000 GASPARINI CLAUDIA CORINA DOLJ 19.09.2011
2001 GASTALDO ANTON DAMBOVITA 05.10.2011
2002 GASTALDO MARIA BRASOV 05.10.2011
2003 GATU GABRIELA BUCURESTI 23.09.2011
2004 GAUREANU MARIANA BRAILA 03.10.2011
2005 GAVRI TEODOR MURES 04.10.2011
2006 GAVRIL MIHAELA ANCA SUCEAVA 03.10.2011
2007 GAVRILA ADRIAN REMUS BACAU 23.09.2011
2008 GAVRILA CRISTIAN GALATI 04.10.2011
2009 GAVRILA LUMINITA BACAU 03.10.2011
2010 GAVRILESCU FLOARE DOLJ 29.09.2011
2011 GAVRILESCU GHEORGHE ALBERTO BOTOSANI 16.09.2011
2012 GAVRILESCU PAUL IASI 12.09.2011
2013 GAVRILESCU VALERIU MEHEDINTI 15.09.2011
2014 GAVRILUT MARIA SALAJ 05.10.2011
2015 GAVRUS OCTAVIAN SATU MARE 19.09.2011
2016 GAZDARU DRAGOS BUZAU 26.09.2011
2017 GAZDOI COSTEL GALATI 05.10.2011
2018 GEABA PAULA MIRELA ILFOV 16.09.2011
2019 GEAMBAZU DUMITRU TULCEA 29.09.2011
2020 GEAMBAZU IOANA TULCEA 29.09.2011
2021 GEANTAU DANUT VASLUI 23.09.2011
2022 GEICA ION DOLJ 28.09.2011
2023 GENOSU IOANA PRAHOVA 03.10.2011
2024 GENUNCHE DUMITRESCU DAN DOLJ 04.10.2011
2025 GEORGESCU ALEXANDRU BUCURESTI 15.09.2011
2026 GEORGESCU ALEXANDRU TELEORMAN 03.10.2011
2027 GEORGESCU AMULIU DOLJ 05.10.2011
2028 GEORGESCU CARMEN BUCURESTI 27.09.2011
2029 GEORGESCU CLAUDIU OCTAVIAN BUCURESTI 05.10.2011
2037 GEORGESCU CRISTINA BUCURESTI 30.09.2011
2030 GEORGESCU DUMITRU BUCURESTI 21.09.2011
2031 GEORGESCU EMILIAN BUCURESTI 19.09.2011
2032 GEORGESCU EUGENIA MADALINA MEHEDINTI 05.10.2011
2033 GEORGESCU GETA STELA BUCURESTI 27.09.2011
2034 GEORGESCU MIHAELA ALINA ARGES 03.10.2011
2035 GEORGESCU MIHNEA BUCURESTI 22.09.2011
2036 GEORGESCU SILVIU DORIN DOLJ 04.10.2011
2038 GEORGITA ION BISTRITA NASAUD 29.09.2011
2039 GERGELY IOAN HARGHITA 20.09.2011
2040 GHENEA MARILENA LOREDANA ARGES 26.09.2011
2041 GHEOGHIU SIMONA ALBA 03.10.2011
2042 GHEONEA CICILICA BRAILA 29.09.2011
2043 GHEORGATOS ANDREAS REMUS BRAILA 22.09.2011
2044 GHEORGATOS ELENA BRAILA 22.09.2011
2045 GHEORGHE CIPRIAN NICOLAE CONSTANTA 09.09.2011
2046 GHEORGHE CORNELIU BRAILA 14.09.2011
2047 GHEORGHE GABRIELA BUCURESTI 03.10.2011
2062 GHEORGHE GABRIELA CATALINA ARGES 26.09.2011
2048 GHEORGHE IOAN CALARASI 23.09.2011
2049 GHEORGHE IONEL ILFOV 30.09.2011
2050 GHEORGHE MARIUS DOLJ 27.09.2011
2051 GHEORGHE MIHAI AURELIAN CALARASI 05.10.2011
2052 GHEORGHE MIHAI ION BUCURESTI 03.10.2011
2053 GHEORGHE NICULAE CONSTANTA 28.09.2011
2054 GHEORGHE OANA BRAILA 29.09.2011
2055 GHEORGHE OTILIA GALATI 03.10.2011
2056 GHEORGHE RAZVAN BUCURESTI 04.10.2011
2057 GHEORGHE ROMEO ILFOV 03.10.2011
2058 GHEORGHE SANDU BUCURESTI 28.09.2011
2059 GHEORGHE TINCA BUCURESTI 22.09.2011
2060 GHEORGHE VASILE VILCEA 21.09.2011
2061 GHEORGHE VICTORIA CALARASI 30.09.2011
2063 GHEORGHIESCU COCA BACAU 03.10.2011
2067 GHEORGHITA AURELIAN GALATI 15.09.2011
2064 GHEORGHITA GHEORGHE TULCEA 05.10.2011
2065 GHEORGHITA LILIEANA TULCEA 05.10.2011
2066 GHEORGHITA MIHAIL ILFOV 26.09.2011
2068 GHEORGHIU ALEXANDRU STELIAN BUCURESTI 03.10.2011
2069 GHEORGHIU ANCA BUCURESTI 05.10.2011
2070 GHEORGHIU ANDA BUCURESTI 05.10.2011
2071 GHEORGHIU CRISTIANA LAURA GALATI 16.09.2011
2072 GHEORGHIU GABRIELA CALARASI 04.10.2011
2073 GHEORGHIU MARCEL NEAMT 03.10.2011
2074 GHERGAN ILEANA LOREDANA GORJ 29.09.2011
2075 GHERGHELI ELENA PRAHOVA 27.09.2011
2076 GHERGHINA ANDRA AURORA BUCURESTI 03.10.2011
2077 GHERGHINESCU OANA RODICA DOLJ 26.09.2011
2078 GHERGHISAN FLORIN BUCURESTI 19.09.2011
2079 GHERGHISOR CARMEN BUCURESTI 19.09.2011
2080 GHERGHIU DANIEL ADRIAN PRAHOVA 22.09.2011
2081 GHERGU ANDREI OLT 29.09.2011
2082 GHERGULESCU JORJINA RODICA MEHEDINTI 22.09.2011
2083 GHERMAN CORINA MURES 19.09.2011
2084 GHERMAN COSMINA RAMONA BIHOR 19.09.2011
2085 GHERMAN COSTEL CRISTINEL SUCEAVA 14.09.2011
2086 GHERMAN DOREL-NICOLAE HUNEDOARA 28.09.2011
2087 GHERMAN FELICIA-MIRELA HUNEDOARA 21.09.2011
2088 GHERMAN OVIDIU FLORIN HUNEDOARA 19.09.2011
2089 GHETOIU ELENA LETITIA VILCEA 16.09.2011
2090 GHIDARCEA ROXANA IOAN BUCURESTI 28.09.2011
2091 GHIDERMIC VALERIU VALENTIN BRASOV 19.09.2011
2092 GHIDIU EMILIA MURES 05.10.2011
2093 GHIGEA VASILE BACAU 26.09.2011
2094 GHIMBOASA ELENA ARAD 05.10.2011
2095 GHIMBOASA IOAN CARAS SEVERIN 27.09.2011
2096 GHIMFUS STELIAN TELEORMAN 29.09.2011
2097 GHIMICI TUDOREL CATALIN BUCURESTI 29.09.2011
2098 GHINDEANU ANA DALIA DOLJ 19.09.2011
2099 GHINEA SIMONA ALINA TELEORMAN 29.09.2011
2100 GHINTUIALA ALEXANDRINA GALATI 30.09.2011
2101 GHIOCA CAMELITA BUZAU 26.09.2011
2102 GHIONEA NARCIS VRANCEA 05.10.2011
2103 GHIORGHE ORLANDO IONUT BUCURESTI 23.09.2011
2104 GHIORGHIU CECILIA NEAMT 26.09.2011
2105 GHIRBOMEAN ILEANA TIMIS 04.10.2011
2106 GHITA COSTIN CATALIN BUCURESTI 04.10.2011
2107 GHITA CRISTIAN ARGES 05.10.2011
2108 GHITA CRISTINA MAGDALENA GORJ 03.10.2011
2109 GHITA DOINA DOLJ 28.09.2011
2110 GHITA ION OLT 24.09.2011
2111 GHITA IONUT CONSTANTA 14.09.2011
2112 GHITA MARIANA OLT 24.09.2011
2113 GHITA MARINELA VILCEA 04.10.2011
2114 GHITULESCU DOINA DOLJ 05.10.2011
2115 GHIU ION VRANCEA 19.09.2011
2116 GHIVNICI TRAIAN SUCEAVA 29.09.2011
2117 GIANA GABRIELA MARCELA SUCEAVA 26.09.2011
2118 GIDEI ELENA NEAMT 29.09.2011
2119 GIDOIU COSTEL ARGES 23.09.2011
2120 GIGOI MAGDALENA ARGES 19.09.2011
2121 GILCESCU GHEORGHE BUCURESTI 03.10.2011
2122 GINGHINA MARIA GALATI 03.10.2011
2123 GIRBAN CATALINA IALOMITA 04.10.2011
2124 GIRBAN NICOLAE IALOMITA 04.10.2011
2125 GIRBOVAN MIRCEA DRAGOS MEHEDINTI 28.09.2011
2126 GIREADA DIANA MIHAELA BUCURESTI 16.09.2011
2127 GIRIGAN CRINA LIANA CLUJ 14.09.2011
2128 GIRLEANU GHEORGHIU CONSTANTA 19.09.2011
2129 GIRLEANU LILIANA MIHAELA DOLJ 03.10.2011
2130 GISNEAG MIHAELA BUCURESTI 23.09.2011
2131 GITA VASILE VASLUI 22.09.2011
2132 GIUBALCA ANDREI GORJ 19.09.2011
2133 GIUI ADRIAN TELEORMAN 04.10.2011
2134 GIURA ANA GORJ 22.09.2011
2135 GIURA DORINA ARGES 05.10.2011
2136 GIURA IULIAN GORJ 22.09.2011
2137 GIURCA IOAN ALBA 29.09.2011
2138 GIURCA REMUS HUNEDOARA 30.09.2011
2139 GIURCA SEBASTIAN DORIN SIBIU 04.10.2011
2140 GIURCULETE IOAN SORIN SIBIU 22.09.2011
2141 GIURGIU ELENA HUNEDOARA 29.09.2011
2142 GIURGIU IULIANA CLUJ 29.09.2011
2143 GIURGIU MIRCEA BUCURESTI 28.09.2011
2144 GIURGIU ROCSANA SONIA BACAU 30.09.2011
2145 GLASBERG MARIUS SAMUEL BOTOSANI 22.09.2011
2146 GLAVAN MARIA BUCURESTI 03.10.2011
2147 GLIGA ALEXANDRU CLUJ 14.09.2011
2148 GLIGA SANDA MARIA MURES 20.09.2011
2149 GLIGOR CALIN OLIMPIU ALBA 22.09.2011
2150 GLIGOR MARIUS FLORIN SIBIU 29.09.2011
2151 GLOD ANDREI RARES BUCURESTI 23.09.2011
2152 GLOGOVETAN ALEXANDRU ALBA 19.09.2011
2153 GOCZ MARTA COVASNA 03.10.2011
2154 GODJA IOAN MURES 05.10.2011
2155 GOGA IRINA CLUJ 15.09.2011
2156 GOICEA MIRELA CRISTINA BUCURESTI 26.09.2011
2157 GOLBAN CURUTI MARIUS HOREA TIMIS 29.09.2011
2158 GOLEA LAURA AURORA BIHOR 15.09.2011
2159 GOLEANU STELA BRAILA 16.09.2011
2160 GONCEARU HORIA RADU ARGES 26.09.2011
2161 GONCEARU MIHAIL BUCURESTI 05.10.2011
2162 GORA VASILE BUCURESTI 28.09.2011
2163 GORDON ALEXANDRU NICOLAE BISTRITA NASAUD 29.09.2011
2164 GORGOI STELIAN ARGES 26.09.2011
2165 GORON VASILE TIMIS 30.09.2011
2166 GORUNESCU VALI OLT 24.09.2011
2167 GOTCU CEZAR AUGUSTIN VASILE BACAU 05.10.2011
2168 GOTCU RADU MURES 22.09.2011
2169 GRABAN LEHEL LASZLO MARAMURES 20.09.2011
2170 GRADINARU AFRODITA IONELA GIURGIU 21.09.2011
2171 GRADINARU ANDREI DIMITRIE DOLJ 23.09.2011
2172 GRADINARU CARMEN DOLJ 23.09.2011
2173 GRADINARU GHEORGHE GIURGIU 20.09.2011
2174 GRADINARU MIHAI GABRIEL NEAMT 28.09.2011
2175 GRADINARU NICOLAE TIMIS 14.09.2011
2176 GRADINARU NICOLETA TIMIS 14.09.2011
2177 GRAMADA LIUTA BRASOV 28.09.2011
2178 GRAMESCU ANA MARIA BRAILA 05.10.2011
2179 GRAMESCU ILIE BUCURESTI 22.09.2011
2180 GRAMSCHI CRAITA ADRIANA IASI 29.09.2011
2181 GRAMSCHI CRISTIAN RADU IASI 29.09.2011
2182 GRAPA CARMEN BACAU 29.09.2011
2183 GRAPA DUMITRU BRASOV 04.10.2011
2184 GRASU DIMA BUCURESTI 03.10.2011
2185 GRASU VIORICA BUCURESTI 22.09.2011
2186 GRAVA DOREL BUCURESTI 29.09.2011
2187 GRECEANU MARIN CONSTANTA 27.09.2011
2188 GRECIUC MIHAELA SUCEAVA 28.09.2011
2189 GRECU DAN CARAS SEVERIN 27.09.2011
2190 GRECU ELENA DOLJ 05.10.2011
2191 GRECU ELVIRA DOINA ELIZA CLUJ 13.09.2011
2192 GRECU ILEANA DANIELA DOLJ 26.09.2011
2193 GRECU IRINEL IASI 03.10.2011
2194 GRECU IULIAN GALATI 16.09.2011
2195 GRECU VASILE IASI 03.10.2011
2196 GRIGOR STELIAN OVIDIU SATU MARE 16.09.2011
2197 GRIGORAS MOCANU ALINA MONICA VRANCEA 03.10.2011
2209 GRIGORE ADRIAN GALATI 30.09.2011
2198 GRIGORE ALEXANDRU BUCURESTI 12.09.2011
2199 GRIGORE ALINA CRISTINA BUCURESTI 14.09.2011
2200 GRIGORE ANY MARY SILVIANA BUCURESTI 28.09.2011
2201 GRIGORE AURORA IALOMITA 29.09.2011
2202 GRIGORE CARLA NICOLETA BUCURESTI 16.09.2011
2203 GRIGORE ELENA BACAU 16.09.2011
2204 GRIGORE LUCIA CONSTANTA 14.09.2011
2205 GRIGORE MIHAI GIURGIU 28.09.2011
2206 GRIGORE MIHAI ALEXANDRU BUCURESTI 16.09.2011
2207 GRIGORE RADU BUCURESTI 29.09.2011
2208 GRIGORE TRAIAN BUCURESTI 26.09.2011
2210 GRIGOREAN GEORGE NEAMT 04.10.2011
2211 GRIGORESCU CRISTINA BUCURESTI 04.10.2011
2212 GRIGORESCU ELENA VILCEA 30.09.2011
2214 GRIGORESCU ELENA VILCEA 27.09.2011
2213 GRIGORESCU MIHAELA RODICA BUCURESTI 14.09.2011
2215 GRIGORICA MARIUS VRANCEA 05.10.2011
2216 GRIGORIU MIHAIL SUCEAVA 22.09.2011
2217 GRIZ CAMELIA BUCURESTI 05.10.2011
2218 GROSU EDUARD CONSTANTIN GALATI 15.09.2011
2219 GROSU ION BUCURESTI 23.09.2011
2220 GROSU MANUELA CONSTANTA 26.09.2011
2221 GROSU MIHNEA BUCURESTI 23.09.2011
2222 GROSU ROXANA MARIA BACAU 19.09.2011
2223 GROSU TINCA VRANCEA 16.09.2011
2224 GROSU VIRGIL GALATI 29.09.2011
2225 GROZA ALEXANDRU CLUJ 16.09.2011
2226 GROZA VIOREL BUCURESTI 29.09.2011
2227 GROZAVU IONEL BUCURESTI 19.09.2011
2228 GROZE MIHUT RALUCA BIHOR 05.10.2011
2229 GRUESCU DUMITRU ADRIAN GORJ 22.09.2011
2230 GRUI LIVIU TIMIS 29.09.2011
2231 GRUZSNICZKI VERONICA BUCURESTI 29.09.2011
2232 GUBAUCEANU VETUTA DOLJ 04.10.2011
2233 GUDASZ SAULEAN IOSIF MURES 03.10.2011
2234 GUG PAVEL BIHOR 28.09.2011
2235 GUGOASA LETITIA ALBA 23.09.2011
2236 GUI ADORIAN OVIDIU TIMIS 21.09.2011
2237 GUIA SANDA EVA SALAJ 26.09.2011
2238 GULELIS VIOLETA CONSTANTA 21.09.2011
2239 GURAMULTA CORNEL VRANCEA 23.09.2011
2240 GURAN ANCA GORJ 16.09.2011
2241 GURAU FLORENTINA DANIELA BUZAU 05.10.2011
2242 GURAU ZINICA GALATI 04.10.2011
2243 GUSAVAN DORU CONSTANTA 14.09.2011
2244 GUSAVAN LAURENTIA CATALINA CONSTANTA 28.09.2011
2245 GUSITA GEORGETA MEHEDINTI 05.10.2011
2246 GUSTA MARIAN IASI 22.09.2011
2247 GUTA FLORIN ARGES 23.09.2011
2248 GUTAU VALERIA LIDIA SUCEAVA 05.10.2011
2249 GUTU ILEANA BUCURESTI 23.09.2011
2250 GUTU ROMEL BACAU 29.09.2011
2251 GUZINSCHI GETA BUCURESTI 22.09.2011
2252 GUZU LUCICA BRAILA 22.09.2011
2253 GYARFAS CRISTINA GABRIELA BUCURESTI 21.09.2011
2254 GYEPESI DEAK ERIKA MURES 03.10.2011
2255 GYORGY KATALIN HARGHITA 22.09.2011
2256 GYURICZA SEBASTIAN IULIU ARAD 23.09.2011

November 21, 2011 · admin · No Comments
Tags:  · Posted in: Membri Unear