Tipuri de evaluari

Tipuri de evaluari efectuare de catre societatile de evaluare cu statut de membru corporativ ANEVAR

Evaluari pentru:

Evaluari pentru vanzari proprietati – imobiliare, intreprinderi, bunuri mobile

 

Evaluari pentru informare, vanzari – cumparari proprietati
Rapoarte de evaluare adresate clientilor corporativi, de stat sau persoanelor fizice.

Evaluari pentru fuziuni si schimburi de proprietati

Evaluari pentru garantare imprumuturi
– garantare credite bancare
– emisiunea de obligatiuni negarantate
– emisiunea de actiuni noi

Evaluari pentru litigii
– justa compensare in caz de expropriere
– cazuri de inselare dovedita a cumparatorului
– evaluarea pentru pagubele prin deterioarea proprietatii

Evaluari pentru impozitare
– impozitul pe proprietate
– impozitul pe constructii speciale
– impozitul pe cadouri

Evaluari pentru asigurare
– Raportul de evaluare este efectuat in functie de cerintele asiguratorului
Evaluari pentru inregistrarea valorii activelor in situatiile financiare
Evaluari pentru informare personala

Evaluari pentru raportare financiara
– Rapoarte de evaluare pentru actualizarea situatiilor contabile pentru societatile care sunt supuse procedurii de auditare financiar-contabila. 

Evaluari pentru listari la bursa
-Listari de companii pe piata de capital.
– Evaluari pentru delistari de companii
– Rapoarte de evaluare in vederea fuziunii de companii.

Evaluari judiciare
– Rapoarte de evaluare realizate la solicitarea instantelor judecatori. Expertii evaluatori judiciari sunt incrisi si acreditati de comisiile de specialitate din cadrul ministerelor de resort.

Evaluari pentru garantare datorii catre stat si autoritati locale
– Rapoarte de evaluare realizate in scopul garantarii si reesalonarii datoriilor societatilor comerciale catre bugetele locale sau de stat.

Stabiliri despagubiri
– Rapoarte de evaluare realizate in scopul stabilirii cuantumului despagubirilor acordate pentru cazuri de expropriere.
– Calculare valorilor actualizate ale proprietatilor confiscate. Evaluari pentru situatii de retrocedari si alte masuri reparatorii conform legilor in vigoare.

Evaluari pentru cazuri de insolventa, lichidari
– Rapoarte de evaluare pentru lichidari sau reorganizari de societati.
Evaluari de active solicitate de practicieni in insolventa, lichidatori si societati civile profesionale cu personalitate juridica si raspundere limitata (SPRL).

Evaluari vamale
– Rapoarte de evaluare pentru stabilirea valorilor vamale pentru anumite categorii de bunuri.